Data och resurser

Rapporter, statistik och andra resurser för media och allmänheten.

UNHCR, FN:s flyktingorgan, publicerar omfattande data och statistik om den globala flyktingsituationen och om specifika verksamheter. Resurserna är tillgängliga för personal, regeringar, partnerorganisationer, akademiker och allmänheten. UNHCR publicerar dessutom ett antal rapporter – ibland tillsammans med andra organisationer och partners – som är viktiga verktyg för att driva påverkansarbete och öka medvetenhet.

Statistik och dataportaler

Global Trends Report

UNHCR:s årliga statistiska rapport om den globala flyktingsituationen. Rapporten innehåller statistik och trender över flyktingar, asylsökande, internflyktingar och statslösa personer.

Global Report

Rapporten belyser de senaste resultaten av UNHCR:s arbete, och innehåller uppdateringar om de största flyktingsituationerna globalt.

 

Operational Data Portal

Publicerar data, statistik och kontinuerliga uppdateringar om pågående nödsituationer och UNHCR:s verksamheter.

 

Global Focus Portal

UNHCR:s huvudsakliga rapporteringsportal för givare och andra viktiga partners, som ger en överblick över verksamheter, aktiviteter och resultat.

Resettlement Data Finder

Publicerar statistik om vidarebosättning, inklusive över ursprungsländer, första asylland och värdländer. Dataportalen uppdateras varje månad.

Flyktingstatistik

UNHCR:s databas över befolkningsstatistik publicerar officiell statistik om flyktingsituationer sedan 1951.

Andra resurser

Refworld

Sammanställning av ett omfattande arkiv med historiska och aktuella juridiska dokument och resurser om skydd och flyktingfrågor.

Flyktingkonventionen

Fördraget, dess protokoll och ytterligare information om konventionen, som är det viktigaste juridiska dokumentet som ligger till grund för UNHCR:s arbete.

Refugees Media

Databas med foto- och videomaterial från flyktingsituationer över hela världen. Media och partners kan se och ladda ner material genom att skapa en profil.

Andra rapporter

Hitta fler länkar till UNHCR:s rapporter och faktablad om bland annat vidarebosättning, familjeåterförening och statslöshet på vår regionala sida här (på engelska).