Wat is een (binnenlands) ontheemde?

Binnenlands ontheemd is iemand die op de vlucht is in eigen land. Iemand vlucht vanwege oorlog en vervolging, maar steekt geen landsgrens over. Deze mensen zouden door hun eigen overheid beschermd moeten worden maar in de praktijk is dit vaak niet het geval.

UNHCR beschermt 45,7 miljoen binnenlands ontheemden.

Wat is het verschil tussen een ontheemde en een vluchteling?

Mensen die binnenlands ontheemd zijn, zijn op de vlucht binnen hun eigen land. Een vluchteling heeft zijn of haar land verlaten en is een of meerdere landsgrenzen overgestoken, op zoek naar veiligheid en bescherming.

Vallen binnenlands ontheemden ook onder UNHCR’s mandaat?

Ja, UNHCR is er voor alle mensen op de vlucht. Ook binnenlands ontheemden vallen onder ons mandaat, want ook zij hebben vaak bescherming nodig. In de praktijk worden zij namelijk vaak niet beschermd door hun eigen overheid.

Binnenlands ontheemden vormen de grootste groep mensen op de vlucht, en zijn de grootste groep die wij beschermen. In 2019 waren er 45,7 miljoen mensen op de vlucht in hun eigen land.