Kit támogatunk | Egyre szélesedő csoport

©UNHCR/Achilleas Zavallis

Az UNHCR elsődleges feladata a menekültek jogainak és jólétének védelme. Célja annak biztosítása, hogy mindenki szabadon élhessen azon jogával, hogy más országban menedéket vagy menekültstátuszt kérhet, és onnan bármikor, önként hazatérhet.

Előfordul, hogy a menekültek nem térhetnek haza, de a befogadó országban sem maradhatnak. Ilyen esetekben a Főbiztosság igyekszik lehetővé tenni, hogy ezek a nehéz helyzetben lévő férfiak, nők és gyermekek egy harmadik országba települhessenek át, és ott új életet kezdhessenek.

Az UNHCR feladatai közé tartozik a hontalanság megelőzése, a hontalanná válók számának csökkentése, valamint a hontalanok védelme is. A menekültek megsegítését célzó alapvető tevékenységeinek támogatása érdekében az UNHCR Végrehajtó Bizottsága és az ENSZ Közgyűlése arra is felhatalmazta a szervezetet, hogy az segítséget nyújtson az otthonukba hazatért korábbi menekülteknek és az országon belüli kényszervándorlóknak is.

Az UNHCR különös figyelmet szentel a kiszolgáltatott csoportok szükségleteinek, és szorgalmazza, hogy a nők és gyereklányok másokkal egyenlő jogokat élvezhessenek.