Staatloosheid in Nederland

In Nederland staan ongeveer 13.000 mensen geregistreerd als staatloos. Verder weten we dat ongeveer 43.000 mensen als ‘nationaliteit onbekend’ zijn geregistreerd. Daarbovenop is er nog een onbekend aantal mensen staatloos zonder verblijfsvergunning.

Wereldwijd: Tien miljoen mensen zijn staatloos

Ze hebben geen paspoort en worden niet als staatsburger van een land erkend. Daardoor kunnen ze geen aanspraak maken op fundamentele mensenrechten. Dat betekent dat ze:

  • geen onderwijs kunnen volgen
  • niet mogen werken
  • geen toegang hebben tot medische zorg
  • niet kunnen reizen
  • niet kunnen trouwen
  • geen bankrekening kunnen openen
  • geen huis kunnen kopen

De rol van UNHCR

UNHCR zet zich in om staatloosheid te voorkomen, staatlozen te identificeren en ze te beschermen, met als ultiem doel staatloosheid uit te bannen. Onze mensen werken met overheden samen aan de ratificatie en implementatie van het Verdrag tot Beperking der Staatloosheid van 1961, een verdrag dat ook Nederland heeft ondertekend en geratificeerd. In dit verdrag staat onder meer dat iedereen recht heeft op een nationaliteit.