Staatlozen

Tien miljoen mensen leven zonder nationaliteit: zij zijn staatloos

Ze hebben geen paspoort en worden niet als staatsburger van een land erkend. Daardoor kunnen ze geen aanspraak maken op fundamentele mensenrechten. Dat betekent dat ze:

– geen onderwijs kunnen volgen
– niet mogen werken
– geen toegang hebben tot medische zorg
– niet kunnen reizen
– niet kunnen trouwen
– geen bankrekening kunnen openen
– geen huis kunnen kopen

De rol van UNHCR

UNHCR zet zich in om staatloosheid te voorkomen, staatlozen te identificeren en ze te beschermen, met als ultiem doel staatloosheid uit te bannen. Onze mensen werken met overheden samen aan de ratificatie en implementatie van het Verdrag tot Beperking der Staatloosheid van 1961, een verdrag dat ook Nederland heeft ondertekend en geratificeerd. In dit verdrag staat onder meer dat iedereen recht heeft op een nationaliteit.

Wij willen in 10 jaar tijd staatloosheid uitbannen. Jij kunt helpen!

Steun onze campagne tegen staatloosheid #Ibelong‬

Teken de petitie

Er zijn wereldwijd 10 miljoen staatlozen.

Elke 10 minuten wordt er een kind geboren zonder nationaliteit.

De oplossing: geef ieder mens een nationaliteit