Aantal vluchtelingen wereldwijd

Hoeveel vluchtelingen zijn er wereldwijd?

Eind 2022 waren er in totaal 108,4 miljoen mensen wereldwijd op de vlucht. Nooit eerder telde UNHCR zo veel mensen op de vlucht.

Dit aantal bestaat uit de volgende vier groepen:

Vluchtelingen

Van de 108,4 miljoen mensen die wereldwijd op de vlucht zijn, zijn 35,3 miljoen vluchtelingen: dit zijn mensen die hun land ontvlucht zijn. 29,4 miljoen van hen vallen onder UNHCR-mandaat. 5,9 miljoen van hen zijn Palestijnse vluchtelingen, geregistreerd door vluchtelingenorganisatie UNRWA.

Asielzoekers

In 2022 hadden 5,4 miljoen asielzoekers een asielaanvraag lopen in een ander land. Zij wachtten op een beslissing over hun asielaanvraag.

Andere mensen die internationale bescherming nodig hebben

De categorie “Andere mensen die internationale bescherming nodig hebben” verwijst naar: “Mensen buiten hun land of territorium van herkomst, meestal omdat ze met geweld zijn verdreven over internationale grenzen heen, die niet zijn gerapporteerd onder de andere categorieën maar
die waarschijnlijk internationale bescherming nodig hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mensen uit Venezuela.

Binnenlands ontheemden

Het grootste gedeelte van de mensen op de vlucht (62,5 miljoen mensen) zijn binnenlands ontheemden: mensen die op de vlucht zijn in hun eigen land.

Waar worden vluchtelingen opgevangen?

De meeste mensen die op de vlucht staan blijven in eigen land. Als zij wel grenzen oversteken, blijven ze meestal in hun eigen regio. De meeste mensen die hun land ontvluchten, vluchten naar een buurland. In 2022 werd 70 procent van alle vluchtelingen opgevangen door buurlanden.

De meeste landen die vluchtelingen opvangen zijn lage- en midden inkomenslanden. 76% van alle vluchtelingen wordt opgevangen in lage en midden inkomenslanden. De minst ontwikkelde landen vingen in 2022 20 procent van het totaal aantal vluchtelingen op.

Top opvanglanden

De vijf landen die de meeste vluchtelingen opvangen, vangen allemaal meer dan een miljoen vluchtelingen op: landen die de meeste vluchtelingen opvangen:

  • Turkije (3,6 miljoen)
  • Iran (3,4 miljoen)
  • Colombia (2,5 miljoen)
  • Duitsland (2,1 miljoen)
  • Pakistan (1,7 miljoen)

Waar komen de meeste vluchtelingen vandaan?

Er zijn een aantal langdurige crises gaande waardoor veel mensen hun land ontvluchten. De oorlog in Syrië zorgt nog steeds voor de meeste vluchtelingen.

Meer dan 52% van alle vluchtelingen komt uit slechts 3 landen:

  • Syrië (6,5 miljoen)
  • Oekraïne (5,7 miljoen)
  • Afghanistan (5,7 miljoen)

Hoeveel vluchtelingen zijn er in Nederland?

Eind 2022 waren er ongeveer 110.000 vluchtelingen in Nederland. Dit zijn mensen met een vluchtelingenstatus: mensen die hun land zijn ontvlucht wegens oorlog, conflict of vervolging, asiel hebben aangevraagd in Nederland en erkend zijn als vluchteling. Na minimaal 5 jaar kunnen vluchtelingen een Nederlands paspoort aanvragen en naturaliseren.

De meeste vluchtelingen in Nederland komen uit Syrië. Daarnaast wonen er in Nederland vluchtelingen uit landen als onder andere Eritrea, Afghanistan, Iran, Turkije, Jemen, Somalië en Irak.

Hoeveel asielzoekers zijn er in Nederland?

In 2022 deden 35.535 mensen een eerste asielaanvraag in Nederland, een stijging ten opzichte van 2021 (24.686 mensen). Daarnaast deden 1.529 mensen een herhaalde asielaanvraag. Dit zijn mensen die, na een afwijzing van hun asielaanvraag, opnieuw een aanvraag indien, bijvoorbeeld omdat er iets gewijzigd is in hun persoonlijke situatie of in hun land van herkomst. Het aantal herhaalde asielaanvragen was in 2022 lager dan in 2021 (1.814 mensen).

Ook reisden 10.927 mensen hun familieleden achterna, ook wel ‘nareizigers’ genoemd. Als een asielzoeker een verblijfsvergunning heeft gekregen, kan die een aanvraag indienen om diens familieleden naar Nederland te laten komen. Dit heet gezinshereniging. Het aantal mensen dat in 2022 via gezinshereniging naar Nederland kwam (10.927 mensen) is vergelijkbaar met 2021 (10.120 mensen).

Het totaal aantal asielzoekers en nareizigers in Nederland in 2022 komt daarmee op 47.991. Veruit de grootste groep kwam uit Syrië, gevolgd door Turkije en Afghanistan. In 2021 bedroeg het totaal aantal asielzoekers 36.620.

Alleenstaande kinderen

In 2022 vroegen 4.207 alleenstaande kinderen asiel aan in Nederland. De kinderen komen uit Syrië (2.427), Eritrea (606) en Somalië (319). Het aantal alleenstaande kinderen dat asiel aanvroeg in Nederland is de afgelopen jaren flink toegenomen (2.191 in 2021 en 986 in 2020).

Bron: IND

Zie ook: Mythen en feiten over vluchtelingen in Nederland

Waarom houden we cijfers bij?

Exacte informatie en nauwkeurige cijfers zijn belangrijk voor de planning en het werk van UNHCR. Wanneer er een grote crisis uitbreekt en grote vluchtelingenstromen op gang komen is het belangrijk om te kunnen inschatten hoeveel mensen er hulp nodig hebben, wat ze nodig hebben en hoeveel mensen we daarvoor moeten inzetten. Op die manier kunnen we zo snel mogelijk de noodzakelijke hulp bieden.

Daarbij hebben wij jouw hulp hard nodig.