Uluslararası Konferans Mültecilerin Adalete Erişimi – Özgünlükler ve Kapasiteler

7-8 Aralık 2017

Ankara, Türkiye

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Türkiye Adalet Akademisi, 7-8 Aralık 2017 tarihlerinde Mültecilerin Adalete Erişimi – Özgünlükler ve Kapasiteler başlıklı uluslararası bir konferansa ev sahipliği yapacaktır.

Konferans, art arda üç yıldır dünyadaki en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapmakta olan Türkiye’de mültecilerin ve sığınmacıların adalete erişimiyle ilgili çeşitli konuları ve normatif soruları irdelemek amacıyla bir platform oluşturarak, mültecilerin adalet erişimi konusuna odaklanacaktır.

Amaç, Türkiye ve diğer ülkelerden hâkimleri, savcıları, akademisyenleri, politika yapıcı ve yasa koyucuları, kamu kurumlarını, sivil toplum örgütlerini ve avukatları bir araya getirerek mültecilik durumlarına ilişkin farklı bakış açıları ve deneyimlerden faydalanmaktır.

Muhtemel katılımcılar arasında Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay, Bakanlıklar, Türkiye Barolar Birliği, Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Uluslararası Mülteci Hukuku Yargıçları Derneği ve UNHCR’den uzmanlar ve çalışanlar, akademisyenler ve başka ülkelerden temsilciler yer almaktadır.

Konferans panelleri genel olarak aşağıda yer alan konuları ele alacaktır:

  • Mültecilerin ve Sığınmacıların Adalete ve Adli Yardıma Erişimi – Bu konuda neler yapabiliriz?
  • Mültecilerin ve Sığınmacıların Korunmasında Anayasa Mahkemelerinin Rolü
  • İdari Gözetim Altındaki Kişilere İlişkin Usuli Güvenceler – Ceza Hukuku Anlamında Sorumlulukları
  • Sosyal Uyumun Bir Unsuru Olarak Adalete Erişim
  • Çocukların ve Kadınların Adalete Erişimi
  • İltica meselelerine ilişkin içtihat
  • Farklı İltica Mahkemesi Modelleri
  • Geri Kabul Anlaşmaları – Hukuki Zemin ve Uygulama

Konferansa katılmak isteyenler, konu satırı “Uluslararası Konferansa Katılım” olan bir e-posta aracılığıyla, [email protected] adresine isim ve iletişim bilgilerini 30 Kasım 2017 tarihine kadar gönderebilirler.