Menekültek | Az üldöztetés és veszély elől

©UNHCR/Zsolt Balla

Az üldöztetés elől menekülő idegenek befogadása olyan gyakorlat, amelyet a civilizált társadalmak kezdettől fogva alkalmaznak. Ilyen esetekre 3500 éves dokumentumok is hivatkoznak, vagyis már a közel-keleti korai nagy birodalmak – a hettiták, a babiloniak, az asszírok és az ősi egyiptomiak – is menedéket nyújtottak a bajba jutottak számára.

Több mint három évezreddel később az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága azt a feladatot kapta, hogy gondoskodjon a menekültek védelméről, különös tekintettel azokra, akik a II. világháború idején voltak kénytelenek elhagyni otthonukat.

Az 1951. évi menekültügyi egyezmény – amely immár hat évtizede a nemzetközi menekültvédelem alapvető dokumentuma – szerint a menekült olyan személy, aki „faji, vallási okok, nemzeti hovatartozása, illetve meghatározott társadalmi csoporthoz való tartozása vagy politikai meggyőződése miatti üldözéstől való megalapozott félelme miatt az állampolgársága szerinti országon kívül tartózkodik, és nem tudja, vagy az üldözéstől való félelmében nem kívánja származási országának védelmét igénybe venni.”

1950-es megalapítása óta az UNHCR világszerte több tízmillió menekültnek nyújtott segítséget.

A menekültek számára nem nyújt védelmet saját országuk, sőt, gyakran éppen annak kormánya jelenti számukra a legnagyobb fenyegetést. Ha más országok nem fogadják be őket, és nem nyújtanak nekik segítséget, az a halálos ítéletet jelentheti számukra, de legjobb esetben is nehézségekkel teli, jogok nélküli életre kárhoztatja őket.

A menekültvédelem végső célja olyan tartós megoldások kidolgozása, amelyek lehetővé teszik a menekültek számára, hogy méltóságukat megőrizve és békés körülmények között új életet kezdjenek. Az UNHCR három tartós megoldást alkalmaz a a menekültek megsegítésére: ezek a helyi integráció, a hazatelepülés, valamint – ha a menekült valamilyen okból nem maradhat a befogadó országban – a harmadik országba történő áttelepítés.

2007 és 2009 között Közép-Európában évente 3500–4400 menekült kapott menekültstátuszt vagy részesült valamilyen nemzetközi védelemben.