Noodhulp Syrië

Een van de grootste humanitaire en vluchtelingencrises van deze tijd.

Miljoenen Syriërs zijn gevlucht voor het geweld in hun land.

Vele families moesten alles achterlaten in hun zoektocht naar veiligheid.

Doneer nu

11 jaar
oorlog in Syrië


5,6 miljoen
Syrische vluchtelingen


6,9 miljoen
intern ontheemden binnen Syrië

De crisis in Syrië: context

De gruwelijke oorlog in Syrië duurt al elf jaar. Het voortslepende conflict heeft inmiddels aan honderdduizenden mensen het leven gekost. Miljoenen Syriërs zijn op de vlucht en hebben alles moeten achterlaten door deze grootste humanitaire en vluchtelingencrisis van deze tijd. Velen van hen, waaronder een groot deel vrouwen en kinderen, zijn gedwongen om in simpele tenten of onafgewerkte huizen te wonen. En dat vaak in ijskoude temperaturen.

Bekijk hier een overzicht van 10 jaar oorlog in Syrië

Ik wil helpen

Huidige problemen

Terwijl het conflict nog steeds mensen dwingt om hun huizen te ontvluchten, wordt het land nu ook geconfronteerd met een ernstige dreiging van het coronavirus.

Het voortdurende conflict

Hele steden in Syriё zijn onherkenbaar geworden door de allesverwoestende oorlog. Sinds het uitbreken van de oorlog moest al meer dan de helft van inwoners van Syriё gedwongen hun huis ontvluchten. De meesten zijn op de vlucht binnen eigen landsgrenzen (er zijn ruim 6,9 miljoen intern ontheemden). Ruim 6,1 miljoen Syriёrs zijn op zoek naar veiligheid in een ander land (dit zijn vluchtelingen).

Het overgrote deel van de Syrische vluchtelingen zoekt veiligheid in de regio. Turkije vangt de meeste Syriërs op: in dit land leven inmiddels meer dan 3,7 miljoen Syrische vluchtelingen. Ook de buurlanden Jordaniё en Libanon vangen grote hoeveelheden Syriёrs op. UNHCR coördineert de hulp aan vluchtelingen in de regio. Dit kunnen we echter niet zonder jouw steun.

Toenemende armoede

Hoewel deze vluchtelingencrisis minder aandacht krijgt in de media, is de crisis niet voorbij. Het aantal Syrische vluchtelingen is de afgelopen jaren zelfs nauwelijks afgenomen.

Tegenwoordig leven de meeste Syrische vluchtelingen in de regio in armoede. De vooruitzichten zijn slecht voor de meest kwetsbaren onder hen, zoals alleenstaande moeders, kinderen die geen ouder of voogd hebben en mensen met een beperking. De situatie is bijzonder nijpend in Libanon, waar meer dan 90% van de Syriërs in extreme armoede leeft, net als steeds meer gemeenschappen die hen opvangen.

In 2021 kon driekwart van de mensen in Syrië niet in hun meest elementaire behoeften voorzien – 10% meer dan het jaar ervoor.

Intussen neemt de humanitaire nood in Syrië toe. Meer dan 6,9 miljoen mensen zijn nog steeds intern ontheemd en 14,6 miljoen mensen hebben humanitaire en andere vormen van hulp nodig. Ongeveer 5,9 miljoen mensen hebben hulp nodig om veilige huisvesting te vinden en velen hebben nog steeds problemen om toegang te krijgen tot basisvoorzieningen zoals onderwijs en gezondheidszorg.

“Syrië is de grootste humanitaire en vluchtelingencrisis van onze tijd. Het lijden van miljoenen mensen zou moeten leiden tot een golf van solidariteit en hulp vanuit de hele wereld.”

Filippo Grandi, Hoge Commissaris van UNHCR

Geef hoop en steun deze mensen

Hulpverlening door UNHCR

UNHCR is ter plekke in Syrië en helpt de mensen zoveel als mogelijk. We werken dag en nacht om zoveel mogelijk mensen op de vlucht te helpen. We geven levensreddende humanitaire hulp aan Syrische vluchtelingen, bieden bescherming en zorgen dat kinderen en (jong-) volwassenen weer onderwijs kunnen volgen.

