Staatlozen

Help een einde te maken aan staatloosheid in Nederland. Teken de petitie!

In Nederland staan ongeveer 13.000 mensen geregistreerd als staatloos. Verder weten we dat ongeveer 43.000 mensen als ‘nationaliteit onbekend’ zijn geregistreerd. Daarbovenop is nog een onbekend aantal mensen staatloos zonder verblijfsvergunning.

UNHCR Nederland, ASKV Steunpunt Vluchtelingen en het Institute on Statelessness and Inclusion (ISI) willen dat er een einde komt aan staatloosheid in Nederland en dat ieder mens een nationaliteit krijgt.

Wij kunnen dit niet alleen. Er is een politieke oplossing nodig. Daarom zijn wij een petitie gestart. Samen roepen we de Nederlandse overheid op om een einde te maken aan staatloosheid in Nederland. Vind jij ook dat ieder mens in Nederland een nationaliteit verdient?

Teken dan de petitie en geef staatlozen een nieuwe kans!

Help mee een einde te maken aan staatloosheid in Nederland.

 

 

 

Teken de petitie

Samen met ASKV Steunpunt Vluchtelingen en Institute on Statelessness and Inclusion (ISI) willen we dat mensen als staatloos erkend kunnen worden en deze status ook recht geeft op een verblijf in Nederland.

Help mee om dit voor elkaar te krijgen. Teken de petitie.

Wereldwijd: Tien miljoen mensen zijn staatloos

Ze hebben geen paspoort en worden niet als staatsburger van een land erkend. Daardoor kunnen ze geen aanspraak maken op fundamentele mensenrechten. Dat betekent dat ze:

– geen onderwijs kunnen volgen
– niet mogen werken
– geen toegang hebben tot medische zorg
– niet kunnen reizen
– niet kunnen trouwen
– geen bankrekening kunnen openen
– geen huis kunnen kopen

 

De rol van UNHCR

UNHCR zet zich in om staatloosheid te voorkomen, staatlozen te identificeren en ze te beschermen, met als ultiem doel staatloosheid uit te bannen. Onze mensen werken met overheden samen aan de ratificatie en implementatie van het Verdrag tot Beperking der Staatloosheid van 1961, een verdrag dat ook Nederland heeft ondertekend en geratificeerd. In dit verdrag staat onder meer dat iedereen recht heeft op een nationaliteit.