Wereldwijd: Tien miljoen mensen zijn staatloos

Ze hebben geen paspoort en worden niet als staatsburger van een land erkend. Daardoor kunnen ze geen aanspraak maken op fundamentele mensenrechten. Dat betekent dat ze:

  • geen onderwijs kunnen volgen
  • niet mogen werken
  • geen toegang hebben tot medische zorg
  • niet kunnen reizen
  • niet kunnen trouwen
  • geen bankrekening kunnen openen
  • geen huis kunnen kopen

Staatloosheid in Nederland

In Nederland staan ongeveer 13.000 mensen geregistreerd als staatloos. Verder weten we dat ongeveer 43.000 mensen als ‘nationaliteit onbekend’ zijn geregistreerd. Daarbovenop is er nog een onbekend aantal mensen staatloos zonder verblijfsvergunning.

In Nederland bestaat er geen procedure waarmee staatloosheid kan worden vastgesteld.

Meer informatie vind je in ons rapport: Staatloosheid in Nederland.

Hoe is het om als staatloze in Nederland te wonen? Zij vertellen hun verhaal

De rol van UNHCR

UNHCR zet zich in om staatloosheid te voorkomen, staatlozen te identificeren en ze te beschermen, met als ultiem doel om staatloosheid uit te bannen. Onze mensen werken met overheden samen aan de ratificatie en implementatie het Verdrag tot Beperking der Staatloosheid van 1961. Ook Nederland heeft dit verdrag ondertekend. In dit verdrag staat onder meer dat iedereen recht heeft op een nationaliteit.

In 2014 lanceerde UNHCR een campagne met als doel een einde te maken aan staatloosheid wereldwijd in tien jaar tijd: de IBelong campagne. Sinds de start van de IBelong-campagne hebben meer dan 400.000 staatlozen in 27 landen de nationaliteit verkregen. En tienduizenden mensen in Azië, Europa, Afrika en Amerika zijn op weg naar burgerschap, als gevolg van nieuw aangenomen wetswijzigingen.