Πόσοι είναι οι πρόσφυγες σε όλον τον κόσμο;

Σε όλον τον κόσμο, τουλάχιστον 82,4 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται περίπου 26,4 εκατομμύρια πρόσφυγες. Ανάμεσά τους τα μισά είναι παιδιά.

Περιλαμβάνονται επίσης εκατομμύρια ανιθαγενείς, που έχουν στερηθεί τη δυνατότητα να έχουν ιθαγένεια και πρόσβαση σε βασικά δικαιώματα όπως η εκπαίδευση, η ιατρική φροντίδα, η εργασία και η ελευθερία μετακίνησης.

Σε έναν κόσμο, όπου 1 άνθρωπος στους 95 έχει ξεριζωθεί εξαιτίας συγκρούσεων ή διώξεων, το έργο μας στην Ύπατη Αρμοστεία είναι πιο κρίσιμο από ποτέ.

 

Προσωπικό

Το προσωπικό μας αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του Οργανισμού. Μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2020, είχαμε 17.878 μέλη προσωπικού, από τα οποία περίπου το 91 τοις εκατό εργάζεται στο πεδίο.

Έχουμε παρουσία σε 132 χώρες και περιοχές μέσα από μια σειρά περιφερειακών, εθνικών και τοπικών γραφείων. Το προσωπικό μας εργάζεται σκληρά για να βοηθήσει τους ανθρώπους που έχουν εκτοπιστεί, με ειδίκευση σε ένα ευρύ πεδίο τομέων, όπως η νομική προστασία, η διοίκηση, οι υπηρεσίες για την κοινότητα, οι δημόσιες υποθέσεις και η υγεία.

 

Πώς χρηματοδοτείται η Υ.Α.

Η χρηματοδότησή μας βασίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου σε εθελοντικές συνεισφορές, με το 85 τοις εκατό να προέρχεται από κράτη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τρία τοις εκατό προέρχεται από άλλους διεθνείς οργανισμούς και μηχανισμούς συγκέντρωσης χρηματοδότησης, ενώ ένα επιπλέον έντεκα τοις εκατό έρχεται από τον ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων ιδρυμάτων, εταιριών και του κοινού. Επιπρόσθετα, λαμβάνουμε μία περιορισμένη υποστήριξη (ένα τοις εκατό) από τον προϋπολογισμό του ΟΗΕ για διοικητικά έξοδα, ενώ δεχόμαστε δωρεές σε είδος, όπως σκηνές, φάρμακα και φορτηγά.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ξεκίνησε με έναν περιορισμένο ετήσιο προϋπολογισμό 300.000 δολαρίων το 1950. Αλλά καθώς το έργο μας και το μέγεθός μας μεγάλωνε, το ίδιο συνέβαινε και με τα αντίστοιχα κόστη. Ο ετήσιος προϋπολογισμός μας ξεπέρασε το ένα δις δολάρια στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και έφτασε στο νέο ετήσιο ρεκόρ των 8,15 δις δολαρίων το 2020. Για τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Υ.Α. επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Global Focus.

Ο ετήσιος προϋπολογισμός μας περιλαμβάνει προγράμματα που υποστηρίζουν τη συνεχιζόμενη δράση μας αλλά και συμπληρωματικά προγράμματα για να καλύψουμε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως η κρίση στη Συρία ή οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού μεγάλης κλίμακας.

 

Στατιστικά στοιχεία για τους αναγκαστικά εκτοπισμένους πληθυσμούς και τους ανιθαγενείς

Η παροχή έγκυρων, αξιόπιστων και έγκαιρων δεδομένων και στατιστικών από την Ύπατη Αρμοστεία είναι κρίσιμη για την προσφυγική επιχειρησιακή ανταπόκριση. Αυτή η βασική πηγή πληροφορίων αξιοποιείται από όλους τους εταίρους μας, προκειμένου να ανταποκριθούμε στις ανάγκες του προσφυγικού πληθυσμού. Έτσι, όταν για παράδειγμα ξεσπάει μια μεγάλη κρίση εκτοπισμού, είμαστε σε θέση να υπολογίσουμε πιο αποτελεσματικά πόσοι άνθρωποι θα χρειαστούν βοήθεια, τι είδους βοήθεια θα χρειαστούν και πόσο προσωπικό θα πρέπει να διαθέσουμε.

