Πηγές και Εκδόσεις

Η Ύπατη Αρμοστεία διαθέτει μια σειρά από πηγές διαθέσιμες σε μέλη του προσωπικού της, συνεργαζόμενους φορείς, κυβερνήσεις, ακαδημαϊκούς και το κοινό.

Οι πηγές και οι εκδόσεις μας παρουσιάζουν βασικές διαστάσεις του προσφυγικού ζητήματος, ενημερώνοντας παράλληλα για την κατάσταση των προσφύγων και τις δράσεις του Οργανισμού σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο. Μέσα από τη συγκέντρωση πληροφορίων από το πεδίο ενημερώνονται οι χάρτες και οι πλατφόρμες μας με στατιστικά στοιχεία.

Μία άλλη πολύτιμη πηγή αποτελεί η σελίδα Refworld που περιλαμβάνει μια εκτενή συλλογή αρχείων και εγγράφων που αξιοποιούνται στις διαδικασίες ασύλου. Σε αυτές περιλαμβάνεται και το Εγχειρίδιο Προστασίας, μία βάση δεδομένων με περίπου 1.000 σχετικά αρχεία κατευθυντήριων αρχών και οδηγιών.

Στην έδρα των κεντρικών μας γραφείων στη Γενεύη βρίσκεται επίσης το ιστορικό μας αρχείο, που είναι διαθέσιμο σε ερευνητές και το κοινό, όπως επίσης και το τμήμα για την ανάπτυξη πολιτικών,  έρευνας και αξιολόγησης.

Τέλος, οι εκδόσεις μας περιλαμβάνουν ποικίλο υλικό για διαφορετικές χρήσεις και ομάδες στόχου. Από βασικά κείμενα όπως η Σύμβαση του 1951 για τους Πρόσφυγες μέχρι εξειδικευμένο υλικό για θέματα έρευνας και αξιολόγησης. Οι δράσεις του Οργανισμού σε παγκόσμιο επίπεδο αποτυπώνονται σε δύο σημαντικές ετήσιες εκδόσεις – την «Παγκόσμια Έκκληση» (Global Appeal) και την «Παγκόσμια Έκθεση» (Global Report).

Η Αντιπροσωπεία της Ύπατης Αρμοστείας στην Ελλάδα διαθέτει επίσης στα ελληνικά μια σειρά εκδόσεων σε θέματα προστασίας προσφύγων, ενώ στο πλαίσιο της δράσης του γραφείου για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων γύρω από το προσφυγικό ζήτημα, διατίθεται εκπαιδευτικό υλικό, που απευθύνεται, μεταξύ άλλων, σε εκπαιδευτικούς, σχολικούς συμβούλους, στελέχη της εκπαίδευσης και εμψυχωτές ομάδων.