VN-Vluchtelingenorganisatie zet alle zeilen bij om vluchtelingen te beschermen tegen het coronavirus

Het COVID-19 virus is recent door de WHO uitgeroepen tot pandemie. Hiermee wordt erkend dat het virus wereldwijd toeslaat. UNHCR, de VN-Vluchtelingenorganisatie zet alle zeilen bij om kwetsbare vluchtelingen in soms moeilijk te bereiken gebieden te beschermen tegen het virus.

Het UNHCR-personeel verpakt hulpgoederen om te verspreiden onder vluchtelingennederzettingen in Iran, als onderdeel van de COVID-19-respons. © UNHCR/Farha Bhoyroo

De aanpak van het coronavirus (COVID-19) moet zich voornamelijk richten op het beschermen van de zwaksten onder ons. Mensen op de vlucht lopen namelijk een groter risico omdat zij vaak geen toegang hebben tot adequate medische zorg. Daarom, met momenteel meer dan 70 miljoen mensen op de vlucht in de wereld, zet UNHCR alle zeilen bij om hen te beschermen tegen dit virus. UNHCR werkt actief aan de preventie van een uitbraak, maar staat ook klaar in te grijpen moest het virus vluchtelingen bereiken.

Grote zorgen

In vluchtelingenkampen zijn de leefomstandigheden niet optimaal. Sommige kampen zijn namelijk ernstig overbevolkt waarbij vooral ouderen gevaar lopen op infectie met het coronavirus. Ook zijn hygiëne producten er zeer schaars. Mensen moeten soms met meer dan honderden anderen één kraan delen, bijvoorbeeld in Griekenland. Situaties als deze maken het ontzettend lastig om goed op de hygiëne te letten en verspreiding van het virus tegen te gaan.

Enkele voorbeelden

  • Kenia: in de vluchtelingenkampen Kakuma en Dadaab wordt er gewerkt aan het verbeteren van hygiëne. Bijvoorbeeld door het uitdelen van zeep, het houden van voorlichtingscampagnes en het opleiden van medisch personeel en andere hulpverleners.
  • Iran: de overheid wordt bijgestaan met het uitdelen van thermometers, mondkapjes, handschoenen, zeep, tissues en afvalzakken aan vluchtelingenkampen, maar ook aan overheidsinstellingen. Ook hebben mensen die getroffen zijn door het virus toegang tot psychosociale en juridische hulpverlening.
  • Bangladesh: er wordt nauw samengewerkt met lokale partners zodat het virus vroegtijdig gesignaleerd kan worden. Ook krijgen vluchtelingen voorlichting over infectiepreventie en worden mensen met milde klachten in thuis-isolatie geplaatst.

Er is dringend behoefte aan extra steun om de uitbraken zoveel mogelijk te beperken en de meest kwetsbaren te beschermen. Het is daarom van groot belang dat UNHCR alle zeilen bij kan zetten om verspreiding te voorkomen.

Uw steun is daarom hard nodig.

Help hen nu