Πόσοι είναι οι πρόσφυγες σε όλον τον κόσμο;

Τουλάχιστον 117,3 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται περίπου 43,4 εκατομμύρια πρόσφυγες. Ανάμεσά τους, το 40 τοις εκατό είναι παιδιά.

Περιλαμβάνονται επίσης εκατομμύρια ανιθαγενείς, που έχουν στερηθεί τη δυνατότητα να έχουν ιθαγένεια και πρόσβαση σε βασικά δικαιώματα όπως η εκπαίδευση, η ιατρική φροντίδα, η εργασία και η ελευθερία μετακίνησης.

Σε έναν κόσμο, όπου 1 άνθρωπος στους 69 έχει εκτοπιστεί βίαια, το έργο μας στην Ύπατη Αρμοστεία είναι πιο κρίσιμο από ποτέ.

Προσωπικό Ύπατης Αρμοστείας

Το προσωπικό μας αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του Οργανισμού. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023, τα μέλη προσωπικού μας ανέρχονταν σε 20.305, από τα οποία περίπου το 91 τοις εκατό εργάζεται στο πεδίο. Έχουμε παρουσία σε 136 χώρες και περιοχές, με το προσωπικό μας να εργάζεται σε γραφεία περιφερειακά, εθνικά και τοπικά. Οι ομάδες μας εργάζονται σκληρά για να βοηθήσουν τους ανθρώπους που έχουν εκτοπιστεί, με ειδίκευση σε ένα ευρύ πεδίο τομέων, όπως η νομική προστασία, η διοίκηση, οι υπηρεσίες για την κοινότητα, οι δημόσιες υποθέσεις και η υγεία.

Πώς χρηματοδοτείται η Ύπατη Αρμοστεία

Η χρηματοδότησή μας βασίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου σε εθελοντικές συνεισφορές, με το 80 τοις εκατό να προέρχεται από κράτη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τρία τοις εκατό προέρχεται από άλλους διακρατικούς οργανισμούς και μηχανισμούς συγκέντρωσης χρηματοδότησης, ενώ ένα επιπλέον 15 τοις εκατό προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων ιδρυμάτων, εταιριών και του κοινού. Επιπρόσθετα, λαμβάνουμε μία περιορισμένη υποστήριξη (ένα τοις εκατό) από τον προϋπολογισμό του ΟΗΕ για διοικητικά έξοδα, ενώ δεχόμαστε δωρεές σε είδος, όπως σκηνές, φάρμακα και φορτηγά.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ξεκίνησε με έναν περιορισμένο ετήσιο προϋπολογισμό 300.000 δολαρίων το 1950. Αλλά καθώς το έργο μας και το μέγεθός μας μεγάλωνε, το ίδιο συνέβαινε και με τα αντίστοιχα κόστη. Ο ετήσιος προϋπολογισμός μας ξεπέρασε το ένα δις δολάρια στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και έφτασε στο νέο ετήσιο ρεκόρ των 10,929 δις δολαρίων το 2023. Για τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Υ.Α. επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Global Focus.

Ο ετήσιος προϋπολογισμός μας περιλαμβάνει προγράμματα που υποστηρίζουν τη συνεχιζόμενη δράση μας αλλά και συμπληρωματικά προγράμματα για να καλύψουμε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως η κρίση στην  Ουκρανία, η ανθρωπιστική κατάσταση στο Αφγανιστάν η κρίση στο Σουδάν, καθώς επίσης και επιχειρήσεις επαναπατρισμού μεγάλης κλίμακας.

Στατιστικά στοιχεία για τους αναγκαστικά εκτοπισμένους πληθυσμούς και τους ανιθαγενείς

Παρακολουθούμε και συλλέγουμε στοιχεία σχετικά με  τον αριθμό των ατόμων που αναγκάζονται να εκτοπιστούν και χρησιμοποιούμε δεδομένα και στατιστικά για να ενημερώσουμε και να βελτιστοποιήσουμε τη δουλειά μας και το έργο των εταίρων μας για καλύτερη προστασία, βοήθεια και παροχή λύσεων. Έτσι, όταν για παράδειγμα ξεσπάει μια μεγάλη κρίση εκτοπισμού, είμαστε σε θέση να υπολογίσουμε πιο αποτελεσματικά πόσοι άνθρωποι θα χρειαστούν βοήθεια, τι είδους βοήθεια θα χρειαστούν και πόσο προσωπικό θα πρέπει να διαθέσουμε.

