Noodhulp Syrië

Miljoenen Syriërs zijn gevlucht voor het geweld in hun land.

De meeste van hen hebben toevlucht gezocht in Turkije, Libanon en Jordanië.

Velen moesten alles achterlaten in Syrië.

Doneer nu

Jouw hulp maakt het verschil

6,6 miljoen

intern ontheemden binnen Syrië


6,3 miljoen

Syrische vluchtelingen


6,6 miljoen

intern ontheemden binnen Syrië

Syrië: een land verwoest door oorlog

De gruwelijke oorlog in Syrië duurt al ruim 8 jaar. Het voortslepende conflict heeft inmiddels aan honderdduizenden mensen het leven gekost. Miljoenen Syriërs zijn op de vlucht en hebben alles moeten achterlaten.

Hele steden in Syriё zijn onherkenbaar geworden door de allesverwoestende oorlog. Sinds het uitbreken van de oorlog moest al meer dan de helft van alle Syriërs gedwongen hun huis ontvluchten. De meesten zijn op de vlucht binnen eigen landsgrenzen (er zijn ruim 6,6 miljoen intern ontheemden). Ruim 6,3 miljoen Syriёrs zijn op zoek naar veiligheid in een ander land (dit zijn vluchtelingen).

Het overgrote deel van de Syrische vluchtelingen zoekt veiligheid in de regio. Turkije vangt de meeste Syriёrs op: in dit land leven inmiddels meer dan 3,5 miljoen Syrische vluchtelingen. Ook de buurlanden Jordaniё en Libanon vangen grote hoeveelheden Syriёrs op. UNHCR coördineert de hulp aan vluchtelingen in de regio. Dit kunnen we niet zonder jouw steun.

Doneer voor hulp aan vluchtelingen

UNHCR vangt vluchtelingen op in de regio. Met jouw bijdrage kunnen we ons werk blijven voortzetten.

Vluchtelingen leven niet alleen in kampen

De meeste Syrische vluchtelingen leven niet in de gekende tentenkampen, maar net in stedelijke gebieden. Het is moeilijk te overleven op straat, in leegstaande huizen of in kamers met een hoge huurprijs. Naarmate het conflict langer duurt, raakt hun spaargeld op en moeten mensen zo goed als al hun bezittingen verkopen. Veel vluchtelingen leven in armoede en hebben moeite om de huur te betalen en hun gezinnen te onderhouden. 69% van alle mensen die nog in Syrië wonen, leeft onder de armoedegrens.

Syrische vluchtelingen keren terug

Ondanks de verwoestingen en de aanhoudende conflicten besluit een kleine groep Syriёrs terug te keren naar wat ooit hun thuis was. Veelal vinden zij hun huizen, scholen, ziekenhuizen en zelfs wegen, waterleidingen en rioleringen verwoest. Zij staan voor de bijna onmogelijke taak om vanuit deze puinhopen opnieuw hun bestaan op te bouwen.

“Syrië is de grootste humanitaire en vluchtelingencrisis van onze tijd. Het lijden van miljoenen mensen zou moeten leiden tot een golf van solidariteit en hulp vanuit de hele wereld.”

Filippo Grandi, Hoge Commissaris van UNHCR

UNHCR helpt Syrische vluchtelingen

UNHCR werkt dag en nacht om zoveel mogelijk mensen op de vlucht te helpen. We geven levensreddende humanitaire hulp aan Syrische vluchtelingen, we bieden bescherming en we zorgen dat kinderen en (jong-) volwassenen weer onderwijs kunnen volgen.

Noodhulp in Syriё

In Syriё zelf verlenen we noodhulp aan een groot deel van de miljoenen ontheemden. We delen bijvoorbeeld voedsel uit en in de winter zorgen we voor dekens en warme kleding. Collega Jolanda werkt voor UNHCR in Syriё. Zij zorgt voor de distributie van hulpgoederen en rijdt mee met de hulpkonvooien naar afgelegen, soms belegerde gebieden.

Noodhulp in de regio

In onder meer Jordaniё en Libanon zorgt UNHCR voor noodhulp aan vele miljoenen Syrische vluchtelingen. We vangen mensen op in kampen, maar zorgen ook dat de vele vluchtelingen in steden en op het platteland de hulp krijgen die ze zo hard nodig hebben. We helpen onder andere met (geld voor) eten, drinkwater, medicijnen, kleding en onderdak.

Onderwijs en gezondheidszorg

Wij zorgen dat kinderen en jongvolwassenen toegang hebben tot onderwijs. Zodat Syrische kinderen later op eigen kracht verder kunnen. Net als onderwijs, is medische zorg niet vanzelfsprekend voor mensen op de vlucht. Mensen op de vlucht hebben recht op goede gezondheidszorg. Met jouw bijdrage zorgen we ervoor dat we die zorg ook echt kunnen leveren.

Ook op lange termijn staat UNHCR klaar voor vluchtelingen uit Syrië

Naast noodhulp, bieden we ook bescherming en juridische steun. Waar mogelijk helpen wij met het opbouwen van een nieuw bestaan. We gaan in gesprek met overheden om te pleiten voor betere leefomstandigheden en kansen voor vluchtelingen uit Syrië.

UNHCR coördineert de noodhulp voor vluchtelingen in de Syrische regio.

Wij zorgen voor onderdak en verstrekken voedsel, overlevingspakketten en medische hulp.

Dit kunnen we niet alleen. Help alsjeblieft.

Doneer nu

€ 15   Dekzeil om een noodtent waterdicht te maken


€ 30   Noodpakket (dekens, kleding, waterfles)


€ 50   Help een gezin een week overleven