Daarnaast bieden we ook bescherming en juridische steun. Waar mogelijk helpen wij met het opbouwen van een nieuw bestaan. We gaan in gesprek met overheden om te pleiten voor betere leefomstandigheden en kansen voor vluchtelingen uit Syrië.

Helpen door dekens en hulpgoederen uit te delen, voor tijdelijk onderdak te zorgen, watervoorzieningen te herstellen en extra steun bieden aan de meest kwetsbaren, kunnen we echter niet alleen. Hiervoor hebben we massaal uw hulp nodig.

Noodhulp in Syriё

In Syriё zelf verlenen we noodhulp aan een groot deel van de miljoenen ontheemden. We delen bijvoorbeeld voedsel uit en in de winter zorgen we voor dekens en warme kleding. Onze medewerkers in Syrië zorgen voor de distributie van hulpgoederen en rijden mee met de hulpkonvooien naar afgelegen, soms belegerde gebieden.

Noodhulp in de regio

In onder meer Jordaniё en Libanon zorgt UNHCR voor noodhulp aan vele miljoenen Syrische vluchtelingen. We vangen mensen op in kampen, maar zorgen ook dat de vele vluchtelingen in steden en op het platteland de hulp krijgen die ze zo hard nodig hebben. We helpen onder andere met (geld voor) eten, drinkwater, medicijnen, kleding en onderdak.

Lees hier hoe u Syrische families helpt om een nieuw leven op te bouwen

Onderwijs en gezondheidszorg

Wij zorgen dat kinderen en jongvolwassenen toegang hebben tot onderwijs, zodat Syrische kinderen later op eigen kracht verder kunnen. Net als onderwijs, is medische zorg niet vanzelfsprekend voor mensen op de vlucht. Mensen op de vlucht hebben recht op goede gezondheidszorg. Met jouw bijdrage zorgen we ervoor dat we die zorg ook echt kunnen leveren.

COVID-19

UNHCR zet alle middelen in om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen en de weerstand van individuen en gemeenschappen in geval van een mogelijke uitbraak van COVID-19 te versterken.

Een mogelijke uitbraak zal hoogstwaarschijnlijk leiden tot een verergering van de reeds kwetsbare situatie van vluchtelingen, met inbegrip van een toename van discriminatie, vreemdelingenhaat en uitsluiting.

De aanpak van het coronavirus moet zich voornamelijk richten op het beschermen van de zwaksten onder ons. Mensen op de vlucht lopen namelijk een groter risico omdat zij vaak geen toegang hebben tot adequate medische zorg. Daarom, met momenteel meer dan 80 miljoen mensen op de vlucht in de wereld, zet UNHCR alle zeilen bij om hen te beschermen tegen dit virus. UNHCR werkt actief aan de preventie van een uitbraak, maar staat ook klaar om in te grijpen moest het virus vluchtelingen bereiken.

UNHCR heeft enkele preventiemaatregelen ontplooid, waaronder hygiënekits uitdelen en vluchtelingen informeren over een veilige en menselijke aanpak van verdachte gevallen. Daarnaast heeft UNHCR zijn Cash Bijstand verhoogd om de meest kwetsbaren in staat te stellen de komende maanden zelfvoorzienend te zijn.

Update: de Covid-19 situatie in Syrië

Momenteel zijn er in Syrië ruim 35.900 gevallen van het coronavirus vastgesteld. 2.306 personen verloren jammer genoeg de strijd (cijfers van 07/10/2021). Gezien de toch al precaire situatie in heel Syrië en de erbarmelijke levens- en sanitaire omstandigheden, lopen de ontheemden, vluchtelingen en de gemeenschappen die hen opvangen, een verhoogd risico.

UNHCR werkt non-stop door aan het voorkomen van en reageren op deze ‘noodsituatie binnen de noodsituatie‘, samen met de lokale autoriteiten en andere partners, en aan het in stand houden van de levensreddende bescherming en bijstand aan intern ontheemden, vluchtelingen, repatrianten en gastgemeenschappen. Ondanks alle onveiligheid en de dagelijkse risico’s, is UNHCR erin geslaagd om te blijven en bescherming en bijstand te bieden. Maar we kunnen dit niet alleen!

Help deze mensen in nood

Dringend meer hulp nodig

Nog steeds wordt de bevolking van Syrië geteisterd door geweld, honger en ziekte. UNHCR heeft dringend meer financiële steun nodig om alle mensen in nood te kunnen helpen. Jij maakt een verschil. 

