UNHCR en het coronavirus: concrete acties op het terrein

UNHCR is momenteel overal ter wereld bezig om vluchtelingen te beschermen tegen het coronavirus. Hieronder vind je enkele landen met een groot aantal vluchtelingen waar UNHCR dag en nacht werkt om deze kwetsbare groep te beschermen.

UNHCR-medewerkers treffen voorbereidingen in het tijdelijke COVID-19-behandelcentrum in Boa Vista voor de komst van Venezolaanse vluchtelingen en intern ontheemden.

De eerste gevallen van COVID-19 zijn opgedoken in de dichtbevolkte vluchtelingenkampen ‘Dadaab’ in Kenia en ‘Cox’s Bazar’ in Bangladesh. UNHCR, de VN-Vluchtelingenorganisatie, stelt alles in het werk om een verdere uitbraak onder vluchtelingen overal ter wereld te voorkomen.

De voorbije maanden heeft UNHCR grote inspanningen geleverd om al deze kwetsbaren te beschermen tegen het coronavirus. Zo proberen we onder andere om de gezondheidszorg en de maatschappelijke betrokkenheid ter plaatse te versterken, de rechtstreekse cash bijstand te verhogen en allerlei innovatieve onderwijssystemen te ondersteunen.

 

Ook ik wil mijn steentje bijdragen

De primaire en secundaire gezondheidszorg en WASH-diensten versterken en ondersteunen

Somalië:

UNHCR heeft reeds 41 000 hygiënekits bestaande uit zeep en sanitaire producten verdeeld en is van plan om er daarnaast nog eens 54 000 te verdelen. Verder heeft UNHCR beschermingsmiddelen gegeven aan 780 lokale leiders van intern ontheemden die de bewustwording over COVID-19 zullen vergroten. UNHCR zal ook hygiënekits en beschermend materiaal uitdelen aan zeven ziekenhuizen in het land voor het personeel dat meer 30 000 vluchtelingen en asielzoekers tracht te helpen.

Syrië:

Zo’n 3 000 kwetsbare mensen hebben dankzij lokale initiatieven hygiënepakketten, voedselmanden en warme maaltijden gekregen, terwijl nog eens 40 lopende initiatieven ten goede zullen komen aan 20 000 mensen in het land. Er zijn reeds zo’n 30 000 beschermende uitrustingen voor het ziekenhuispersoneel verdeeld en zo’n 12 000 vluchtelingen hebben een verhoging van hun rechtstreekse cash bijstand ontvangen.

Risicocommunicatie en maatschappelijke betrokkenheid versterken

Democratische Republiek Congo:

In gebieden waar veel vluchtelingen verblijven, voorziet UNCHR SIM-kaarten en walkie-talkies voor vluchtelingen, gezondheidscentra en lokale contactpunten om zo de communicatie tussen verschillende gemeenschappen te verbeteren.

Jemen:

UNHCR gaat van deur tot deur om het bewustzijn van vluchtelingen en intern ontheemden over COVID-19 te vergroten en informatiefolders te verspreiden.

De rechtstreekse cash bijstand verhogen, onderdak bieden en hulpgoederen voorzien

Ghana:

UNHCR heeft een verhoging van de rechtstreekse cash bijstand verleend voor 3 maanden en heeft daarnaast voedselvoorraden aangelegd voor 6 maanden voor mensen die aan ondervoeding lijden. Het voorzien van deze voorraad is van cruciaal belang gezien het risico van prijsstijgingen en voedselschaarste als gevolg van de beperkte bewegingsvrijheid in de hele regio.

Iran:

UNHCR heeft een eenmalige rechtstreekse cash bijstand verleend aan 1 000 vluchtelingengezinnen waarvan één of meerdere gezinsleden COVID-19 hebben opgelopen, tot een gevaarlijke doelgroep behoren (onderliggende aandoening, ouderdom, …) of een duidelijk inkomensverlies hebben geleden. Zo helpen we deze gezinnen om in hun basisbehoeften te voorzien.

Onderwijssystemen ondersteunen

Kenia:

In samenwerking met de Vodafone Foundation biedt UNHCR met behulp van laptops en tablets afstandsonderwijs aan in Kenia, Oeganda, Tanzania en Zuid-Soedan. In verschillende landen, waaronder Kenia, Malawi en Rwanda, geven UNHCR en partners via de radio les aan duizenden kinderen.

Indonesië:

De meeste van de door UNHCR en zijn onderwijspartners opgerichte leercentra zorgen nu voor afstandsonderwijs door gebruik te maken van applicaties zoals WhatsApp, Zoom en YouTube.

 

Ik steun