UNHCR apeluje do polskich władz o ułatwienie dostępu do procedur azylowych

Agencja ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) wzywa Rząd RP, by zgodnie z przyjętymi przez Polskę normami prawa międzynarodowego zapewnił dostęp do procedur azylowych osobom, które chcą się ubiegać o ochronę międzynarodową. 23 lipca w sprawie opisywanej jako M.K. i inni przeciwko Polsce Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że odmawiając dostępu do […]

Polsko-białoruskie przejście graniczne w Terespolu. Tu przyjmuje się znaczną większość wniosków o nadanie statusu uchodźcy. UNHCR/R. Kostrzyński

Agencja ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) wzywa Rząd RP, by zgodnie z przyjętymi przez Polskę normami prawa międzynarodowego zapewnił dostęp do procedur azylowych osobom, które chcą się ubiegać o ochronę międzynarodową.

23 lipca w sprawie opisywanej jako M.K. i inni przeciwko Polsce Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że odmawiając dostępu do procedur azylowych, Polska naruszyła kilka artykułów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Świadomi tej decyzji, oferujemy polskim władzom pomoc w poprawie dostępu do azylu zgodnie z prawem unijnym i międzynarodowym.

Ubieganie się o status uchodźcy to podstawowe prawo człowieka, który musi opuścić swój kraj z obawy przed prześladowaniem. Jest gwarantowane przepisami prawa międzynarodowego, w tym Konwencji genewskiej z 1951, której Polska jest Stroną.

„Ci, którzy uciekają w obawie przed wojną, torturami czy prześladowaniem, wymagają ochrony. Brak zgody na przepuszczenie ich przez granicę, bez rozpatrzenia ich sprawy stoi w sprzeczności z zobowiązaniami, które Polska na siebie przyjęła”, mówi Anne-Marie Deutschlander, p.o. Dyrektora UNHCR na Europę.

UNHCR konsekwentnie podkreśla, że Państwa mają prawo do zarządzania swoimi granicami. Mają jednak również wynikający z prawa międzynarodowego obowiązek ochrony tych, którzy proszą o azyl. Obowiązek ten realizowany jest poprzez przyjęcie od cudzoziemca wniosku o nadanie statusu uchodźcy, przepuszczenie go przez granicę i zapewnienie bezpiecznego schronienia na czas rozpatrzenia jego sprawy. Bezpieczne granice i azyl wcale się nie wykluczają i jesteśmy gotowi wspierać Rząd RP w łączeniu jednego z drugim.

W razie pytań pomocą służy: Rafał Kostrzyński, 788 22 40 10