Repatrianten

Met de hulp van UNHCR keerden sinds 2002 in Afghanistan alleen al zo’n vijf miljoen vluchtelingen naar hun dorp of stad terug. De medewerkers van UNHCR ondersteunen ook dagelijks kleinere campagnes voor de terugkeer van vluchtelingen en ontheemden. Soms organiseren ze ook individuele terugkeer. Wanneer nodig en waar mogelijk verlenen de kantoren van UNHCR in het land van terugkeer of hervestiging hulp bij het opvolgen van re-integratie en zien ze erop toe dat de terugkeer inderdaad duurzaam is.

Steeds minder vrijwillige terugkeer

Het aantal mensen dat vrijwillig kan terugkeren gaat al jaren in dalende lijn omdat veel conflicten en oorlogen blijven voortduren. In 2018 zijn 593,800 mensen vrijwillig teruggekeerd, vaak in moeilijke omstandigheden.