ВКБООН България търси кандидати за новосъздадения Бежански консултативен съвет

Бежански консултативен съвет (БКС) е нов проект, който има за цел да помогне на бежанците да заемат водеща роля в разработването на политики, които пряко влияят върху интеграцията и благосъстоянието на тези общности с акцент върху градската интеграция. Съветът ще функционира с подкрепата и под надзора на ВКБООН България.

ВКБООН България набира кандидатури за Бежански консултативен съвет до 15-ти април, 2020 г. Кандидатури се подават чрез формата за кандидатстване тук.

По-подробна информация за Бежански консултативен съвет може да откриете тук.

Обща информация 

Агенцията на ООН за бежанците (ВКБООН) работи на международно ниво, за да защита на хората, принудени да напуснат домовете си поради конфликт и преследване. Глобалният договор за бежанците призовава бежанците да бъдат пряко ангажирани в реализирането на целите, определени в този договор. Предложеният проект има за цел да създаде Бежански консултативен съвет в България, включващ разнообразна група от установени бежанци, които са обучени, активни и заинтересовани да предприемат редица дейности в подкрепа на тяхната общност. Проектът има за цел да засили отчетността на ВКБООН пред бежанската общност в България, да надгради уменията и капацитета на принудително разселените хора и активно да търси иновативни начини за засилване на техния глас.

Принудителната миграция ангажира създателите на политики и администрациите и предизвика огромна реформа на политиките, но самите бежанци често биват изключени от този политически дебат, особено тези, които са били разселени през последните години. БКС отговаря на тази необходимост чрез създаване на платформа за бежанци с доказани възможности за работа за / с бежански общности. Целта е да се подобри интеграцията чрез засилено участие и консултации с бежански и мигрантски общности. В допълнение, ще се осигурят възможности за обучение и професионално развитие на членовете на съвета. С течение на времето целта е всички членове да станат група от опитни и признати лидери, които представляват бежанските общности в полза на самите участници, бежанците и приемащото общество като цяло.

За повече информация свържете с Емилия Братанова ван Хартен на [email protected] или 0877 158 513 или Ива Парцалева на [email protected] или 0878 435 883.