Αυτά τα δεδομένα δημοσιεύονται κάθε χρόνο στις εκθέσεις μας με τίτλο Παγκόσμιες Τάσεις εκτοπισμού (Global Trends) και Παγκόσμια Έκκληση (Global Appeal).

Για στατιστικά και επιχειρησιακά δεδομένα, τα οποία είναι απαραίτητα για τη δράση της Ύπατης Αρμοστείας στο πεδίο, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε στοιχεία μέσα από διαφορετικά συστήματα, ανάλογα με τις ανάγκες. Η βάση δεδομένων Population Statistics Database, για παράδειγμα, περιλαμβάνει πληροφορίες για τη χώρα ασύλου, τη χώρα καταγωγής και δημογραφικά στοιχεία για τα άτομα υπό την εντολή της Ύπατης Αρμοστείας- πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, επαναπατρισθέντες πρόσφυγες, εσωτερικά εκτοπισμένους και ανιθαγενείς.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς και γιατί η Ύπατη Αρμοστεία συλλέγει πληθυσμιακά δεδομένα, επισκεφθείτε τη βάση δεδομένων μας data page.

Γραφήματα

Πρόσβαση στην εκπαίδευση

Σχεδόν τα μισά παιδιά πρόσφυγες στον κόσμο βρίσκονται εκτός σχολείου.

Τα παιδιά πρόσφυγες σχολικής ηλικίας βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση λόγω της πανδημίας του Covid-19. Πριν από την πανδημία, ένα παιδί πρόσφυγας ήταν δύο φορές πιο πιθανό να βρίσκεται εκτός σχολείου απ’ ό,τι ένα παιδί που δεν είναι πρόσφυγας. Η κατάσταση αυτή πρόκειται να επιδεινωθεί από τις επιπτώσεις της πανδημίας– πολλά παιδιά μπορεί να μην έχουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν πάλι τα μαθήματά τους.

Τα κορίτσια πρόσφυγες έχουν μικρότερη πρόσβαση στην εκπαίδευση από τα αγόρια και έχουν τις μισές πιθανότητες να εγγραφούν στο σχολείο μέχρι να φτάσουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Παγκόσμιος εκτοπισμός

Πάνω από 79 εκατομμύρια άνθρωποι είναι αναγκαστικά εκτοπισμένοι αυτή τη στιγμή, αριθμός που καταδεικνύει ότι ο αναγκαστικός εκτοπισμός επηρεάζει στις μέρες μας πάνω από το 1 της εκατό ολόκληρης της ανθρωπότητας.

Ο αριθμός των παιδιών που έχουν εκτοπιστεί, υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε 30-34 εκατομμύρια, ανάμεσά τους δεκάδες χιλιάδες ασυνόδευτα παιδιά. Ο αριθμός αυτός είναι μεγαλύτερος από το συνολικό πληθυσμό της Αυστραλίας, της Δανίας και της Μογγολίας μαζί.

 


Δείτε περισσότερα στοιχεία στις εκδόσεις Στατιστικές Επετηρίδεςτάσεις εξαμήνου και τάσεις ασύλου

Περισσότερα στατιστικά και πηγές

Στατιστικά στοιχεία - Ελλάδα

Πληροφορίες για την επιχειρησιακή ανταπόκριση στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο

Η πλατφόρμα Global Focus

Η πλατφόρμα της Υ.Α. με πληροφορίες για την επιχειρησιακή της δράση σε όλο τον κόσμο

Η πλατφόρμα Population Statistics

Δεδομένα σχετικά με τον πληθυσμό υπό την εντολή της Υ.Α. από το 1951 και μετά

Xάρτες από την Υ.Α.

Μετατρέποντας τα δεδομένα σε χάρτες, γραφήματα και χρονοδιαγράμματα