26,4 miljoen vluchtelingen wereldwijd

Wereldwijd zijn er meer dan 26,4 miljoen vluchtelingen op zoek naar veiligheid. Zij vluchten voor oorlog, geweld en vervolging. Sommigen hebben de tijd om een tas met spullen te pakken. Anderen niet. Zij moeten alles acuut achterlaten. De vlucht op zoek naar veiligheid zit vol met gevaren. Helaas is hun lange reis dan nog niet voorbij en wacht hen een toekomst vol onzekerheden en uitdagingen.

Het leven als vluchteling kan moeilijk voor te stellen zijn. Maar voor 26,4 miljoen mensen over de hele wereld is het de realiteit. UNHCR helpt hen al meer dan 70 jaar.

Het Vluchtelingenverdrag

In tegenstelling tot een migrant is de definitie van een vluchteling is vastgelegd in het internationaal recht: het Vluchtelingenverdrag (het Verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen). Dit verdrag is gebaseerd op het principe van ‘non-refoulement’ wat betekent dat een vluchteling niet teruggestuurd mag worden als hij een land ontvlucht vanwege gegronde vrees voor vervolging. Redenen voor vervolging kunnen onder andere zijn: ras of nationaliteit, godsdienst, politieke overtuiging of deel uitmaken van een bepaalde sociale groep. Vandaag de dag is dit verdrag geratificeerd door meer dan 145 staten. Daarom wordt het Vluchtelingenverdrag gezien als gewoonterecht en moeten staten zich ook aan het verdrag houden wanneer zij dit niet hebben geratificeerd.

Het mandaat van UNHCR bestaat uit het beschermen van vluchtelingen. Hierbij kun je denken aan het bieden van levensreddende noodhulp, verzorgen van onderwijs, voorkomen dat vluchtelingen terug worden gestuurd, zorgen voor een eerlijke asielprocedure en het zoeken naar langetermijnoplossingen.

Stedelijke vluchtelingen

Niet alle vluchtelingen leven in vluchtelingenkampen: ruim de helft leeft in een stedelijk gebied. Ze zoeken daar werk maar worden dan vaak uitgebuit of gearresteerd en verdienen te weinig om in hun eigen basisbehoeften te voorzien of die van hun familie. Het is niet altijd even makkelijk om deze kwetsbare groep vluchtelingen te bereiken omdat ze vaak niet geregistreerd staan. UNHCR werkt steeds vaker samen met lokale partners en gemeentes om maatwerk te bieden zodat alle vluchtelingen de bescherming krijgen die ze verdienen.

Dreiging van het coronavirus

Het coronavirus raakt net als hier iedereen. Maar de maatregelen die wij kunnen nemen zoals ‘social distancing’, handen wassen en thuiswerken zijn voor veel vluchtelingen niet mogelijk. In de overvolle vluchtelingenkampen moet een kraan gedeeld worden met honderden anderen. Er is een schaarste aan water en zeep en veel vluchtelingen hebben onderliggende gezondheidsproblemen. Ouderen zijn in het bijzonder kwetsbaar. UNHCR werkt continu aan preventiemaatregelen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Door het Coronavirus konden veel mensen niet werken en verloren velen hun baan. Ook vluchtelingen. Met de huidige tekorten op de Nederlandse arbeidsmarkt pleit UNHCR er voor om kansrijke asielzoekers en erkende vluchtelingen (statushouder), waar mogelijk, in te zetten in sectoren waar de vraag groot is, eventueel in combinatie met een opleidings-of bijscholingstraject en taallessen. Dit helpt vluchtelingen zo snel mogelijk om op eigen benen te staan, sociale netwerken op en uit te bouwen en om zich thuis te voelen in  Nederland. Dit draagt ook bij aan het terugdringen van de tekorten op de arbeidsmarkt.  

Meer vluchtelingen dan ooit

Op dit moment zijn er meer mensen dan ooit gedwongen op de vlucht voor oorlog, geweld of vervolging. Vaak hebben zij alles achter moeten laten, zijn zij gescheiden van familie en staan ze voor een toekomst vol onzekerheid. In deze tijden vormt het coronavirus een extra dreiging. Wij werken dag en nacht om zoveel mogelijk mensen te beschermen, maar dit kunnen wij niet alleen. Jouw steun is dringend nodig.