Recordaantal vluchtelingen: de cijfers

In 2019 is een recordaantal mensen op de vlucht als gevolg van oorlog, geweld of vervolging. Uit het jaarlijkse UNHCR Global Trends rapport blijkt dat eind 2018 70,8 miljoen mensen ontheemd waren in 2017 waren dat er 68,5 miljoen. Dit is de eerste keer dat de grens van 70 miljoen mensen op de vlucht is overschreden. Een triest record.

Bekijk de video voor een samenvatting van alle belangrijkste cijfers uit het Global Trends rapport.

Voor de volledige uitzending ga naar: Wereld Vluchtelingendag 2019.

Het aantal is vandaag bekend gemaakt bij de presentatie van het jaarlijkse Global Trends Report. De telling van UNHCR geeft aan dat in 2018 bijna 70,8 miljoen mensen gedwongen op de vlucht waren, een verdubbeling van het aantal 20 jaar geleden. In een jaar tijd zijn er  2,2 miljoen mensen bij gekomen. Het totale aantal mensen op de vlucht is vergelijkbaar met het totale inwonersaantal van landen zoals Thailand of Turkije.

De belangrijkste cijfers uit het rapport

De 70,8 miljoen mensen die in 2018 gedwongen op de vlucht waren zijn onder te verdelen in drie groepen:

1. Vluchtelingen: mensen die door oorlog, geweld en vervolging hun land uit moesten vluchten. Dat aantal was in 2018 25,9 miljoen, 500.000 meer dan in 2017. In dit aantal worden de 5,5 miljoen Palestijnse vluchtelingen meegeteld die onder de onder het mandaat en zorg van UNRWA vallen.

2. Asielzoekers: de groep mensen die buiten hun land van herkomst internationale bescherming geniet, maar nog wachtende is op de formele goedkeuring van hun aanvraag voor vluchtelingenstatus. Wereldwijd waren er eind 2018 3,5 miljoen asielzoekers.

3. Intern ontheemden: de grootste groep mensen, dit zijn mensen die binnen hun landsgrenzen op de vlucht zijn geslagen vanwege oorlog, geweld en vervolging. Dit aantal is in 2018 met 2,3 miljoen toegenomen tot 41,3 miljoen ontheemden. Van deze groep zijn 92.100 mensen in 2018 hervestigd, minder dan 7 procent van de mensen die daarvoor in aanmerking komen. In totaal konden 593.800 mensen weer terugkeren naar huis en 62.500 mensen werden genaturaliseerd.

13,6 miljoen nieuwe vluchtelingen

In 2018 sloegen naar schatting 13,6 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging. 10,8 miljoen mensen bleven binnen hun landsgrenzen en 2,8 miljoen mensen ontvluchtten  hun land als vluchteling of asielzoeker.

Het aantal mensen dat in 2018 gemiddeld per dag gedwongen hun huis moest verlaten was 37.000.

138.600 alleenstaande kinderen op de vlucht

Ongeveer 27.600 kinderen vroegen in 2018 alleen asiel aan en ongeveer 111.000 alleenstaande kinderen werden vorig jaar als vluchteling geregistreerd. Het werkelijke aantal ligt vermoedelijk een stuk hoger.

1 op de 2 is kind

In 2018 bestond de helft van de vluchtelingenpopulatie uit kinderen onder de 18 jaar. In 2009 lag dat aantal nog op 41 procent.

1, 7 miljoen nieuwe asielaanvragen

Asielzoekers dienden in 2018 1,7 miljoen aanvragen in. De meeste aanvragen werden gedaan in de Verenigde Staten (254.300), gevolgd door Peru (192.500), Duitsland (161.900), Frankrijk (114.500) en Turkije (83.800).

Eind 2018 telde de wereld 3,5 miljoen mensen die wachtten op de uitkomst van hun asielaanvraag.

Afkomst

Meer dan twee derde (67%) van de vluchtelingen wereldwijd was afkomstig uit slechts vijf landen:

1. Syrië: 6,7 miljoen

2. Afghanistan: 2,7 miljoen

3 Zuid-Soedan: 2,3 miljoen

4. Myanmar: 1,1 miljoen

5. Somalië: 0,9 miljoen

Opvang in de regio

De rijkere landen vangen gezamenlijk 16 % van alle vluchtelingen op, terwijl een derde van de vluchtelingen (6,7 miljoen mensen) wordt opgevangen in landen met de laagste inkomens, de minst ontwikkelde landen ter wereld.

Bijna 4 van de 5 vluchtelingen vindt opvang in een buurland van hun land van herkomst.

Voor het vijfde achtereenvolgende jaar ving Turkije de meeste vluchtelingen op: 3,7 miljoen mensen. De top 5 van landen die de meeste mensen in 2018 opvingen:

1. Turkije: 3,7 miljoen

2. Pakistan: 1,4 miljoen

3. Oeganda: 1,2 miljoen

4. Soedan: 1,1 miljoen

5. Duitsland: 1,1 miljoen

1 op de 6 inwoners van Libanon is een vluchteling. In Jordanië is dat 1 op de 14 inwoners en in Turkije 1 op de 22.

2,9 miljoen mensen keerden terug naar huis

In 2018 keerden 2,9 miljoen mensen terug naar hun land of regio van herkomst. Van de 2,9 miljoen waren 2,3 miljoen van hen ontheemd en bijna 600.000 vluchteling. Het aantal terugkeerders haalde het niet bij het aantal mensen dat in 2018 op de vlucht sloeg door oorlog, geweld of vervolging.

81.300 vluchtelingen hervestigd

In 2018 konden volgens UNHCR 81.300 vluchtelingen worden hervestigd. Volgens de statistieken van overheden hebben 25 landen gezamenlijk 92.400 vluchtelingen in 2018 hervestigd, met of zonder ondersteuning van UNHCR.

Crisis in Venezuela

Vandaag de dag is dat aantal van 70,8 waarschijnlijk alweer hoger, vanwege het nog altijd groeiende aantal Venezolanen dat het land ontvlucht door de aanhoudende crisis. Begin deze maand werd bekend dat meer dan 4 miljoen mensen het Zuid-Amerikaanse land hebben verlaten en onderdak zochten in omringende landen. Daarmee behoort tot een van ’s werelds grootste vluchtelingen- en migratie crises.

“Deze cijfers bevestigen de vermoedens dat er sprake is van een nog altijd een toename van mensen die op zoek zijn naar veiligheid en bescherming voor oorlog, geweld en vervolging. Terwijl er regelmatig negatief wordt gesproken over migranten en vluchtelingen ervaren wij ook gastvrijheid en solidariteit, in het bijzonder in de gemeenschappen die grote aantallen vluchtelingen opvangen,” licht Filippo Grandi, Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen toe.

Grandi: “Voor elke vluchtelingensituatie geldt: hoe lang het ook duurt, en waar het ook is, we moeten denken in oplossingen en ervoor zorgen dat blokkades uit de weg worden geruimd om mensen weer terug naar huis te kunnen laten gaan. Ons werk is complex en is continu aan verandering onderhevig. Daarom is het des te belangrijker om te werken met een gedragen en gezamenlijke aanpak om een van de grootste hedendaagse uitdagingen aan te gaan.”

Voor media

Voor vragen kunt u contact opnemen met Eveline Meltzer.

Telefoonnummers: 06-23845540 en 070-2501807

E-mail: [email protected]

Op onze Global Trends media webpagina vindt u een multimedia content package, het volledige rapport en het persbericht in andere talen.

Bekijk ook onze pagina met actuele cijfers over vluchtelingen.