Noodhulp Syrië

De grootste humanitaire en vluchtelingencrisis van deze tijd.

Miljoenen Syriërs zijn gevlucht voor het geweld in hun land.

Vele families moesten alles achterlaten in hun zoektocht naar veiligheid.

Doneer nu

Jouw hulp maakt het verschil

961 000 inwoners uit Idlib en Aleppo zijn sinds december 2019 op de vlucht geslagen


5,6 miljoen
Syrische vluchtelingen


6,2 miljoen
intern ontheemden binnen Syrië

Syrië: een land verwoest door oorlog

De gruwelijke oorlog in Syrië duurt al ruim 9 jaar. Het voortslepende conflict heeft inmiddels aan honderdduizenden mensen het leven gekost. Miljoenen Syriërs zijn op de vlucht en hebben alles moeten achterlaten door deze grootste humanitaire en vluchtelingencrisis van deze tijd. Velen van hen zijn gedwongen om te wonen in simpele tenten of onafgewerkte huizen, waaronder een groot deel vrouwen en kinderen. En dat vaak in ijskoude temperaturen.

Sinds 1 december 2019 zijn er maar liefst 961 000 mensen op de vlucht geslagen uit de provincies Idlib en Aleppo, waarvan bijna 180 000 families. Gezinnen zoeken onderdak in kampen, openbare ruimtes, bij familie, vrienden of kennissen. Velen van hen moesten al meerdere keren vluchten. Deze mensen hebben dringend nood aan hulp. Nu meer dan ooit.

Ik wil helpen

“Syrië is de grootste humanitaire en vluchtelingencrisis van onze tijd. Het lijden van miljoenen mensen zou moeten leiden tot een golf van solidariteit en hulp vanuit de hele wereld.”

Filippo Grandi, Hoge Commissaris van UNHCR.

Hele steden in Syriё zijn onherkenbaar geworden door de allesverwoestende oorlog. Sinds het uitbreken van de oorlog moest al meer dan de helft van inwoners van Syriё gedwongen hun huis ontvluchten. De meesten zijn op de vlucht binnen eigen landsgrenzen (er zijn ruim 6,6 miljoen intern ontheemden). Ruim 6,3 miljoen Syriёrs zijn op zoek naar veiligheid in een ander land (dit zijn vluchtelingen).

Het overgrote deel van de Syrische vluchtelingen zoekt veiligheid in de regio. Turkije vangt de meeste Syriёrs op: in dit land leven inmiddels meer dan 3,6 miljoen Syrische vluchtelingen. Ook de buurlanden Jordaniё en Libanon vangen grote hoeveelheden Syriёrs op. UNHCR coördineert de hulp aan vluchtelingen in de regio. Dit kunnen we echter niet zonder jouw steun.

Doneer voor hulp aan vluchtelingen

UNHCR vangt vluchtelingen op in de regio. Met jouw bijdrage kunnen we ons werk blijven voortzetten.

Syrische vluchtelingen keren terug

Ondanks de verwoestingen en de aanhoudende conflicten besluit een kleine groep Syriёrs terug te keren naar wat ooit hun thuis was. Veelal vinden zij hun huizen, scholen, ziekenhuizen en zelfs wegen, waterleidingen en rioleringen helemaal verwoest. Zij staan voor de bijna onmogelijke taak om vanuit deze puinhopen opnieuw hun bestaan op te bouwen.

UNHCR helpt Syrische vluchtelingen

UNHCR is ter plekke in Syrië en helpt de mensen zoveel als mogelijk. We werken dag en nacht om zoveel mogelijk mensen op de vlucht te helpen. We geven levensreddende humanitaire hulp aan Syrische vluchtelingen, we bieden bescherming en we zorgen dat kinderen en (jong-) volwassenen weer onderwijs kunnen volgen.

Ik steun het werk van UNHCR

Noodhulp in Syriё

In Syriё zelf verlenen we noodhulp aan een groot deel van de miljoenen ontheemden. We delen bijvoorbeeld voedsel uit en in de winter zorgen we voor dekens en warme kleding. Onze medewerkers in Syrië zorgen voor de distributie van hulpgoederen en rijden mee met de hulpkonvooien naar afgelegen, soms belegerde gebieden.

Noodhulp in de regio

In onder meer Jordaniё en Libanon zorgt UNHCR voor noodhulp aan vele miljoenen Syrische vluchtelingen. We vangen mensen op in kampen, maar zorgen ook dat de vele vluchtelingen in steden en op het platteland de hulp krijgen die ze zo hard nodig hebben. We helpen onder andere met (geld voor) eten, drinkwater, medicijnen, kleding en onderdak.

Onderwijs en gezondheidszorg

Wij zorgen dat kinderen en jongvolwassenen toegang hebben tot onderwijs. Zodat Syrische kinderen later op eigen kracht verder kunnen. Net als onderwijs, is medische zorg niet vanzelfsprekend voor mensen op de vlucht. Mensen op de vlucht hebben recht op goede gezondheidszorg. Met jouw bijdrage zorgen we ervoor dat we die zorg ook echt kunnen leveren.

Ook op lange termijn staat UNHCR klaar voor vluchtelingen uit Syrië

Naast noodhulp, bieden we ook bescherming en juridische steun. Waar mogelijk helpen wij met het opbouwen van een nieuw bestaan. We gaan in gesprek met overheden om te pleiten voor betere leefomstandigheden en kansen voor vluchtelingen uit Syrië.

Helpen door dekens en hulpgoederen uit te delen, voor tijdelijk onderdak te zorgen, watervoorzieningen te herstellen en extra steun bieden aan de meest kwetsbaren, kunnen we echter niet alleen. Hiervoor hebben we massaal uw hulp nodig.

UNHCR coördineert de noodhulp voor vluchtelingen in de Syrische regio.

Wij zorgen voor onderdak en verstrekken voedsel, overlevingspakketten en medische hulp.

Dit kunnen we niet alleen. Help alstublief.

Doneer nu

€ 30   Noodpakket (dekens, warme kleding en waterfles) voor een gezin op de vlucht


€ 50   Help een gezin een week overleven


€ 80   Medische hulp voor een gezin op de vlucht