BM ve ortakları, yeni doğan Suriyeli mülteci sayısının bir milyona ulaşmasıyla Suriyeli mültecilere ve ev sahipliği yapan ülkelere destek için müdahale planı başlatıyor

Birleşmiş Milletler kuruluşları ve STK ortakları; Türkiye, Lübnan, Ürdün, Mısır ve Irak’ın devam eden Suriye krizinin etkilerine karşı sürdürdükleri ulusal müdahalelerine destek sağlamak üzere 5,5 milyar Amerikan doları tutarındaki 2019-2020 Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı’nı (3RP) bugün duyurdu.

Bu komşu ülkeler, kriz başladığından bu yana büyük mülteci topluluklarına oldukça cömert bir ev sahipliği göstermiştir. Bu ülkeler kendi kalkınma plan ve stratejileri üzerinde ağır bedelleri olmasına karşın mültecilere sığınma ve koruma imkânları sağlamakta, kamu hizmetlerini mültecilerin erişimine sunmakta ve daha çok sayıda mültecinin yerel ekonomiye kazandırılmasına katkıda bulunmaktadırlar.

Bütün bu gayretlere rağmen bu kadar çok sayıda mülteciye ev sahipliği yapmanın ne kadar zor olduğu tekrar tekrar vurgulanmalıdır. Bölgede yerinden edilmiş yaklaşık bir milyon yeni doğanla birlikte kayıtlı 5,6 milyon Suriyeli mülteci bulunmaktadır.

UNHCR Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bürosu Direktörü ve Suriye ve Irak Bölgesel Mülteci Koordinatörü Amin Awad, yaptığı açıklamada “Bu bir milyon çocuğun büyük çoğunluğu, yoksulluğun ve işsizliğin yaygın olduğu, erken yaşta evliliklerin ve çocuk işçiliğinin yaşandığı ve eğitimin her zaman ulaşılabilir olmadığı bir ortamda hayata gözlerini açmaktadır.” dedi.

Awad, “Suriyeli mülteciler güvenli ve insan onuruna yakışır şekilde ülkelerine geri dönmeyi beklerken uluslararası toplumun onların içinde bulunduğu durumun farkında olması ve ev sahibi ülkelere ve 3RP ortaklarına bu büyük sorumluluğu omuzlarken destek vermesi hayati bir önem taşımaktadır.” şeklinde sözlerine devam etti.

Suriyeli mültecilere kucak açan hassas durumdaki ev sahibi ülkeler giderek artan sosyoekonomik zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. 3RP ortakları, özellikle geçim kaynaklarına, ekonomik imkânlara ve temel hizmetlere erişim olanağıyla birlikte yerel kurumlara ve belediyelere destek vererek ev sahibi topluluklara mensup 3,9 milyon kişiye doğrudan yardım sağlamayı amaçlamaktadır.

BM Genel Sekreter Yardımcısı, UNDP Başkan Yardımcısı ve UNDP Arap Devletleri Bölge Ofisi Direktörü Mourad Wahba ise, “Ev sahibi topluluklar bu sorumluluğu üstlenip tüm insanlığın yararına çalışırken, bizler, uluslararası camia olarak, dayanışma göstermeli ve bu kişilerin, toplulukların ve kurumların dayanıklılığını artırmak için katkı sağlamalıyız.” dedi.

3RP ortakları, 2019 yılında beş ülkede dokuz milyondan fazla kişiyi hedefleyen geniş kapsamlı bir müdahale planı uygulamayı hedefliyor. Mültecilerin korumaya erişimde yaşadıkları devam eden sorunların çözüme kavuşturulması, daha fazla çocuğun eğitim sistemine yerleştirilmesi, özellikle kadınlar için temel hizmetlerin ve ekonomik imkânların artırılması ve ulusal ve yerel kuruluşların müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi için 3RP ortaklarının uzmanlığından faydalanılması, bu müdahale planı çerçevesinde yürütülecek faaliyetlerin yalnızca bir kısmını oluşturmaktadır.

Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı (3RP), uygulamaya ilk koyulduğu 2015 yılından beri mültecilere ev sahipliği yapan beş komşu ülkenin Suriye krizinin etkilerine müdahalelerinde kritik bir rol oynamaktadır. 2015 yılından bu yana, mülteci ve hassas durumdaki ev sahibi toplulukların karşılaştıkları zorluklara çözüm getirmek amacıyla gösterilen ulusal çaba ve faaliyetleri desteklemek üzere, 3RP’nin 270 insani yardım ve kalkınma ortağı üzerinden yaklaşık 12 milyar Amerikan doları kaynak aktarılmıştır.

Daha fazla bilgi için: www.3rpsyriacrisis.org