Select a language for our global site:

Select a country site:
 

Wiadomości | Z pierwszej ręki i rzetelne

Rzecznicy UNHCR dostarczają aktualne, dokładne i warte opublikowania informacje o pracy naszej organizacji. Tych informacji przeważnie nie można uzyskać nigdzie indziej.

Wiadomości

Jeden procent ludzkości na wygnaniu: raport UNHCR Global Trends

Jeden procent ludzkości na wygnaniu: raport UNHCR Global Trends

Agencja ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) zwraca się dziś do krajów na całym świecie o wzmożony wysiłek, by znaleźć schronienie dla milionów osób, które z powodu konfliktów, prześladowań lub zdarzeń poważnie zakłócających porządek publiczny musiały opuścić swoje domy. Z raportu, który publikujemy, wynika, że przymusowe przemieszczenia dotykają aż jedną na dziewięćdziesiąt […]

UNHCR przedstawia zalecenia mające pomóc krajom europejskim w zapewnieniu uchodźcom dostępu do ochrony międzynarodowej

UNHCR przedstawia zalecenia mające pomóc krajom europejskim w zapewnieniu uchodźcom dostępu do ochrony międzynarodowej

W związku z mobilizacją całego świata w walce z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 wiele krajów w Europie podjęło nadzwyczajne środki ochrony granic, ograniczając transport lotniczy i ruch transgraniczny. Agencja ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) wzywa państwa europejskie do wzmożenia wysiłków na rzecz wzmocnienia systemów azylowych w Europie w tym trudnym okresie. […]

W czasach pandemii koronawirusa wysiedlone i bezpaństwowe kobiety i dziewczęta są bardziej niż zwykle narażone na przemoc na tle płciowym

W czasach pandemii koronawirusa wysiedlone i bezpaństwowe kobiety i dziewczęta są bardziej niż zwykle narażone na przemoc na tle płciowym

Na całym świecie COVID-19 wywołuje zgony i zmienia życie społeczności, ale wirus powoduje również ogromne zagrożenie dla przymusowo przemieszczonych kobiet i dziewcząt, ostrzega Gillian Triggs, Zastępczyni Wysokiego Komisarza ds. Ochrony w UNHCR, Agencji ONZ ds. Uchodźców. „Musimy pilnie zapewnić lepszą ochronę w czasie pandemii wysiedlonym i bezpaństwowym kobietom i dziewczętom oraz […]

Jak radzić sobie z doświadczeniem przemocy? Terapeutka: idźcie do poradni, dajcie sobie pomóc

Jak radzić sobie z doświadczeniem przemocy? Terapeutka: idźcie do poradni, dajcie sobie pomóc

Rozmowa z Lidią Jędrych ze Specjalistycznego Ośrodka ds. Przeciwdziałania Przemocy wobec Kobiet i Osób Transseksualnych w Berlinie Przychodzi do pani osoba, która mówi, że padła ofiarą przemocy. Co pani wtedy słyszy? Słyszę, że doświadczyła bardzo silnego naruszenia własnych granic, wręcz porażenia ich. Temu zawsze towarzyszy poczucie bezsilności i braku wyjścia […]