Coronavirus

De wereldwijde uitbraak van het coronavirus vormt een gevaar voor iedereen, ook voor vluchtelingen.

Samen met overheden zorgt UNHCR dat vluchtelingen ook bescherming tegen het virus krijgen. Met jouw steun kunnen wij mensen op de vlucht helpen in de strijd tegen corona.

Overal ter wereld staat UNHCR klaar voor mensen op de vlucht, u ook? 

 

Help mee

203 landen

wereldwijd getroffen door het coronavirus


134 landen

met vluchtelingen melden gevallen van corona


688 miljoen euro

nodig om vluchtelingen te beschermen in 2020

Het coronavirus kent geen grenzen, geen taalbarrières. Het is een bedreiging voor iedereen op deze planeet, inclusief vluchtelingen. We kunnen dit virus enkel verslaan, wanneer we optreden als een wereldwijde samenleving. We zullen moeten samenwerken en ons solidair opstellen. 

Bijna 85% van de vluchtelingen wereldwijd bevindt zich in landen met minder goed ontwikkelde infrastructuur. Vaak wonen zij in verminderde leefomstandigheden met beperkte toegang tot kwalitatief goede gezondheidszorg. Zij lopen dus extra risico om het coronavirus op te lopen. Vooral de kwetsbare ouderen kunnen hierdoor zwaar getroffen worden. Bovendien hebben veel landen door de strijd tegen COVID-19 hun grenzen gesloten. Dit maakt toegang tot gezondheidszorg voor mensen op de vlucht nog lastiger.

UNHCR, de VN-Vluchtelingenorganisatie, werkt dag en nacht om de verspreiding van het virus te voorkomen en de gevolgen ervan op te vangen. Dit is een erg moeilijke opgave. “Social distancing” en thuisisolatie zijn immers niet altijd mogelijk als je met velen in een te klein huis of tent woont. Ook zijn water en zeep vaak schaars waardoor je handen wassen soms een luxe is.

Hoe beschermt UNHCR mensen op de vlucht tegen het coronavirus?

UNHCR zet alle zeilen bij om vluchtelingen te beschermen tegen het coronavirus. We voorzien hen van levensreddende hulpmiddelen. Tegelijk zorgen we voor proper water, medische zorgen, zeep en andere hygienische producten. We houden de verspreiding van het virus nauwlettend in het oog en zetten sterk in op preventie. Indien mogelijk, steunen we ook de lokale bevolking en voorzien we ook hen, via een luchtbrug, van het nodige materiaal om dit virus te bestrijden.

Concrete maatregelen:

  • Versterking van gezondheids- en WASH-voorzieningen (water, sanitatie en hygiëne) Onder meer door het uitdelen van zeep en de toegang tot schoon drinkwater te vergroten;
  • Begeleiding en informatievoorziening over preventiemaatregelen;
  • Monitoring en bemiddeling om ervoor te zorgen dat de rechten van mensen op de vlucht worden gerespecteerd;
  • Uitbreiding van cash assistance om de sociaaleconomische impact van COVID-19 te verminderen;
  • Regeringen ondersteunen bij preventie en gezondheidszorg. Onder meer door het verstrekken van medische apparatuur en benodigdheden;
  • Leveren van materiaal voor onderdak en hulpgoederen.

Ik help mee

UNHCR is momenteel overal ter wereld bezig met de respons op het coronavirus. Hieronder vind je enkele landen met een groot aantal vluchtelingen waar UNHCR dag en nacht werkt om deze kwetsbare groep te beschermen tegen het virus.

Griekenland

De hulp in de Griekse vluchtelingkampen is gefocust op de ouderen en mensen met onderliggende gezondheidsproblemen. Zij vormen immers de meest kwetsbare doelgroep. UNHCR probeert ook de 5.500 alleenstaande minderjarige vluchtelingen op de radar te krijgen die verspreid over de eilanden wonen. Verder wordt er meer water, zeep en andere middelen uitgedeeld. Ook worden er medische faciliteiten opgezet en worden tenten ingericht als quarantaine ruimtes. We trainen ook medische staf om mensen met coronaverschijnselen snel te herkennen. Zo kan er efficiënt gehandeld worden. UNHCR ijvert ervoor om bewoners van de kampen op de eilanden zo snel mogelijk over te plaatsen naar het vasteland.

Syrië

UNHCR bereikt mensen op de vlucht in Syrië via gezondheidscentra. Ook zijn er vrijwilligers en mobiele medische teams die eropuit trekken om mensen te bereiken die niet naar de gezondheidscentra kunnen komen. Op dit moment focussen hulpverleners op het belang van goede hygiëne en delen water en zeep uit. Verder worden er teams met medische staf getraind die snel kunnen handelen in het geval van een uitbraak. Andere gemeenschapswerkers worden getraind zodat zij mensen met het coronavirus gemakkelijk kunnen identificeren en verspreiding tegen kunnen gaan.

Bangladesh

In Bangladesh traint UNHCR medisch personeel dat werkzaam is in gezondheidscentra in de Rohingya-kampen. Daar leven immers zo’n 850.000 vluchtelingen zeer dicht op elkaar. Meer dan 2.000 vluchtelingenvrijwilligers werken samen met gemeenschapsleiders om belangrijke preventiemaatregelen te communiceren. Ook worden radiospots, video, posters en folders verspreid in verschillende talen. Er worden aanvullende maatregelen genomen, waaronder het vergroten van toegang tot zeep en water en het aantal plekken om handen te wassen. We zorgen ook voor nieuwe isolatie- en behandelingsfaciliteiten voor vluchtelingen en gastgemeenschappen.

Soedan

UNHCR heeft zeep geleverd aan meer dan 260.000 vluchtelingen, intern ontheemden en de gastgemeenschap. UNHCR voert samen met partners en de overheid een grote bewustwordingscampagne in verschillende talen. Er zijn zo’n 15.000 sms-berichten verstuurd naar vluchtelingen die in de hoofdstad Khartoum wonen. Zo lichten we mensen in over de situatie en zorgen we voor preventie.

Venezuela

UNHCR werkt in Venezuela samen met andere organisaties en overheden in het platform Respons voor Venezolanen (R4V). Dit platform bestaat uit 137 partners en staat onder leiding van de Wereldgezondheidsorganisatie en de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie. Samen wordt er gewerkt aan het opschalen van preventiemaatregelen voor vluchtelingen en hun gastgemeenschap. Deze maatregelen bestaan onder andere uit het uitdelen van water en zeep, voldoende en toegankelijke informatieverstrekking. Ook zetten we in sneltempo isolatie- en quarantaine faciliteiten op.

MAAR WE KUNNEN DIT NIET ALLEEN … 

UNHCR is dringend op zoek naar 688 miljoen EURO. Dit bedrag dient om om over de hele wereld vluchtelingen en opvanglanden bij te staan bij de preventie en behandeling van het coronavirus.

Alle informatie over de funding die UNHCR dringend nodig heeft om vluchtelingen te beschermen tegen dit virus vind je hier.

 

Ik steun