Zamieszczanie publikacji o charakterze informacyjnym jest dla nas ważnym elementem podnoszenia poziomu świadomości w kwestii uchodźców oraz stanowi integralną część sprawozdań z pracy agencji na szczeblu globalnym, regionalnym i lokalnym.

Publikujemy materiały o szerokim zakresie dla różnych odbiorców, począwszy od broszur tematycznych i ulotek informacyjnych zawierających najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi na nie, po materiały instruktażowe i publikacje prawne.