Coronavirus

De wereldwijde uitbraak van COVID-19 vormt een gevaar voor iedereen, ook voor mensen op de vlucht.

Samen met overheden zorgt UNHCR dat vluchtelingen, intern ontheemden en staatlozen ook bescherming tegen het coronavirus krijgen. Met jouw steun kunnen wij hen helpen in de strijd tegen het virus.

Overal ter wereld staat UNHCR klaar voor mensen op de vlucht, jij ook? 

 

Help mee

134 landen

met vluchtelingen melden gevallen van corona


79,5 miljoen mensen

wereldwijd gedwongen op de vlucht

Het coronavirus kent geen grenzen, geen taalbarrières. Het is een bedreiging voor iedereen op deze planeet, inclusief vluchtelingen. We kunnen dit virus enkel verslaan, wanneer we optreden als een wereldwijde samenleving. We zullen moeten samenwerken en ons solidair opstellen. 

Bijna 85% van de vluchtelingen wereldwijd bevindt zich in landen met minder goed ontwikkelde infrastructuur. Vaak wonen zij in verminderde leefomstandigheden met beperkte toegang tot kwalitatief goede gezondheidszorg. Zij lopen dus extra risico om het coronavirus op te lopen. Vooral de kwetsbare ouderen kunnen hierdoor zwaar getroffen worden. Bovendien hebben veel landen door de strijd tegen COVID-19 hun grenzen gesloten. Dit maakt toegang tot gezondheidszorg voor mensen op de vlucht nog lastiger.

UNHCR, de VN-Vluchtelingenorganisatie, werkt dag en nacht om de verspreiding van het virus te voorkomen en de gevolgen ervan op te vangen. Dit is een erg moeilijke opgave. ‘Social distancing’ en thuisisolatie zijn immers niet altijd mogelijk als je met velen in een te klein huis of tent woont. Ook zijn water en zeep vaak schaars waardoor je handen wassen soms een luxe is.

Het coronavirus kent geen grenzen, geen taalbarrières. Het is een bedreiging voor iedereen op deze planeet, inclusief vluchtelingen. We kunnen dit virus enkel verslaan, wanneer we optreden als een wereldwijde samenleving. We zullen moeten samenwerken en ons solidair opstellen. 

Bijna 85% van de vluchtelingen wereldwijd bevindt zich in landen met minder goed ontwikkelde infrastructuur. Vaak wonen zij in verminderde leefomstandigheden met beperkte toegang tot kwalitatief goede gezondheidszorg. Zij lopen dus extra risico om het coronavirus op te lopen. Vooral de kwetsbare ouderen kunnen hierdoor zwaar getroffen worden. Bovendien hebben veel landen door de strijd tegen COVID-19 hun grenzen gesloten. Dit maakt toegang tot gezondheidszorg voor mensen op de vlucht nog lastiger.

UNHCR, de VN-Vluchtelingenorganisatie, werkt dag en nacht om de verspreiding van het virus te voorkomen en de gevolgen ervan op te vangen. Dit is een erg moeilijke opgave. ‘Social distancing’ en thuisisolatie zijn immers niet altijd mogelijk als je met velen in een te klein huis of tent woont. Ook zijn water en zeep vaak schaars waardoor je handen wassen soms een luxe is.

Hoe beschermt UNHCR mensen op de vlucht tegen het coronavirus

UNHCR zet alle zeilen bij om vluchtelingen, intern ontheemden en staatlozen te beschermen tegen het coronavirus. Naast dat we hen van levensreddende hulpmiddelen voorzien, zorgen we ook voor proper water, medische zorgen, zeep en andere hygiënische producten. Daarnaast houden we de verspreiding van het virus nauwlettend in het oog en zetten we sterk in op preventie. We roepen bovendien ook op tot gelijke toegang tot coronavaccins voor mensen op de vlucht. Tot slot steunen we, indien mogelijk, de lokale bevolking en voorzien we ook hen, via een luchtbrug, van het nodige materiaal om dit virus te bestrijden.

