Noodhulp Centraal-Afrikaanse Republiek

De Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR) is één van de armste landen ter wereld en bevindt zich al jaren in een complexe humanitaire crisis.

Duizenden gezinnen zijn eind 2020 – opnieuw – op de vlucht moeten slaan voor extreem geweld door gewapende groeperingen.

Met jouw steun kunnen we deze mensen in nood helpen.

 

Doneer nu

Meer dan 750 000

vluchtelingen uit de Centraal-Afrikaanse Republiek worden opgevangen in andere Afrikaanse landen, voornamelijk in Kameroen, de Democratische Republiek Congo en Tsjaad.


Meer dan 500 000

mensen op de vlucht binnen de landsgrenzen van de Centraal-Afrikaanse Republiek.

Laatste update juli 2024 − bezoek het dataportaal voor meer statistieken.

Wat gebeurt er in de Centraal-Afrikaanse Republiek?

In december 2013 brak er geweld uit in de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR). Militanten vermoordden burgers, plunderden huizen en staken dorpen in brand. Honderdduizenden vrouwen, mannen en kinderen moesten noodgedwongen hun huizen ontvluchten. Velen van hen staken de grenzen over met Kameroen, de Democratische Republiek Congo en Tsjaad. Ze waren dagenlang onderweg, vaak met onvoldoende voedsel en water. Bij aankomst waren ze er vaak slecht aan toe, zowel fysiek als mentaal. Velen onder hen hadden immers gruwelijkheden ondergaan en waren extreem ondervoed.

In 2016 was de situatie in het land min of meer stabiel. Vluchtelingen en intern ontheemden keerden met mondjesmaat terug naar huis. Maar in mei 2017 werd het land opnieuw ondergedompeld in chaos en geweld. Hevige gevechten tussen gewapende groeperingen dwongen meer dan een miljoen Centraal-Afrikanen te vluchten. Dat is het hoogste aantal sinds het uitbreken van de burgeroorlog.

Enkele dagen voor de presidentsverkiezingen van 27 december 2020 brak er opnieuw een conflict uit tussen regeringstroepen en een coalitie van gewapende groeperingen. Sindsdien wordt er in verschillende steden van de Centraal-Afrikaanse Republiek gevochten. Meer dan 200.000 mensen – waarvan bijna de helft kinderen – zijn voor het geweld gevlucht naar kampen in de CAR of naar de buurlanden Kameroen en de Democratische Republiek Congo.

Inmiddels zijn meer dan 750.000 mensen het land ontvlucht en meer dan 500.000 zijn intern ontheemd. Zo’n vierde van de bevolking van de CAR is daarmee op de vlucht, binnen of buiten de eigen landsgrenzen. Meer dan de helft van de bevolking heeft humanitaire hulp en bescherming nodig (januari 2023).

Vluchtelingen en intern ontheemden hebben dringend behoefte aan voedsel, onderdak, schoon water, hygiënische artikelen en medische zorg om onder meer de verspreiding van COVID-19 en andere ziekten te voorkomen. Daarnaast hebben ze ook identiteitsdocumenten nodig.

De afgelopen jaren konden meer en meer Centraal-Afrikaanse vluchtelingen terugkeren naar hun thuisland. De nieuwe cyclus van geweld dreigt deze trend ongedaan te maken. UNHCR roept alle partijen op tot een betekenisvolle dialoog en vooruitgang tot vrede.

“Ik ben alles kwijt: mijn huis, mijn lichaam, mijn identiteit. Mijn kinderen moeten op de grond slapen.”

– Zainaba, weduwe en moeder van vier kinderen, ontheemd in de hoofdstad van de CAR, Bangui –

Wist je dat… bijna 370.000 kinderen, meer dan de helft van alle mensen gedwongen op de vlucht binnen de landsgrenzen van de CAR, nog steeds ontheemd zijn vanwege extreem geweld?

 

HELP NU

Een Warao-familie uit Venezuela in een opvangcentrum in Manaus, Brazilië, waar ze werden ondergebracht tijdens de COVID-19-pandemie.  © UNHCR/Felipe Irnaldo

Welke hulp biedt UNHCR?

UNHCR, de VN-Vluchtelingenorganisatie, is in heel de Centraal-Afrikaanse Republiek actief. We bieden intern ontheemden onderdak, hulpgoederen en bescherming aan. In de buurlanden van de CAR helpen we vluchtelingen te overleven en zien we erop toe dat ze in hun basisbehoeften kunnen voorzien. Samen met onze partners breiden we onze steun uit, ondanks de gebrekkige infrastructuur die humanitaire actie dreigt te belemmeren.

UNHCR ondersteunt duizenden vluchtelingen uit de CAR die vrijwillig terugkeren naar veilige delen van het land. We hebben ook hulppunten opgericht voor slachtoffers van gendergerelateerd geweld, waar we medische, psychologische en juridische steun aanbieden. We treden in dialoog met lokale overheden en partners om duurzame oplossingen te vinden voor de getroffen bevolkingsgroepen in de CAR en gastlanden.

Onderdak, voedsel en drinkbaar water, alsook toegang tot sanitaire voorzieningen en gezondheidzorg, zijn bij de meest dringende noden van de mensen die gedwongen werden te vluchten. Maar een ernstig tekort aan fondsen en middelen bemoeilijkt het werk van UNHCR: In juli 2024, was slechts 25% van het vereiste budget gefinancierd (bron).

Jouw steun kan ervoor zorgen dat mensen op de vlucht in de Centraal-Afrikaanse Republiek onderdak en veiligheid vinden.

