Πηγές και Εκδόσεις

Η Ύπατη Αρμοστεία διαθέτει μία σειρά από πηγές διαθέσιμες σε μέλη του προσωπικού της, συνεργαζόμενους φορείς, κυβερνήσεις, ακαδημαϊκούς και το κοινό.

Οι πηγές και εκδόσεις μας παρουσιάζουν βασικές διαστάσεις του προσφυγικού ζητήματος ενημερώνοντας παράλληλα για την κατάσταση των προσφύγων και τις δράσεις του Οργανισμού σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο. Μέσα από τη συγκέντρωση πληροφορίων από το πεδίο ενημερώνονται οι χάρτες και οι πλατφόρμες μας με στατιστικά στοιχεία.

Μία άλλη πολύτιμη πηγή αποτελεί η σελίδα Refworld που περιλαμβάνει μία εκτενή συλλογή αρχείων και εγγράφων που αξιοποιούνται στις διαδικασίες ασύλου. Σε αυτές περιλαμβάνεται και το Εγχειρίδιο Προστασίας, μία βάση δεδομένων με περίπου 1000 σχετικά αρχεία κατευθυντήριων αρχών και οδηγιών.

 

Στην έδρα των κεντρικών μας γραφείων στη Γενεύη βρίσκεται επίσης το ιστορικό μας αρχείο, που είναι διαθέσιμο σε ερευνητές και το κοινό, όπως επίσης και το τμήμα μας για την ανάπτυξη πολιτικών, αξιολόγησης και έρευνας.

Τέλος, οι εκδόσεις μας περιλαμβάνουν ποικίλο υλικό για διαφορετικές χρήσεις και ομάδες στόχου. Από βασικά κείμενα όπως η Σύμβαση του 1951 για τους Πρόσφυγες μέχρι εξειδικευμένο υλικό για θέματα έρευνας και αξιολόγησης. Οι δράσεις του Οργανισμού σε παγκόσμιο επίπεδο αποτυπώνονται σε δύο σημαντικές ετήσιες εκδόσεις – την έκθεση «Παγκόσμια έκκληση» (Global Appeal) και την «Παγκόσμια Έκθεση» (Global Report).

Το γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας στην Ελλάδα διαθέτει επίσης στα ελληνικά μία σειρά εκδόσεων σε θέματα προστασίας προσφύγων, ενώ στο πλαίσιο της δράσης του γραφείου για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων γύρω από το προσφυγικό ζήτημα, διατίθεται εκπαιδευτικό υλικό, που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, σχολικούς συμβούλους, στελέχη της εκπαίδευσης, εμψυχωτές ομάδων κτλ.