Lees hier hoe uw donatie het leven van families in Syrië helpt.

Doneer vandaag nog

De crisis in Syrië: context

De gruwelijke oorlog in Syrië duurt al elf jaar. Het voortslepende conflict heeft inmiddels aan honderdduizenden mensen het leven gekost. Miljoenen Syriërs zijn op de vlucht en hebben alles moeten achterlaten door deze grootste humanitaire en vluchtelingencrisis van deze tijd. Velen van hen, waaronder een groot deel vrouwen en kinderen, zijn gedwongen om in simpele tenten of onafgewerkte huizen te wonen. En dat vaak in ijskoude temperaturen.

Bekijk hier een overzicht van 10 jaar oorlog in Syrië

Ik wil helpen

Huidige problemen

Terwijl het conflict nog steeds mensen dwingt om hun huizen te ontvluchten, wordt het land nu ook geconfronteerd met een ernstige dreiging van het coronavirus.

Het voortdurende conflict

Hele steden in Syriё zijn onherkenbaar geworden door de allesverwoestende oorlog. Sinds het uitbreken van de oorlog moest al meer dan de helft van inwoners van Syriё gedwongen hun huis ontvluchten. De meesten zijn op de vlucht binnen eigen landsgrenzen (er zijn ruim 6,9 miljoen intern ontheemden). Ruim 5,6 miljoen Syriёrs zijn op zoek naar veiligheid in een ander land (dit zijn vluchtelingen).

Het overgrote deel van de Syrische vluchtelingen zoekt veiligheid in de regio. Turkije vangt de meeste Syriërs op: in dit land leven inmiddels meer dan 3,7 miljoen Syrische vluchtelingen. Ook de buurlanden Jordaniё en Libanon vangen grote hoeveelheden Syriёrs op. UNHCR coördineert de hulp aan vluchtelingen in de regio. Dit kunnen we echter niet zonder jouw steun.

Toenemende armoede

Hoewel deze vluchtelingencrisis minder aandacht krijgt in de media, is de crisis niet voorbij. Het aantal Syrische vluchtelingen is de afgelopen jaren zelfs nauwelijks afgenomen.

Tegenwoordig leven de meeste Syrische vluchtelingen in de regio in armoede. De vooruitzichten zijn slecht voor de meest kwetsbaren onder hen, zoals alleenstaande moeders, kinderen die geen ouder of voogd hebben en mensen met een beperking. De situatie is bijzonder nijpend in Libanon, waar meer dan 90% van de Syriërs in extreme armoede leeft, net als steeds meer gemeenschappen die hen opvangen.

In 2021 kon driekwart van de mensen in Syrië niet in hun meest elementaire behoeften voorzien – 10% meer dan het jaar ervoor.

Intussen neemt de humanitaire nood in Syrië toe. Meer dan 6,9 miljoen mensen zijn nog steeds intern ontheemd en 14,6 miljoen mensen hebben humanitaire en andere vormen van hulp nodig. Ongeveer 5,9 miljoen mensen hebben hulp nodig om veilige huisvesting te vinden en velen hebben nog steeds problemen om toegang te krijgen tot basisvoorzieningen zoals onderwijs en gezondheidszorg.

“Syrië is de grootste humanitaire en vluchtelingencrisis van onze tijd. Het lijden van miljoenen mensen zou moeten leiden tot een golf van solidariteit en hulp vanuit de hele wereld.”

Filippo Grandi, Hoge Commissaris van UNHCR

Geef hoop en steun deze mensen

Hulpverlening door UNHCR

UNHCR is ter plekke in Syrië en helpt de mensen zoveel als mogelijk. We werken dag en nacht om zoveel mogelijk mensen op de vlucht te helpen. We geven levensreddende humanitaire hulp aan Syrische vluchtelingen, bieden bescherming en zorgen dat kinderen en (jong-) volwassenen weer onderwijs kunnen volgen.

Daarnaast bieden we ook bescherming en juridische steun. Waar mogelijk helpen wij met het opbouwen van een nieuw bestaan. We gaan in gesprek met overheden om te pleiten voor betere leefomstandigheden en kansen voor vluchtelingen uit Syrië.