HELP NU

Nieuwsbrief

    

€ 25

voor een keukenset voor een huishouden van vijf personen, met kookpot, pan, borden en bestek.


€ 40

voor pakketten met hygiënische artikelen voor vier meisjes of vrouwen op de vlucht.


€ 80

voor versterkte, waterdichte plastiek zeilen voor vijf gezinnen als noodonderdak.

Colombia. Venezuelans risk life and limb to seek help

Wat gebeurt er in de Centraal-Afrikaanse Republiek?

In december 2013 brak er geweld uit in de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR). Militanten vermoordden burgers, plunderden huizen en staken dorpen in brand. Honderdduizenden vrouwen, mannen en kinderen moesten noodgedwongen hun huizen ontvluchten. Velen van hen staken de grenzen over met Kameroen, de Democratische Republiek Congo en Tsjaad. Ze waren dagenlang onderweg, vaak met onvoldoende voedsel en water. Bij aankomst waren ze er vaak slecht aan toe, zowel fysiek als mentaal. Velen onder hen hadden immers gruwelijkheden ondergaan en waren extreem ondervoed.

In 2016 was de situatie in het land min of meer stabiel. Vluchtelingen en intern ontheemden keerden met mondjesmaat terug naar huis. Maar in mei 2017 werd het land opnieuw ondergedompeld in chaos en geweld. Hevige gevechten tussen gewapende groeperingen dwongen meer dan een miljoen Centraal-Afrikanen te vluchten. Dat is het hoogste aantal sinds het uitbreken van de burgeroorlog.

Enkele dagen voor de presidentsverkiezingen van 27 december 2020 brak er opnieuw een conflict uit tussen regeringstroepen en een coalitie van gewapende groeperingen. Sindsdien wordt er in verschillende steden van de Centraal-Afrikaanse Republiek gevochten. Meer dan 200.000 mensen – waarvan bijna de helft kinderen – zijn voor het geweld gevlucht naar kampen in de CAR of naar de buurlanden Kameroen en de Democratische Republiek Congo.

Inmiddels zijn meer dan 740.000 mensen het land ontvlucht en meer dan 650.000 zijn intern ontheemd. Zo’n vierde van de bevolking van de CAR is daarmee op de vlucht, binnen of buiten de eigen landsgrenzen. Meer dan de helft van de bevolking heeft humanitaire hulp en bescherming nodig (december 2021).

Vluchtelingen en intern ontheemden hebben dringend behoefte aan voedsel, onderdak, schoon water, hygiënische artikelen en medische zorg om onder meer de verspreiding van COVID-19 en andere ziekten te voorkomen. Daarnaast hebben ze ook identiteitsdocumenten nodig.

De afgelopen jaren konden meer en meer Centraal-Afrikaanse vluchtelingen terugkeren naar hun thuisland. De nieuwe cyclus van geweld dreigt deze trend ongedaan te maken. UNHCR roept alle partijen op tot een betekenisvolle dialoog en vooruitgang tot vrede.

“Ik ben alles kwijt: mijn huis, mijn lichaam, mijn identiteit. Mijn kinderen moeten op de grond slapen.”

– Zainaba, weduwe en moeder van vier kinderen, ontheemd in de hoofdstad van de CAR, Bangui –

Wist je dat… bijna 370.000 kinderen, meer dan de helft van alle mensen gedwongen op de vlucht binnen de landsgrenzen van de CAR, nog steeds ontheemd zijn vanwege extreem geweld?

 

HELP NU

 

Nieuw aangekomen vluchtelingen uit de Centraal-Afrikaanse Republiek worden op 16 april 2021 in Tsjaad opgevangen. © UNHCR/Aristophane Ngargoune

Welke hulp biedt UNHCR?

UNHCR, de VN-Vluchtelingenorganisatie, is in heel de Centraal-Afrikaanse Republiek actief. We bieden intern ontheemden onderdak, hulpgoederen en bescherming aan. In de buurlanden van de CAR helpen we vluchtelingen te overleven en zien we erop toe dat ze in hun basisbehoeften kunnen voorzien. Samen met onze partners breiden we onze steun uit, ondanks de gebrekkige infrastructuur die humanitaire actie dreigt te belemmeren.

UNHCR ondersteunt duizenden vluchtelingen uit de CAR die vrijwillig terugkeren naar veilige delen van het land. We hebben ook hulppunten opgericht voor slachtoffers van gendergerelateerd geweld, waar we medische, psychologische en juridische steun aanbieden. We treden in dialoog met lokale overheden en partners om duurzame oplossingen te vinden voor de getroffen bevolkingsgroepen in de CAR en gastlanden.

Onderdak, voedsel en drinkbaar water, alsook toegang tot sanitaire voorzieningen en gezondheidzorg, zijn bij de meest dringende noden van de mensen die gedwongen werden te vluchten. Maar een ernstig tekort aan fondsen en middelen bemoeilijkt het werk van UNHCR: In september 2022, was slechts 25% van het vereiste budget gefinancierd (bron).

Jouw steun kan ervoor zorgen dat mensen op de vlucht in de Centraal-Afrikaanse Republiek onderdak en veiligheid vinden.

HELP NU

Nieuwsbrief

    

€ 25

voor een keukenset voor een huishouden van vijf personen, met kookpot, pan, borden en bestek.


€ 40

voor pakketten met hygiënische artikelen voor vier meisjes of vrouwen op de vlucht.


€ 80

voor versterkte, waterdichte plastiek zeilen voor vijf gezinnen als noodonderdak.

Sudan. Ethiopians flee to Take Shelter

Nieuws over deze noodsituatie

Andere noodsituaties

Oekraïne NL
Oekraïne NL
Somalie FR