Iemand die op de vlucht is in eigen land wordt binnenlands ontheemd genoemd. Binnenlands ontheemden vormen de grootste groep binnen het totale aantal mensen dat gedwongen op de vlucht is.

Hoewel ze meestal om dezelfde redenen op de vlucht slaan als vluchtelingen (gewapend conflict, geweld, schending van de mensenrechten), blijven binnenlands ontheemden wettelijk onder de bescherming staan van hun eigen overheid, ook al is diezelfde overheid soms medeverantwoordelijk voor het feit dat mensen hun woonplaats ontvluchten. Ze worden daardoor niet beschermd door het internationale recht en zijn als gevolg daarvan erg kwetsbaar.

UNHCR zorgt ervoor dat deze mensen niet aan hun lot worden overgelaten.

Eind 2021 waren er wereldwijd 53,2 miljoen mensen op de vlucht in eigen land. De meeste binnenlands ontheemden wonen in Colombia, Syrië en de Democratisch Republiek Congo.