Δραστηριότητες βιωματικής μάθησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των προσφύγων (6 – 18 ετών)

Το εγχειρίδιο «Δραστηριότητες βιωματικής μάθησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των προσφύγων» είναι αποτέλεσμα του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Συμβίωση: Σχέδιο Δράσης για την προώθηση της ανεκτικότητας και την πρόληψη του ρατσισμού στο σχολείο» που υλοποίησε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες κατά τη σχολική χρονιά 2013-2014 με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει 39 βιωματικές δραστηριότητες για μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ομάδες νέων στις εξής θεματικές ενότητες:

  • Ανθρώπινα Δικαιώματα
  • Αξίες
  • Ταυτότητα
  • Διακρίσεις και Στερεότυπα
  • Φροντίδα και Ασφάλεια
  • Διαπολιτισμικότητα
  • Πρόσφυγες, Μετανάστες, Αιτούντες άσυλο
  • Το Περιβάλλον όπου ζω
  • Εκπαίδευση
  • Δημοκρατία

Οι αρχικές πηγές των προτεινόμενων δραστηριοτήτων είναι εγχειρίδια και προγράμματα που έχουν αναπτύξει διεθνείς, περιφερειακοί και εθνικοί οργανισμοί και φορείς με εμπειρία και εξειδίκευση στις αντίστοιχες θεματικές.