Gezinnen horen samen te zijn

Gezinnen die gevlucht zijn, zijn vaak onnodig lang van elkaar gescheiden. Zij moeten vaak maanden of zelfs jaren wachten tot ze weer samen mogen zijn. Samen met Ben & Jerry’s lanceerde UNHCR daarom een petitie om gezinshereniging sneller en beter te laten verlopen. Bekijk hier het resultaat!

Stop staatloosheid

UNHCR wil dat er een einde komt aan staatloosheid in Nederland en dat ieder mens een nationaliteit krijgt. Daarom startten we samen met ASKV Steunpunt Vluchtelingen en het Institute on Statelessness and Inclusion (ISI) een petitie. Deze petitie is inmiddels gesloten, maar maakt onderdeel uit van UNHCR’s wereldwijde iBelong-campagne: een einde maken aan staatloosheid overal ter wereld in tien jaar tijd!

Dream Diaries

Kinderen op de vlucht hebben vaak alles achter moeten laten. Alles, behalve hun hoop en dromen voor de toekomst. Samen met online creators Annegien Schilling en Debra Baraud reisden we 7.000 kilometer door Europa om de dromen van vluchtelingenkinderen vast te leggen.