De medewerkers van UNHCR ondersteunen dagelijks kleinere campagnes voor de terugkeer van vluchtelingen en ontheemden. Soms organiseren ze ook individuele terugkeer. Wanneer nodig en waar mogelijk verlenen de kantoren van UNHCR in het land van terugkeer of hervestiging hulp bij het opvolgen van re-integratie en zien ze erop toe dat de terugkeer inderdaad duurzaam is. 

Steeds minder vrijwillige terugkeer 

Het aantal mensen dat vrijwillig kan terugkeren gaat al jaren in dalende lijn omdat veel conflicten en oorlogen blijven voortduren. Eind juni 2023 zijn 3,1 miljoen (2,7 miljoen intern ontheemden en 404.000 vluchtelingen) mensen vrijwillig teruggekeerd naar hun land van herkomst.

Als mensen vrijwillig willen terugkeren zal UNHCR ze daarbij zoveel mogelijk ondersteunen. Ook als, in uitzonderlijke gevallen, UNHCR het land alsnog niet voldoende veilig beoordeelt. Wij roepen staten dan op om nog niet over te gaan tot gedwongen uitzetting.