Helpen door dekens en hulpgoederen uit te delen, voor tijdelijk onderdak te zorgen, watervoorzieningen te herstellen en extra steun bieden aan de meest kwetsbaren, kunnen we echter niet alleen. Hiervoor hebben we massaal uw hulp nodig.

Noodhulp in Syriё

In Syriё zelf verlenen we noodhulp aan een groot deel van de miljoenen ontheemden. We delen bijvoorbeeld voedsel uit en in de winter zorgen we voor dekens en warme kleding. Onze medewerkers in Syrië zorgen voor de distributie van hulpgoederen en rijden mee met de hulpkonvooien naar afgelegen, soms belegerde gebieden.

Noodhulp in de regio

In onder meer Jordaniё en Libanon zorgt UNHCR voor noodhulp aan vele miljoenen Syrische vluchtelingen. We vangen mensen op in kampen, maar zorgen ook dat de vele vluchtelingen in steden en op het platteland de hulp krijgen die ze zo hard nodig hebben. We helpen onder andere met (geld voor) eten, drinkwater, medicijnen, kleding en onderdak.

Lees hier hoe u Syrische families helpt om een nieuw leven op te bouwen

Onderwijs en gezondheidszorg

Wij zorgen dat kinderen en jongvolwassenen toegang hebben tot onderwijs, zodat Syrische kinderen later op eigen kracht verder kunnen. Net als onderwijs, is medische zorg niet vanzelfsprekend voor mensen op de vlucht. Mensen op de vlucht hebben recht op goede gezondheidszorg. Met jouw bijdrage zorgen we ervoor dat we die zorg ook echt kunnen leveren.

COVID-19

UNHCR zet alle middelen in om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen en de weerstand van individuen en gemeenschappen in geval van een mogelijke uitbraak van COVID-19 te versterken.

Een mogelijke uitbraak zal hoogstwaarschijnlijk leiden tot een verergering van de reeds kwetsbare situatie van vluchtelingen, met inbegrip van een toename van discriminatie, vreemdelingenhaat en uitsluiting.

De aanpak van het coronavirus moet zich voornamelijk richten op het beschermen van de zwaksten onder ons. Mensen op de vlucht lopen namelijk een groter risico omdat zij vaak geen toegang hebben tot adequate medische zorg. Daarom, met momenteel meer dan 80 miljoen mensen op de vlucht in de wereld, zet UNHCR alle zeilen bij om hen te beschermen tegen dit virus. UNHCR werkt actief aan de preventie van een uitbraak, maar staat ook klaar om in te grijpen moest het virus vluchtelingen bereiken.

UNHCR heeft enkele preventiemaatregelen ontplooid, waaronder hygiënekits uitdelen en vluchtelingen informeren over een veilige en menselijke aanpak van verdachte gevallen. Daarnaast heeft UNHCR zijn Cash Bijstand verhoogd om de meest kwetsbaren in staat te stellen de komende maanden zelfvoorzienend te zijn.

Update: de Covid-19 situatie in Syrië

Momenteel zijn er in Syrië ruim 35.900 gevallen van het coronavirus vastgesteld. 2.306 personen verloren jammer genoeg de strijd (cijfers van 07/10/2021). Gezien de toch al precaire situatie in heel Syrië en de erbarmelijke levens- en sanitaire omstandigheden, lopen de ontheemden, vluchtelingen en de gemeenschappen die hen opvangen, een verhoogd risico.

UNHCR werkt non-stop door aan het voorkomen van en reageren op deze ‘noodsituatie binnen de noodsituatie‘, samen met de lokale autoriteiten en andere partners, en aan het in stand houden van de levensreddende bescherming en bijstand aan intern ontheemden, vluchtelingen, repatrianten en gastgemeenschappen. Ondanks alle onveiligheid en de dagelijkse risico’s, is UNHCR erin geslaagd om te blijven en bescherming en bijstand te bieden. Maar we kunnen dit niet alleen!

Help deze mensen in nood

Dringend meer hulp nodig

Nog steeds wordt de bevolking van Syrië geteisterd door geweld, honger en ziekte. UNHCR heeft dringend meer financiële steun nodig om alle mensen in nood te kunnen helpen. Jij maakt een verschil. 

Lees hier hoe uw donatie het leven van families in Syrië helpt.

Doneer vandaag nog