UNHCR ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) mülteci istihdamını artırmak üzere yeni bir eylem planı başlatıyor

Cenevre – UNHCR, BM Mülteci Örgütü, ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) mültecilere sunulan istihdam fırsatlarını artırmak üzere bugün yenilikçi bir eylem planı başlattılar.

Söz konusu plan; yalnızca mültecilerin işgücü piyasasına entegrasyonuna ilişkin zorlukları, fırsatları ve iyi uygulamaları tespit etmekle kalmamakta, aynı zamanda mültecilerin başarılı bir biçimde istihdam edilmesinin desteklenmesine yönelik somut eylemlerden oluşan bir liste sunmaktadır.

UNHCR’nin Korumadan Sorumlu Yardımcı Yüksek Komiseri Volker Türk şu açıklamalarda bulundu: “Bu Eylem Planı, mültecilerin toplumsal entegrasyonuna katkıda bulunarak ve mülteciler, işverenler ve ev sahibi toplulukların bir arada kazanan tarafta olduğu bir durum yaratarak mültecilerin ekonomik potansiyelinin tümüyle hareket geçirilmesine yönelik yol gösterici niteliktedir.”

OECD’nin İstihdam, İş Gücü ve Sosyal İlişkilerden Sorumlu Direktörü Stefano Scarpetta ise şu yorumlarda bulundu: “Mültecileri kabul eden ekonomiler ve toplumlarda mültecilerin potansiyelinin tümüyle gerçekleştirilebilmesi, hükümetin sivil toplumla yakın ortaklık içinde çalışmasını gerektirmektedir. İşverenler bu süreçte merkezi bir rol oynayabilir ve oynamalı, ancak yerel düzeyde de dâhil olmak üzere diğer paydaşlar tarafından sağlam politika ve eylemlerle desteklenmelidir. Hep birlikte mültecilerin beceri, yetenek ve potansiyelinden azami düzeyde yararlanabiliriz.”

Bu girişimin başarılı olması için, çeşitli aktörlerin sürece dahil olması ve aralarındaki koordinasyonun iyi sağlanması gerekmektedir. Ortak eylem planın kendisi de işverenleri, işçi sendikalarını, sivil toplum kuruluşlarını, hükümetleri ve mültecileri kapsayan büyük çapta istişari bir sürecin sonucu olarak çıkmıştır.

IKEA İsviçre’nin Sürdürülebilirlik Müdürü Lorenz Isler ise konuyla ilgili şöyle konuştu: “İKEA İsviçre bünyesindeki mültecilerin içerilmesine yönelik programımızı başlattığımız 2,5 yıl öncesinden bu yana, OECD ve UNHCR arasındaki ‘Mültecilerin İstihdam Edilmesi’ konusundaki bir dizi diyaloğa dâhil olduk. Bu iki örgütün ve pek çok diğer paydaşın da içinde yer aldığı girişimlerinin geniş kapsamlı, ancak bir o kadar da somut ve çok paydaşlı bir ‘Eylem Planı’ ile sonuçlanması gerçekten harika. Planda yer alan 10 eylem, yapılacaklar listesi ve en iyi uygulamalar bütün toplumun mültecilerin işgücü piyasasına entegre edilmesini nasıl destekleyebileceğini gösteriyor. Kesinlikle olumlu etkisi olacağına inanıyorum.”

Plan, mültecilerin işgücü piyasasına başarılı bir biçimde entegre edilmesi açısından son derece önemli olan eylem alanlarını tespit etmektedir. Bu alanlardan bazıları şunlardır:

  • Öncelikle mültecilerin becerilerinin belirlenmesi ve olası beceri eksikliklerinin tespit edilmesi
  • Mültecilerin becerilerinin işverenlerin işgücü ihtiyaçlarıyla eşleştirilmesi
  • Eşit fırsatlar yaratılması ve işyerindeki ortamı çalışmaya yeni başlayacak mültecileri karşılamaya ve entegre etmeye hazırlamaya yönelik atılması gereken adımlar
  • Mültecilerin çalışma haklarına ilişkin idari çerçevede hareket etmek durumunda olan işverenlere destek sağlanması
  • Mülteci işçilerin kaldıkları sürenin yasal olarak kesinleşmesine ve sürdürülebilir bir mülteci istihdam modeline yönelik ihtiyaç

Volker Türk konuyla ilgili sözlerini şöyle noktaladı: “Bu eylem planı, mültecilerin daha en başından içinde bulundukları topluma dahil edildikleri, iş fırsatlarına erişebildikleri ve kendi kendine yeterli olabildikleri, bu sayede de yerel ekonomilere ve ev sahibi toplumların kalkınmalarına katkı sağladıkları yeni bir yaklaşımı desteklemektedir.”

 

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için:

UNHCR: Charlie Yaxley, [email protected], +41 79 58 08 702

OECD: Spencer Wilson, [email protected], +33 1 45 24 81 18