Pomoc najbardziej potrzebującym | Osoby o szczególnych potrzebach

Uchodźcy i osoby ubiegające się o status uchodźcy, a także bezpaństwowcy to osoby o najbardziej szczególnych potrzebach na świecie. Wśród nich są specjalne grupy o jeszcze bardziej szczególnych problemach, zagrożeniach oraz potrzebach. Dzieci są najbardziej narażone i wymagają największej uwagi ze względu na zależność ich przetrwania od dorosłych, podatność na […]

Uchodźcy i osoby ubiegające się o status uchodźcy, a także bezpaństwowcy to osoby o najbardziej szczególnych potrzebach na świecie. Wśród nich są specjalne grupy o jeszcze bardziej szczególnych problemach, zagrożeniach oraz potrzebach.

Dzieci są najbardziej narażone i wymagają największej uwagi ze względu na zależność ich przetrwania od dorosłych, podatność na urazy fizyczne i psychiczne oraz ich potrzeby rozwojowe, które muszą zostać spełnione w celu zapewnienia prawidłowego wzrostu i rozwoju.

Odarte z ochrony swoich domów, stojące przed trudami długich podróży, potencjalnymi nadużyciami ze strony różnych służb i urzędów, jak i molestowaniem seksualnym kobiety-uchodźcy są szczególnie narażoną grupą. Często wyłączone z procesu podejmowania decyzji dotyczących ich własnego życia, domu i rodziny, nie mogą zagwarantować sobie respektowania ich praw.

Specjalne potrzeby w zakresie ochrony mają również osoby starsze, osoby niepełnosprawne, jak i osoby zakażone wirusem HIV lub chore na AIDS. Często są one prześladowane, dyskryminowane i nie mogą żyć godnie, ponieważ ich prawa człowieka nie są w pełni przestrzegane.

UNHCR zwraca szczególną uwagę na potrzeby najsłabszych grup podczas corocznego planowania wszystkich swoich programów i działań w zakresie ochrony. Poniżej można dowiedzieć się więcej na ten temat.