Undervisning om flyktingar: 15-18 år

Aktiviteterna för denna åldersgrupp fokuserar på att utveckla kritiskt tänkande bland eleverna. Korrekta fakta från pålitliga källor delas för att främja en bättre förståelse av temat flyktingar, asyl och migration.

Elever uppmuntras att ta sig an aktiviteter som innebär att använda kunskapen i vardagen och får dem att fundera på hur deras liv hänger samman med situationen för asylsökande, flyktingar, migranter och statslösa personer i deras samhälle och globalt.

Klicka på länkarna nedanför för att ladda ner undervisningsmaterialet. Du kan använda läroplanen, guiderna och videomaterialet på det sätt du anser mest lämpligt. Ladda ner mallen för lektionsplanering.

 

Grundläggande begrepp

I denna åldersgrupp rekommenderar vi att du börjar med att lära dina elever grundläggande begrepp om flyktingar, asyl och migration, eftersom detta kommer att underlätta en djupare förståelse av temat.

STEG 1 – Kolla på videorna

Vi rekommenderar att du och dina elever först kollar på de korta videorna om flyktingar, migranter, internflyktingar och asylsökande (i denna ordning).

STEG 2 – Sammanför videorna med lektionsmaterialet  

Använd lektionsplaneringen som hör till videorna för att planera en lektion. För varje enskilt koncept, fokusera på var personerna är (i det egna landet eller inte), varför de är var de är (skäl för att ha flytt eller migrerat) och vad deras rättigheter är. Varje aktivitet tar omkring 15 minuter. Du kan kombinera videorna med annat undervisningsmaterial.

STEG 3 – Håll en debatt i klassen

För äldre elever eller i klasser som bättre lämpar sig för debatt kan du använda diskussionsfrågorna för att organisera ett gruppsamtal om de teman som videorna fokuserar på.

Vem är flykting?

Flyktingar är människor som flyr konflikt eller förföljelse.

Vem är internflykting?

Internflyktingar är människor som söker skydd inom sitt land.

Vem är migrant?

Migranter är människor som flyttar från ett land till ett annat. Orsaken till flytten är inte nödvändigtvis kopplad till konflikt eller förföljelse.

Vem är asylsökande?

Asylsökande söker internationellt skydd från krig och förföljelse.

Forskning och kritiskt tänkande

För denna åldersgrupp kan du inkludera forskning och kritiskt tänkande i lektionsplaneringen. Läs igenom sidan “Data och resurser” och sätt ihop en lektionsplan där du använder dig av resurserna nedan.

Var kommer flyktingar ifrån?

Flyktingar kommer från olika länder runt om i världen. Fler än hälften kommer från Syrien, Ukraina och Afghanistan.

Flyktingars rättigheter

Flyktingar kan inte skickas tillbaka till deras hemland om detta innebär en fara för dem.

Vart tar flyktingarna vägen?

De flesta flyktingar bor i låg- och medelinkomstländer. De flesta stannar i grannländerna.

Vem hjälper flyktingar?

UNHCR, stater och flera andra organisationer hjälper flyktingar. Du kan också hjälpa till.

Skolaktiviteter

För att koppla det komplexa temat om flyktingar, asyl och migration närmare till elevernas vardagsliv kan du välja ut ett antal aktiviteter från aktivitetsguiden nedan. Aktiviteterna varierar i längd och kan användas vid olika undervisningstillfällen i och omkring skolan.

Videomaterial

Kolla på den här videon med dina elever och använd lektionsplaneringen för videoberättelsen om Omar för att planera aktiviteter och diskussionsfrågor. Aktiviteterna tar 15-30 minuter.

Omars berättelse

Omar är sjutton. Hans pappa Ziad, mamma Maha och syskon flydde från Syrien till Jordanien där de bodde som flyktingar i ett antal år. Omar minns hur han och hans pappa behövde göra olika slags jobb för att kunna överleva. Så småningom vidarebosattes familjen till Luxemburg. Omar går nu i skolan som vilken annan 17-åring som helst. Han är intresserad av träning och dokumenterar sin omgivning med sin egna kamera.