Iemand die op de vlucht is in eigen land wordt binnenlands ontheemd genoemd. Binnenlands ontheemden vormen de grootste groep mensen dat gedwongen op de vlucht is.

Hoewel ze meestal om dezelfde redenen op de vlucht slaan als vluchtelingen (gewapend conflict, geweld, schending van de mensenrechten), blijven binnenlands ontheemden wettelijk onder de bescherming staan van hun eigen overheid, ook al is diezelfde overheid soms medeverantwoordelijk voor het feit dat mensen hun woonplaats ontvluchten. Ze worden daardoor niet beschermd door het internationale recht en zijn als gevolg daarvan erg kwetsbaar.

UNHCR zorgt ervoor dat deze mensen niet aan hun lot worden overgelaten.

Eind 2023 waren er wereldwijd 68,3 miljoen mensen op de vlucht in eigen land, een forse stijging ten opzichte van het jaar daarvoor. Deze stijging werd veroorzaakt door toenemend geweld en conflicten, bijvoorbeeld in Soedan, Democratische Republiek Congo (DRC) en Myanmar.

Veelgestelde vragen over binnenlands ontheemden