Met de hulp van UNHCR keerden sinds 2002 in Afghanistan alleen al zo’n vijf miljoen vluchtelingen naar hun dorp of stad terug. De medewerkers van UNHCR ondersteunen ook dagelijks kleinere campagnes voor de terugkeer van vluchtelingen en ontheemden. Soms organiseren ze ook individuele terugkeer. Wanneer nodig en waar mogelijk verlenen de kantoren van UNHCR in het land van terugkeer of hervestiging hulp bij het opvolgen van re-integratie en zien ze erop toe dat de terugkeer inderdaad duurzaam is.

Steeds minder vrijwillige terugkeer

Het aantal mensen dat vrijwillig kan terugkeren gaat al jaren in dalende lijn omdat veel conflicten en oorlogen blijven voortduren. In 2021 zijn 5,7 miljoen (5,3 miljoen intern ontheemden en 429.300 vluchtelingen) mensen vrijwillig teruggekeerd, vaak in moeilijke omstandigheden.

Als mensen vrijwillig willen terugkeren zal UNHCR ze daarbij zoveel mogelijk ondersteunen. Ook als, in uitzonderlijke gevallen, UNHCR het land als nog niet voldoende veilig beoordeelt. Wij roepen staten dan op om nog niet over te gaan tot gedwongen uitzetting.