Protecţia drepturilor fundamentale

 

Plecând de la Convenţia de la Geneva din 1951 privind statutul refugiaţilor ca instrument juridic principal, UNHCR în Europa Centrală este mandatat să asigure protecţia juridică internaţională a persoanelor deplasate intern. Ea promovează drepturile fundamentale ale acestor persoane şi nereturnarea forţată a acestora într-un teritoriu unde s-ar putea confrunta cu persecuţii.

UNHCR lucrează pentru a se asigura că solicitanţii de azil au acces la teritoriu în condiţii de siguranţă şi că procedurile de azil se desfăşoară într-o manieră echitabilă şi eficientă. Agenţia ONU pentru Refugiaţi se străduieşte să se asigure că condiţiile de primire, precum cazarea şi asistenţa medicală pentru nou sosiţi, sunt acceptabile şi în conformitate cu standardele internaţionale.

La nivel global, UNHCR ajută solicitanţii de azil şi refugiaţii prin a găsi soluţii durabile pentru situaţia lor: integrarea în societatea gazdă, întoarcerea lor în ţara de origine atunci când există condiţiile ca aceasta să se desfăşoare în siguranţă şi cu demnitate sau – în cazul în care nici una dintre aceste soluţii nu este posibilă – relocarea într-o ţară terţă.

Plecând de la cele două convenţii internaţionale privind statutul apatrizilor, mandatul UNHCR in Europa Centrală vizează şi asigurarea protecţiei juridice ale acestor persoane prin promovarea dezvoltării unui cadru juridic naţional corespunzător.

Agenţia ONU pentru Refugiaţi promovează acordurile internaţionale privind statutul refugiaţilor, ajută statele să îmbunătăţească corectitudinea si eficienţa sistemelor naţionale de azil şi supraveghează problematica refugiaţilor din regiune.