Atât refugiaţii şi solicitanţii de azil, cât şi apatrizii se află printre persoanele cele mai vulnerabile din lume. Dintre aceştia, există persoane chiar mai vulnerabile, cu probleme, riscuri şi nevoi speciale.

Copiii se confruntă în mod special cu un risc deosebit şi necesită atenţie specială din cauza dependenţei lor de adulţi pentru a supravieţui, vulnerabilităţii lor la traume fizice şi psihice, precum şi nevoilor specifice care trebuie împlinite pentru a asigura creşterea şi dezvoltarea normală.

Lipsiţi de protecţia căminului, confruntându-se cu rigorile călătoriilor lungi şi cu o potenţială hărţuire oficială, precum şi cu abuzul sexual, femeile refugiate sunt, de asemenea, un grup deosebit de vulnerabil. Ele sunt adesea excluse de la procesul decizional referitor la propria viaţă, despărţite de familie şi de casă şi adesea lipsite de cele mai elementare drepturi.

Protecţie specială este necesară şi pentru persoanele în vârstă, persoanele cu handicap şi persoanele infectate cu HIV/SIDA. Adesea, aceste persoane sunt persecutate, discriminate şi nu pot trăi cu demnitate, deoarece drepturile nu le sunt pe deplin respectate.

UNHCR acordă o atenţie deosebită nevoilor grupurilor vulnerabile în toate programele sale şi în activităţile de protecţie, precum şi în timpul planificării sale anuale. Mai jos puteţi afla mai multe.