Basın Bildirileri ve Açıklamalar

Mesajımızı Ulaştırmak

Geleneksel ya da yeni medya olsun, medya küresel ölçekte UNHCR için farkındalık artırma, insan hikayelerini ve mesajımızı ulaştırma amacıyla kritik öneme sahiptir. BM Mülteci Örgütü, aktiviteleriyle ilgili geniş yelpazede bilgi sağlamaktadır. Çalışmalarımıza ve ilgi alanımıza giren kişilere ilişkin zamanında ve düzenli hazırlanan raporlar; çalışanlarımızı, kamuyu ve donörleri bilgilendirme noktasında kritik önemde bir rol oynamaktadır.

UNHCR Türkiye, mülteciler ve ilgi alanına giren diğer kişilerin durumu konusunda kamunun farkındalığını artırmak, kamu desteğinin yanı sıra mülteciler ve UNHCR’nin çalışmaları konusundaki anlayışı güçlendirmek için geleneksel medya araçlarıyla birlikte sosyal medya ve çeşitli interaktif platformların artan kullanımını kapsayan bütünleşik bir iletişim stratejisi uygulamaktadır.