Αυτά τα δεδομένα δημοσιεύονται κάθε χρόνο στις εκθέσεις μας με τίτλο Παγκόσμιες Τάσεις εκτοπισμού (Global Trends) και Παγκόσμια Έκθεση (Global Report).

Τον Οκτώβριο κάθε έτους, δημοσιεύεται η έκθεση για τις Τάσεις Εξαμήνου η οποία παρέχει ενημερωμένα στοιχεία και ανάλυση για τους πρώτους έξι μήνες του τρέχοντος έτους (από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου). Αυτά τα στοιχεία είναι προκαταρκτικά και τα τελικά στοιχεία περιλαμβάνονται στην επακόλουθη έκθεση Παγκόσμιες Τάσεις που δημοσιεύεται τον Ιούνιο του επόμενου έτους.

Επισκεφθείτε τη βάση δεδομένων μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς η Ύπατη Αρμοστεία συλλέγει πληθυσμιακά δεδομένα, πρόσβαση στις εκθέσεις μας, γραφήματα και στατιστικά στοιχεία.

UNHCR data


English

Γραφήματα

Πρόσβαση στην εκπαίδευση

Σχεδόν τα μισά παιδιά πρόσφυγες σχολικής ηλικίας στον κόσμο – περισσότερα από 7 εκατομμύρια παιδιά δεν είναι εγγεγραμμένα στο σχολείο. 

Τα στοιχεία από περισσότερες από 70 χώρες υποδοχής προσφύγων δείχνουν πώς οι πρόσφυγες μένουν πίσω σε σχέση με τους μη πρόσφυγες συνομηλίκους τους όσον αφορά τις εγγραφές σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.  

Η εγγραφή των προσφύγων στην εκπαίδευση διαφέρει δραματικά ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης, με το 38 τοις εκατό να εγγράφεται στην προσχολική εκπαίδευση, το 65 τοις εκατό στην πρωτοβάθμια, το 41 τοις εκατό στη δευτεροβάθμια και μόλις το 6 τοις εκατό στην τριτοβάθμια.  

Παγκόσμιος εκτοπισμός

Πάνω από 117 εκατομμύρια είναι οι αναγκαστικά εκτοπισμένοι από τις εστίες τους σε όλο τον κόσμο, ένας αριθμός που αντανακλά μια τρομακτική πραγματικότητα. Είναι οι ζωές 117,3 εκατομμυρίων ανθρώπων που έχουν διαλυθεί από το τραύμα, τα δεινά ή την απειλή των συγκρούσεων, των διώξεων, της ανασφάλειας ή των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

  • Η αύξηση του συνολικού αριθμού των αναγκαστικά εκτοπισμένων σε 120 εκατομμύρια μέχρι τον Μάιο του 2024 ήταν η 12η συνεχόμενη ετήσια αύξηση και αντικατοπτρίζει τόσο τις νέες και μεταλλασσόμενες συγκρούσεις όσο και την αποτυχία επίλυσης μακροχρόνιων κρίσεων. Αν ο αριθμός αυτός αντιστοιχούσε σε χώρα, θα ήταν η 12η μεγαλύτερη στον κόσμο, στο μέγεθος περίπου της Ιαπωνίας. Κατεβάστε τα γραφήματα.
  • Κατεβάστε την ετήσια έκθεση για τον παγκόσμιο εκτοπισμό μέχρι το τέλος του 2023 εδώ.

Περισσότερα στατιστικά και πηγές

Στατιστικά στοιχεία - Ελλάδα

Πληροφορίες για την επιχειρησιακή ανταπόκριση στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο

Η πλατφόρμα Global Focus

Η πλατφόρμα της Υ.Α. με πληροφορίες για την επιχειρησιακή της δράση σε όλο τον κόσμο

Τάσεις εξαμήνου

Η έκθεση της Υ.A. που αναλύει τις αλλαγές και τις τάσεις του αναγκαστικού εκτοπισμού μέσα στους πρώτους έξι μήνες κάθε έτους.

Η πλατφόρμα Population Statistics

Δεδομένα σχετικά με τον πληθυσμό υπό την εντολή της Υ.Α. από το 1951 και μετά