Na świecie jest 68,5 miliona osób, które musiały uciekać w obawie przed wojną i prześladowaniami

Na koniec 2017 roku na całym świecie było 68,5 miliona osób przymusowo przesiedlonych. To o prawie 3 miliony więcej, niz rok wcześniej.

Wojny, przemoc i prześladowania sprawiły, że liczba przymusowych przesiedleń już piąty rok z rzędu pobiła rekord. Głównymi tego przyczynami jest kryzys w Demokratycznej Republice Konga, wojna w Sudanie Południowym oraz ucieczka setek tysięcy przedstawicieli mniejszości Rohingya z Mjanmy do Bangladeszu.
Skutki tych kryzysów w ogromnej większości dotykają kraje rozwijające się.

Z dorocznego raportu Global Trends opublikowanego właśnie przez UNHCR, Agencję ONZ ds. Uchodźców, wynika, że na koniec 2017 roku na całym świecie było 68,5 miliona osób przymusowo przesiedlonych. Z tej liczby 16,2 miliona ludzi musiało opuścić swoje domy w 2017 roku – co oznacza, że dziennie dramatyczną decyzję o ucieczce podejmowało 44,5 tysiąca ludzi. To jedna osoba na dwie sekundy.

Spośród ogólnej liczny 68,5 miliona przymusowo przesiedlonych na koniec 2017 roku, 25,4 miliona stanowili uchodźcy. To o prawie 3 miliony więcej niż w 2016 roku. Liczba osób ubiegająych się o nadanie statusu uchodźcy zwiększyła się w porównaniu z 2016 rokiem o 300 tysięcy i wyniosła 3,1 miliona. Nieznacznie za to spadła liczba wewnętrznie przesiedlonych – do 40 milionów.

“Znajdujemy się w przełomowym momencie, w którym skuteczne rozwiązanie przymusowych przesiedleń wymaga nowego i kompleksowego podejścia, tak by państwa i społeczności przyjmujące nie zostały z tym problemem sam na sam”, powiedział Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców Filippo Grandi. “Nie tracimy jednak nadziei. Czternaście państw zaczęło realizować pionierskie działania na rzecz pomocy uchodźcom, a w ciągu kilku miesięcy Zgromadzenie Ogólne ONZ zatwierdzi nowy plan działania, tzw. Global Compact on Refugees. Dziś, w przeddzień Światowego Dnia Uchodźcy apeluję do wszystkich państw o wsparcie tego planu działania. Nikt nie zostaje uchodźcą dobrowolnie, ale cała reszta może dobrowolnie zdecydować jak pomóc”.

UNHCR rokrocznie publikuje raporty Global Trends przed Światowym Dniem Uchodźcy w oparciu o dane własne i dostarczone przez rządy oraz zaprzyjaźnione organizacje.

Global Trends zawiera dane, które często przeczą utartym poglądom.

Należy do nich przekonanie, że większość uchodźców trafia najbogatszych krajów. Tymczasem prawda jest taka, że 85 procent ciężaru spoczywa na krajach rozwijających się.

Transgraniczne ruchy uchodźcze na wielka skalę są również dużo niższe niż powszechnie się sądzi. Spośród 68,5 miliona osób wymienionych w raporcie aż dwie trzecie to ci, którzy nadal przebywają w granicach własnych państw.

Wbrew utartym przekonaniom większość uchodźców mieszka w miastach, a nie w obozach. Ponad połowa uchodźców to dzieci.

Informacja dla mediów

Raport Global Trends wraz z pakietem multimediów jest dostępny tu: http://www.unhcr.org/global-trends-2017-media

Jak informować o przymusowych przesiedleniach – ważne definicje

UNHCR nie używa słowa “migrant” w odniesieniu do osób, które zostały zmuszone do ucieczki z powodu konfliktu lub prześladowań

Uchodźca: Osoba, która uciekła ze swojego kraju i wymaga ochrony międzynarodowej ze względu na to, że w razie powrotu byłałby narażona na przemoc i prześladowania. Ta definicja dotyczy także tych, którzy uciekają z powodu wojny. Termin „uchodźca” ma odniesienia w prawie międzynarodowym, zwłaszcza w Konwencji dotyczącej statusu uchodźcy z 1951 roku, Protokołu do niej z 1967 roku oraz Protokołu Organizacji Jedności Afrykańskiej z 1969 roku. Status uchodźcy można nabyć w drodze indywidualnej procedury albo – w przypadku masowego napływu z kraju objętego konfliktem – na zasadzie “prima facie”. Uchodźcy nie można zawrócić do jego kraju pochodzenia, chyba że zdecyduje się na to dobrowolnie.

Osoba ubiegająca się o nadanie status uchodźcy: Każdy kto złożył indywidualny wniosek o ochronę międzynarodową i oczekuje na decyzję. Do czasu zakończenia procedury takiej osoby, podobnie jak uchodźcy, nie można zawrócić do jego kraju pochodzenia.

Osoba wewnętrznie przesiedlona: Ktoś, kto został zmuszony do opuszczenia swojego domu, ale nadal pozostaje w granicach swojego państwa.