Sadako Ogata (Japonya): 1991-2000

“Mültecilerin korunması, doğası gereği tartışmalı bir konudur. Bu dinamik ve eylem odaklı işlevi yerine getirmek, vatandaş olmayan kişilerle ve bazı durumlarda kendi halklarıyla ilgilenmeleri için Devletlerin egemenlik alanlarına meydan okumamızı gerektirmektedir.”

Sadako Ogata, Yüksek Komiserlik olarak hizmet vermeye başlamadan önce, Birleşmiş Milletler’de görevler üstlenerek, UNICEF Yönetim Kurulu’na başkanlık etmiş ve BM İnsan Hakları Komisyonu’nda Burma’daki (şimdiki Myanmar) insan hakları durumuyla ilgili bağımsız uzman olarak görev yapmıştır.

UNHCR’de kuzey Irak, Bosna-Hersek, Kosova ve Afrika’nın Büyük Göller bölgesindeki büyük ölçekli acil durum operasyonlarını denetlemiştir. Kendisinin görev süresince bütçemiz ve personel sayımız iki katından fazla artış göstermiş olup; çatışmalar sebebiyle ülkeleri içinde yerlerinden edilmiş insanlara ve diğer hassas durumdaki sivillere yardım etmek üzere giderek daha fazla rol almaya başladık. Mülteciler ile uluslararası güvenlik arasındaki bağlantıyı vurgulayarak, UNHCR’nin BM Güvenlik Konseyi ile olan ilişkilerini de güçlendirmiştir.

Sadako Ogata’nın konuşmaları (İngilizce)