Select a language for our global site:

Select a country site:
 

Wiadomości | Z pierwszej ręki i rzetelne

Rzecznicy UNHCR dostarczają aktualne, dokładne i warte opublikowania informacje o pracy naszej organizacji. Tych informacji przeważnie nie można uzyskać nigdzie indziej.

Wiadomości

Jeden procent ludzkości na wygnaniu: raport UNHCR Global Trends

Jeden procent ludzkości na wygnaniu: raport UNHCR Global Trends

Agencja ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) zwraca się dziś do krajów na całym świecie o wzmożony wysiłek, by znaleźć schronienie dla milionów osób, które z powodu konfliktów, prześladowań lub zdarzeń poważnie zakłócających porządek publiczny musiały opuścić swoje domy. Z raportu, który publikujemy, wynika, że przymusowe przemieszczenia dotykają aż jedną na dziewięćdziesiąt […]

UNHCR przedstawia zalecenia mające pomóc krajom europejskim w zapewnieniu uchodźcom dostępu do ochrony międzynarodowej

UNHCR przedstawia zalecenia mające pomóc krajom europejskim w zapewnieniu uchodźcom dostępu do ochrony międzynarodowej

W związku z mobilizacją całego świata w walce z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 wiele krajów w Europie podjęło nadzwyczajne środki ochrony granic, ograniczając transport lotniczy i ruch transgraniczny. Agencja ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) wzywa państwa europejskie do wzmożenia wysiłków na rzecz wzmocnienia systemów azylowych w Europie w tym trudnym okresie. […]

W czasach pandemii koronawirusa wysiedlone i bezpaństwowe kobiety i dziewczęta są bardziej niż zwykle narażone na przemoc na tle płciowym

W czasach pandemii koronawirusa wysiedlone i bezpaństwowe kobiety i dziewczęta są bardziej niż zwykle narażone na przemoc na tle płciowym

Na całym świecie COVID-19 wywołuje zgony i zmienia życie społeczności, ale wirus powoduje również ogromne zagrożenie dla przymusowo przemieszczonych kobiet i dziewcząt, ostrzega Gillian Triggs, Zastępczyni Wysokiego Komisarza ds. Ochrony w UNHCR, Agencji ONZ ds. Uchodźców. „Musimy pilnie zapewnić lepszą ochronę w czasie pandemii wysiedlonym i bezpaństwowym kobietom i dziewczętom oraz […]