UNHCR dünyanın her yerindeki mültecileri korumak ve onlara yardım etmek için çalışmaktadır.

UNHCR, bir noktada evlerine gönüllü dönüş, yerel entegrasyon ya da üçüncü bir ülkeye yerleştirme seçenekleriyle, her bireyin sığınma talebinde bulunma hakkını kullanabilmesini ve başka bir ülkede mülteci olarak güvenli bir şekilde barınabilmesini sağlamak için çalışır.