Aantal vluchtelingen wereldwijd

117,3 miljoen mensen wereldwijd gedwongen op de vlucht 

eind 2023 wegens vervolging, conflict, geweld, mensenrechtenschendingen of gebeurtenissen die de openbare orde ernstig verstoren

Hoeveel vluchtelingen zijn er wereldwijd?

43,4 miljoen vluchtelingen

68,3 miljoen binnenlands ontheemden

6,9 miljoen asielzoekers

Eind 2023 waren er in totaal 117,3 miljoen mensen wereldwijd op de vlucht. Nooit eerder telde UNHCR zo veel mensen op de vlucht.

Dit aantal bestaat uit de volgende vier groepen:

Vluchtelingen

Van de 117,3 miljoen mensen die wereldwijd op de vlucht zijn, zijn 43,4 miljoen vluchtelingen: dit zijn mensen die hun land ontvlucht zijn. 31,6 miljoen van hen vallen onder UNHCR-mandaat. 6 miljoen van hen zijn Palestijnse vluchtelingen, geregistreerd door vluchtelingenorganisatie UNRWA.

  • 31,6 miljoen vluchtelingen onder UNHCR-mandaat
  • 5,8 miljoen andere mensen die internationale bescherming nodig hebben
  • 6 miljoen Palestijnse vluchtelingen onder UNRWA-mandaat

Asielzoekers

In 2023 hadden 6,9 miljoen asielzoekers een asielaanvraag lopen in een ander land. Zij wachtten op een beslissing over hun asielaanvraag.

Andere mensen die internationale bescherming nodig hebben

Daarnaast zijn er nog 5,8 miljoen mensen die niet geregistreerd staan als vluchteling, maar wel internationale bescherming nodig hebben: “Mensen buiten hun land of territorium van herkomst, meestal omdat ze met geweld zijn verdreven over internationale grenzen heen, die niet zijn gerapporteerd onder de andere categorieën maar die waarschijnlijk internationale bescherming nodig hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mensen uit Venezuela.

Binnenlands ontheemden

Het grootste gedeelte van de mensen op de vlucht (68,3 miljoen mensen) zijn binnenlands ontheemden: mensen die op de vlucht zijn in hun eigen land. Zij zijn wel hun thuis ontvlucht maar hebben geen landsgrens overgestoken.

Waar worden vluchtelingen opgevangen?

75% opgevangen in lage en midden inkomenslanden 

Lage- en midden inkomenslanden vingen in 2023 75% van alle vluchtelingen en andere mensen die internationale bescherming nodig hebben op.

69% opgevangen in buurlanden 

69% van alle vluchtelingen en andere mensen die internationale bescherming nodig hebben verbleven eind 2023 in een buurland van hun land van herkomst.

De meeste mensen die op de vlucht staan blijven in eigen land. Als zij wel grenzen oversteken, blijven ze meestal in hun eigen regio. De meeste mensen die hun land ontvluchten, vluchten naar een buurland. In 2023 werd 69 procent van alle vluchtelingen opgevangen door buurlanden.

De meeste landen die vluchtelingen opvangen zijn lage- en midden inkomenslanden. 75% van alle vluchtelingen wordt opgevangen in lage en midden inkomenslanden. De minst ontwikkelde landen vingen in 2023 20 procent van het totaal aantal vluchtelingen op.

Demografie van mensen die gedwongen op de vlucht zijn 

Kinderen vormen 30% van de wereldbevolking, maar maken 40% van alle mensen die gedwongen op de vlucht zijn uit.

Hoeveel vluchtelingen zijn er in Nederland?

Op 1 januari 2024 waren er zo’n 132.000 vluchtelingen in Nederland (exclusief vluchtelingen uit Oekraïne). Dit zijn mensen met een vluchtelingenstatus: mensen die hun land zijn ontvlucht wegens oorlog, conflict of vervolging, asiel hebben aangevraagd in Nederland en erkend zijn als vluchteling. Zij worden ook wel statushouders genoemd. Na minimaal 5 jaar kunnen vluchtelingen een Nederlands paspoort aanvragen en naturaliseren.

De meeste vluchtelingen in Nederland komen uit Syrië. Daarnaast wonen er in Nederland vluchtelingen uit landen zoals onder andere Eritrea, Afghanistan, Iran, Turkije, Jemen, Somalië en Irak.

Daarnaast verbleven er eind 2023 zo’n 105.000 vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland. Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen tijdelijk bescherming krijgen in Nederland door de ‘Richtlijn Tijdelijke Bescherming’ van de Europese Unie.

Hoeveel asielzoekers zijn er in Nederland?

In 2023 deden 38.377 mensen een eerste asielaanvraag in Nederland, een lichte stijging ten opzichte van 2022 (35.535 eerste asielaanvragen). Daarnaast deden 1.390 mensen een herhaalde asielaanvraag. Dit zijn mensen die, na een afwijzing van hun asielaanvraag, opnieuw een aanvraag indien, bijvoorbeeld omdat er iets gewijzigd is in hun persoonlijke situatie of in hun land van herkomst. Het aantal herhaalde asielaanvragen lag in 2023 lager dan in 2022 (1.529 mensen).

Ook reisden 10.125 mensen hun familieleden achterna, ook wel ‘nareizigers’ genoemd. Als een asielzoeker een verblijfsvergunning heeft gekregen, kan die een aanvraag indienen om diens familieleden naar Nederland te laten komen. Dit heet gezinshereniging. Het aantal mensen dat in 2023 via gezinshereniging naar Nederland kwam lag iets lager dan in 2022 (10.927 mensen).

Het totaal aantal asielzoekers en nareizigers in Nederland in 2023 komt daarmee op 49.892. Veruit de grootste groep kwam uit Syrië, gevolgd door Turkije en Jemen. In 2022 was de totale instroom vergelijkbaar met 2023: 47.991 mensen.

Alleenstaande kinderen

In 2023 vroegen 5.804 alleenstaande kinderen asiel aan in Nederland. De grootste groep kinderen komt uit Syrië, gevolgd door Eritrea en Somalië. Het aantal alleenstaande kinderen dat asiel aanvroeg in Nederland is de afgelopen jaren flink toegenomen. In 2022 bedroeg dit aantal 4.207.

Bron: IND

Zie ook: Mythen en feiten over vluchtelingen in Nederland

Waarom houden we cijfers bij?

Exacte informatie en nauwkeurige cijfers zijn belangrijk voor de planning en het werk van UNHCR. Wanneer er een grote crisis uitbreekt en grote vluchtelingenstromen op gang komen is het belangrijk om te kunnen inschatten hoeveel mensen er hulp nodig hebben, wat ze nodig hebben en hoeveel mensen we daarvoor moeten inzetten. Op die manier kunnen we zo snel mogelijk de noodzakelijke hulp bieden.

Daarbij hebben wij jouw hulp hard nodig.