Világszerte 70 millió fölé emelkedett az otthonukból elűzött emberek száma, az UNHCR nagyobb szolidaritást sürget

Meghaladta a 70 milliót 2018-ban azoknak az embereknek a száma, akik háború, fegyveres konfliktus és üldöztetés elől menekültek el. Ez a legmagasabb szint, amit az UNHCR valaha látott közel 70 éves fennállása során.

Venezuelai menekültek kelnek át Kolumbiába a két országot elválasztó Tachira folyón © UNHCR/Vincent Tremeau

Az UNHCR, az ENSZ menekültügyi szervezete ma közzétett Global Trends című éves jelentésének adatai azt mutatják, hogy napjainkban mintegy 70,8 millió ember él az otthonából erőszakkal elűzve. Összehasonlításul, ez duplája a 20 évvel ezelőtti szintnek, de 2,3 millióval nagyobb a 2017. évi számnál is. Ez a 70,8 millió ember kicsivel több, mint Thaiföld lakossága, illetve alig valamivel marad el Törökországétól.

A 70,8 milliós adat visszafogott számításokon alapszik, mindenekelőtt azért, mert például a venezuelai válság egyelőre csupán részben jelenik meg benne. Venezuelát mára összesen több mint 4 millió ember hagyta el – ez derül ki az őket befogadó országok adataiból –, miáltal az ottani napjaink egyik legnagyobb lélekszámú menekültválságává vált a világban. Jóllehet, az országot maguk mögött hagyóknak a túlnyomó többsége szorulna nemzetközi menekültoltalomra, egyelőre csupán mintegy félmillióan jutottak el odáig, hogy hivatalosan menedékjogot kérjenek.

„Amit ezekben a számokban láthatunk, az egy újabb megerősítése annak a trendnek, hogy hosszabb távon növekszik azoknak a háborúk, fegyveres konfliktusok és üldöztetés elől menekülő embereknek a száma, akiknek biztonságra van szükségük” – mondta Filippo Grandi, az ENSZ menekültügyi főbiztosa.

„Egyfelől a menekülteket és a bevándorlókat övező közbeszéd ma gyakran ellenséges indulatokat szít, ugyanakkor sokszor találkozunk a nagylelkűség és a szolidaritás nagyszerű megnyilvánulásaival is, különösen azokban a közösségekben, amelyek maguk is nagyszámú menekültet fogadtak be. Egyúttal egy sor új szereplő részéről látunk korábban példa nélkül álló elköteleződést, köztük egyes fejlesztési szervezetek, magánvállalatok és magánszemélyek részéről, amely fellépésben nem csupán visszatükröződik a Globális Megállapodás a Menekültekről szellemisége, de egyenesen megvalósítja azt. Ezekre a pozitív példákra kell alapoznunk, és meg kell kétszereznünk a szolidaritásunkat mindazon sok ezer ártatlan ember felé, akiket nap nap után elűznek az otthonukból.”

A Global Trends jelentés 70,8 milliós számán belül három fő csoport különíthető el. Az első a menekülteké, vagyis azoké az embereké, akik háború, fegyveres konfliktus vagy üldöztetés miatt kényszerültek elhagyni a hazájukat. A menekültek száma 2018-ban elérte a 25,9 millió főt, ami 500 ezerrel több, mint egy évvel korábban. Ebbe az összesítésbe beleértendő az az 5,5 millió palesztin menekült is, aki az ENSZ Segély- és Munkaügyi Hivatala (UNRWA) mandátuma alá tartoznak.

A második csoportban a menedékkérők vannak – azok az emberek, akik elhagyták a hazájukat és részesülnek nemzetközi védelemben, de egyelőre várják a menekült státus iránti kérelmük elbírálását. A múlt év végén 3,5 millió menedékkérő volt világszerte.

A harmadik és 41,3 millió fővel a legnagyobb lélekszámú csoportba a belső menekültek tartoznak, azaz azok az emberek, akik elmenekültek az otthonukból az erőszak elől, ám a saját országukon belül, annak egy biztonságosabb vidékén találtak menedékre.

Összességében az otthonukból elűzött emberek száma 2018-ban változatlanul nagyobb arányban nőtt, mint amilyen ütemben megoldásokat sikerül találni a földönfutóvá lett emberek sorsának rendezésére. Ami a menekülteket illeti, számukra a legjobb megoldás az, ha hazatérhetnek, méghozzá önkéntes alapon, biztonságban és az emberi méltóságuk tiszteletben tartásával. A további lehetséges megoldások egyebek között a menekültek integrációja a befogadó közösségekbe, illetve az áttelepítésük harmadik országokba. Csakhogy 2018-ban mindössze 92 400 menekültet telepítettek át, ami az áttelepítésre várók kevesebb mint 7 százaléka. Hazatérni hozzávetőleg 593 800 menekült tudott, miközben 62 600 fő kapott állampolgárságot-

„Minden egyes menekültválság esetében, lett légyen az bárhol, és tartson akármilyen hosszú ideje, a megoldásokra kell törekedni, valamint arra, hogy elhárítsuk az akadályokat mindazoknak az embereknek az útjából, akik haza akarnak térni” – mondta Filippo Grandi. – „Ez egy összetett feladat, amelyen az UNHCR szüntelenül dolgozik, ám amely azt is megköveteli, hogy minden egyes ország összefogjon a közös jó érdekében. Ez napjaink egy kiemelkedő kihívása.”

****

Global Trends 2018 – 8 tény a menekültekről, amit ismernie kell

  • GYERMEKEK: Világszerte 2018-ban minden második menekült gyermek volt, sokan közülük (111 ezren) egyedül, a családjuk nélkül éltek.
  • KISGYERMEKEK: Csak Ugandában 2 800 ötéves vagy még annál is fiatalabb menekült kisgyermek volt egyedül vagy a családjától elszakítva.
  • VÁROSI JELLEG: Ha valaki menekültté válik, nagyobb valószínűséggel él valamely városban (61%), semmint vidéken vagy egy menekülttáborban.
  • GAZDAGOK & SZEGÉNYEK: A nagy bevételű országok 1000 lakosonként átlagosan 2,7 menekültet fogadtak be, míg a közepes és alacsony bevételűeknél ez az arány 5,8. A legszegényebb országok a menekültek egyharmadának adnak menedéket szerte a világon.
  • MENEDÉKET NYÚJTÓK: A menekültek mintegy 80 százaléka él a származási országával szomszédos országban.
  • IDŐTARTAM: Hozzávetőleg minden 5 menekültből 4 olyan menekültválságok elszenvedője, amelyek már legalább öt éve tartanak. Minden 5-ből 1 esetében pedig a menekültválság 20 éve vagy annál is hosszabb ideje áll fenn.
  • ÚJ MENEDÉKKÉRŐK: A legtöbb új menedékkérelmet 2018-ban venezuelaiak nyújtották be, szám szerint 341 800-at.
  • A VILÁG LAKOSSÁGÁHOZ MÉRVE: A menekült, menedékkérő és belső menekült népesség aránya 2018-ban 1:108 volt a világ összlakosságához képest. Tíz évvel korábban ez a szám még 1:160 volt.

****

Az UNHCR Global Trends 2018 című jelentése és hozzá tartozó fotók, videók és egyéb háttéranyagok elérhetők a jelentés média oldalán.