Aantal vluchtelingen wereldwijd

Hoeveel vluchtelingen zijn er wereldwijd?

Eind 2021 waren er in totaal 89,3 miljoen mensen wereldwijd op de vlucht. Nooit eerder telde UNHCR zo veel mensen op de vlucht.

Dit aantal bestaat uit de volgende vier groepen:

Vluchtelingen

Van de bijna 89,3 miljoen mensen die wereldwijd op de vlucht zijn, zijn 27,1 miljoen vluchtelingen: dit zijn mensen die hun land ontvlucht zijn. 21,3 miljoen van hen vallen onder UNHCR-mandaat. 5,8 miljoen van hen zijn Palestijnse vluchtelingen, geregistreerd door vluchtelingenorganisatie UNRWA.

Binnenlands ontheemden

Het grootste gedeelte van de mensen op de vlucht (53,2 miljoen mensen) zijn ontheemden: mensen die op de vlucht zijn in hun eigen land.

Asielzoekers

In 2020 hadden 4,6 miljoen mensen een asielaanvraag lopen in een ander land.

Venezolanen

Daarnaast hadden in 2020 in totaal 4,4 miljoen miljoen Venezolanen hun land verlaten.

Waar worden vluchtelingen opgevangen?

De meeste mensen die op de vlucht staan blijven in eigen land. Als zij wel grenzen oversteken, blijven ze meestal in hun eigen regio. De meeste mensen die hun land ontvluchten, vluchten naar een buurland. In 2021 werd 72 procent van alle vluchtelingen opgevangen door buurlanden.

De meeste landen die vluchtelingen opvangen zijn lage- en midden inkomenslanden. 83% van alle vluchtelingen wordt opgevangen in lage en midden inkomenslanden. De minst ontwikkelde landen ter wereld verleenden in 2021 asiel aan 27 procent van het totaal aantal vluchtelingen.

Top opvanglanden

De vijf landen die de meeste vluchtelingen opvangen, vangen allemaal meer dan een miljoen vluchtelingen op: landen die de meeste vluchtelingen opvangen:

 • Türkiye (3,8 miljoen)
 • Colombia (1,8 miljoen)
 • Oeganda (1,5 miljoen)
 • Pakistan (1,5 miljoen)
 • Duitsland (1,3 miljoen)

Waar komen de meeste vluchtelingen vandaan?

Er zijn een aantal langdurige crises gaande waardoor veel mensen hun land ontvluchten. De oorlog in Syrië zorgt nog steeds voor de meeste vluchtelingen.

Meer dan tweederde (69%) van alle vluchtelingen komt uit slechts 5 landen:

 • Syrië (6,8 miljoen)
 • Venezuela (4,6 miljoen)
 • Afghanistan (2,7 miljoen)
 • Zuid-Soedan (2,4 miljoen)
 • Myanmar (1,2 miljoen)

Hoeveel vluchtelingen zijn er in Nederland?

In 2021 vroegen in totaal 36.620 mensen asiel aan in Nederland. Dit is een stijging ten opzichte van 2020 (19.132) en 2019 (29.435), toen de instroom lager was met name door de gevolgen van de COVID-19-pandemie en de maatregelen om verspreiding tegen te gaan. Vooral in de eerste helft van 2020 vroegen minder mensen asiel aan. In 2021 was het aantal iets hoger maar vergelijkbaar met pre-covid (30.380 mensen vroegen asiel aan in 2018).

De meeste mensen die in 2021 asiel aanvroegen komen uit Syrië (14.904 mensen), Afghanistan (3.425) en Turkije (3.215).

Het totaal aantal asielaanvragen bestaat uit verschillende typen:

 • Eerste asielaanvragen: 24.686 mensen vroegen asiel aan in 2021. Dit is een stijging ten opzichte van 2020 (13.673), maar vergelijkbaar met 2019 (22.533) en 2018 (20.353).
 • Herhaalde asielaanvragen (1.814): dit zijn mensen die, na aan afwijzing van hun asielaanvraag, opnieuw een aanvraag indien, bijvoorbeeld omdat er iets gewijzigd is in hun persoonlijke situatie of in hun land van herkomst.
 • Nareizigers (10.120): als een asielzoekers een verblijfsvergunning heeft gekregen, kan die persoon een aanvraag indienen om zijn of haar familieleden naar Nederland te laten komen. Dit heet gezinshereniging. In 2021 kwamen 10.120 mensen via gezinshereniging naar Nederland. In 2020 waren dit er 3.862, in 2019 waren dit er 4.179, en in 2018 6.463.

Alleenstaande kinderen

In 2021 vroegen 2.191 alleenstaande kinderen asiel aan in Nederland. De meesten komen uit Syrië (1.078), Eritrea (235), Somalië (185), Irak (163) en Marokko (136).

Hier is een stijging te zien ten opzichte van voorgaande jaren (986 in 2020, 1.046 in 2019 en 1.225 in 2018).

Bron: IND

Waarom houden we cijfers bij?

Exacte informatie en nauwkeurige cijfers zijn belangrijk voor de planning en het werk van UNHCR. Wanneer er een grote crisis uitbreekt en grote vluchtelingenstromen op gang komen is het belangrijk om te kunnen inschatten hoeveel mensen er hulp nodig hebben, wat ze nodig hebben en hoeveel mensen we daarvoor moeten inzetten. Op die manier kunnen we zo snel mogelijk de noodzakelijke hulp bieden.

Daarbij hebben wij jouw hulp hard nodig.