Üzleti és alapítványi partnerek | Szövetség a magánszférával

©UNHCR/Markel Redondo

Az UNHCR tevékenysége alappillérként tekint a partneri viszony ápolására, mert ezzel a lehető legszélesebb körből szaktudást és támogatást von be tevékenysége ellátásához.

Az UNHCR üzleti filozófiájának szerves része egy olyan világkép, amelyben az üzleti és magánszektor fontos szerepet játszik az otthonukból elüldözött személyek nehézségeinek tartós megoldásában. Ennek a célnak az elérése érdekében, az UNHCR szoros együttműködésre törekszik az üzleti élet szereplőivel és azokkal az alapítványokkal, amelyek hozzá kívánnak járulni a menekültkérdés megoldásához.

Ez az együttműködés nagyon sok alakot ölthet, például állhat közös események szervezéséből, amelyek felhívják a közvélemény figyelmét a menekültek helyzetére. A vállatok jól koordinált és célzott természetbeli támogatásokkal segíthetik az UNHCR munkáját. A közép-európai régióban az üzleti élet szereplőinek egyre bővülő köre vesz részt ebben a humanitárius feladatban, kezdve a román légiforgalmi Tarom-tól a távközlési vállalatokon keresztül a magán- és emberbaráti alapítványokig, mint például a Nyílt Társadalom Alapítvány.

Különös hangsúlyt fektetünk a több éven keresztül fennálló, sokoldalú partneri viszonyra. Üzleti és alapítványi partnerségi programunk célja, hogy olyan kölcsönösen hasznos együttműködést alakítsunk ki, amely megerősíti a menekülteket védő helyi, regionális és globális hálót.