Deoarece nevoile refugiaţilor sunt enorme şi resursele sunt limitate, agenţia ONU pentru Refugiaţi (UNHCR) nu poate munci singură. Ea se bazează pe o gamă largă de parteneriate pentru a proteja refugiaţii, solicitanţii de azil şi apatrizii, pe cei deosebit de vulnerabili dintre ei, şi pentru promovarea soluţiilor durabile dedicate lor.

Partenerii UNHCR variază de la guverne la organizaţii non-guvernamentale, fundaţii şi corporaţii, alte agenţii ONU, alte organizaţii internaţionale majore şi Uniunea Europeană. UNHCR, de asemenea, colaborează alţi actori ai societăţii civile, cum ar fi universităţile, mediul academic şi comunităţile de refugiaţi propriu-zise.

Cooperarea variază de la schimbul de informaţii reciproce şi dezbateri, la coordonarea activităţilor sau a proiectelor comune în domeniul migraţiei, azilului şi apatridiei.

Scopul final al acestor parteneriate este de a maximiza eforturile şi resursele dedicate pentru asistenţă şi protecţie a refugiaţilor şi a altor oameni dezrădăcinaţi.