Het is als docent vaak niet makkelijk om correcte cijfers te vinden over vluchtelingen en migranten. Er is een hele vloed aan informatie beschikbaar op het internet, met duizenden bronnen. De informatie is echter niet altijd goed te controleren, is vaak niet compleet of gedateerd.

UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, verzamelt wereldwijd de meest recente en precieze gegevens over vluchtelingen, asielzoekers, intern ontheemden en staatlozen. Hier vind je een collectie lesbladen en media waarmee je aan de slag kan voor lesvoorbereiding.

Hoeveel mensen zijn er wereldwijd op de vlucht?

Op dit moment zijn wereldwijd meer dan 120 miljoen mensen op de vlucht. Dat is het hoogste aantal dat UNHCR ooit heeft geregistreerd.

Waar komen vluchtelingen vandaan?

Bijna drie op de vier vluchtelingen (73 procent) was in 2023 afkomstig uit slechts vijf landen:

43,4 miljoen vluchtelingen

68,3 miljoen binnenlands ontheemden

6,9 miljoen asielzoekers

Waar worden vluchtelingen opgevangen?

75% opgevangen in lage en midden inkomenslanden 

Lage- en midden inkomenslanden vingen in 2023 75% van alle vluchtelingen en andere mensen die internationale bescherming nodig hebben op.

69% opgevangen in buurlanden 

69% van alle vluchtelingen en andere mensen die internationale bescherming nodig hebben verbleven eind 2023 in een buurland van hun land van herkomst.