Bursă de studiu pentru refugiați

Stimate candidat,

În primul rând, dorim să te felicităm pentru interesul tău pentru educație și dorința de a-ți continua studiile și de a aplica pentru o bursă de studiu pentru refugiați la Universitatea de Vest din Timișoara.

Mai jos, găsești informațiile relevante despre procesul de selectie și ce va trebui să pregătești pentru a accesa bursa.

Dorim să clarificăm faptul că procedura de selecție va fi făcută de Universitatea de Vest din Timișoara (WUT). Scopul UNHCR în această procedură este să vă sprijine în procesul de aplicare.

Pasul 1: Va trebui să selectezi facultatea la care dorești să te încrii. UVT este o universitate comprehensivă, ceea ce înseamnă că oferă o mare varietate de domenii de studiu, de la științele exacte la științele umaniste (vezi toate facultățile

Pasul 2: După ce ai selectat facultatea la care dorești să te înscrii, asigurați-te că ai înteles pe deplin ce presupune examenul de admitere. Unele facultăți solicită promovarea unui examen de admiteres, în timp ce altele necesită doar unele documente. Asigură-te că știți asta!

Pasul 3: Pregătește-ți toate documentele necesare.

  1. Permis de ședere termporar sau permanent – Stay Permit
  2. Document de călătorie – Travel document 
  3. Cerere de înscriere – Admission Request – you need to find it on your faculty’s website.
  4. Diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original (copie legalizată în Română unde e cazul) – Baccalaureate / High School diploma or diploma equivalent to it, in original (certified copy in Romanian where appropriate)
  5. Adeverinţă medicală în original – Medical certificate in original
  6. 3 fotografii color tip buletin de identitate – 3 color photographs type ID card
  7. Certificatul de naştere în copie – Birth certificate in copy
  8. Foaie matricolă sau adeverinţă eliberată de liceu, din care să rezulte mediile generale obţinute in cei 4 (sau 5) ani de studii liceale, precum şi mediile anuale – Enrollment sheet or certificate issued by the high school, from which the general average obtained in the 4 (or 5) years of high school studies, as well as the annual averages

Pasul 4: Scrie o scrisoare de motivație. Aici poți găsi un site util, cu câteva sfaturi și îndrumări despre cum să scrii scrisoare de motivație bună: https://novoresume.com/career-blog/how-to-write-a-motivation-letter.  

Te rugăm să trimiți toate aceste documente la adresa de e-mail [email protected], până la 01.09.2020, 23:59!

Mulț succes și nu ezita să ne contactezi dacă ai îndoieli, nelămuriri sau întrebări!