Toolkit voor leraren

Op deze pagina vind je gratis lesmaterialen over vluchtelingen, asiel, migratie en staatloosheid die ontwikkeld zijn door UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN. De lesmaterialen zijn gemakkelijk aan te passen voor gebruik in jouw klas. Leraren die vluchtelingenkinderen in hun klas hebben, kunnen de lesmaterialen over stress en trauma en taalvaardigheid raadplegen.

Hulp voor mensen die moeten vluchten

Op deze pagina vind je ook een lespakket, waarmee je leerlingen kunt uitleggen wat de Europese Unie, UNHCR en UNICEF in Afrika doen om mensen die noodgedwongen huis en haard hebben achtergelaten, te helpen.

Stel verhalen over vluchtelingen ter discussie en geef leerlingen andere invalshoeken en stof tot nadenken over de toegevoegde waarde van de hulp van de EU.

Lespakket Europese Commissie, UNICEF & UNHCR