Concrete maatregelen:

 • Versterking van gezondheids- en WASH-voorzieningen (water, sanitair en hygiëne). Onder meer door het uitdelen van zeep en de toegang tot schoon drinkwater te vergroten;
 • Begeleiding en informatievoorziening over preventiemaatregelen;
 • Monitoring en bemiddeling om ervoor te zorgen dat de rechten van mensen op de vlucht worden gerespecteerd;
 • Uitbreiding van cash bijstand om de sociaaleconomische impact van COVID-19 te verminderen;
 • Regeringen ondersteunen bij preventie en gezondheidszorg. Onder meer door het verstrekken van medische apparatuur en benodigdheden;
 • Leveren van materiaal voor onderdak en hulpgoederen.

UNHCR zet zich sinds de uitbraak van COVID-19 dag en nacht in om vluchtelingen overal ter wereld tegen het virus te beschermen. In 2020 hebben we ervoor gezorgd dat:

 • 39,4 miljoen mensen op de vlucht COVID-19-bijstand kregen, waaronder toegang tot bescherming, onderdak, gezondheidszorg en onderwijs;
 • 33 miljoen maskers uitgedeeld werden om de verspreiding van het virus tegen te gaan;
 • 15,34 miljoen vluchtelingen en intern ontheemden toegang kregen tot beschermingsdiensten, waaronder hulp bij gendergerelateerd geweld;
 • 9,4 miljoen ontheemden medische bijstand kregen;
 • 2 miljoen vrouwen en meisjes ondersteuning kregen via hulplijnen voor slachtoffers van seksueel geweld;
 • meer dan 907.000 ontheemde kinderen ondersteund werden bij afstands- of thuisonderwijs;
 • 606.000 mensen toegang kregen tot psychosociale hulp.

Maar we kunnen dit niet alleen… 

Om over de hele wereld mensen op de vlucht en opvanglanden bij te staan bij de preventie en behandeling van het coronavirus, heeft UNHCR dit jaar 924 miljoen dollar (omgerekend 754 miljoen euro) nodig.

Alle informatie over de financiering die UNHCR dringend nodig heeft om vluchtelingen te beschermen tegen dit virus vind je hier.

Ik steun

 

Meer nuttige informatie:

Hoe beschermt UNHCR mensen op de vlucht tegen het coronavirus

UNHCR zet alle zeilen bij om vluchtelingen, intern ontheemden en staatlozen te beschermen tegen het coronavirus. Naast dat we hen van levensreddende hulpmiddelen voorzien, zorgen we ook voor proper water, medische zorgen, zeep en andere hygiënische producten. Daarnaast houden we de verspreiding van het virus nauwlettend in het oog en zetten we sterk in op preventie. We roepen bovendien ook op tot gelijke toegang tot coronavaccins voor mensen op de vlucht. Tot slot steunen we, indien mogelijk, de lokale bevolking en voorzien we ook hen, via een luchtbrug, van het nodige materiaal om dit virus te bestrijden.

Concrete maatregelen:

 • Versterking van gezondheids- en WASH-voorzieningen (water, sanitair en hygiëne). Onder meer door het uitdelen van zeep en de toegang tot schoon drinkwater te vergroten;
 • Begeleiding en informatievoorziening over preventiemaatregelen;
 • Monitoring en bemiddeling om ervoor te zorgen dat de rechten van mensen op de vlucht worden gerespecteerd;
 • Uitbreiding van cash bijstand om de sociaaleconomische impact van COVID-19 te verminderen;
 • Regeringen ondersteunen bij preventie en gezondheidszorg. Onder meer door het verstrekken van medische apparatuur en benodigdheden;
 • Leveren van materiaal voor onderdak en hulpgoederen.

UNHCR zet zich sinds de uitbraak van COVID-19 dag en nacht in om vluchtelingen overal ter wereld tegen het virus te beschermen. In 2020 hebben we ervoor gezorgd dat:

 • 39,4 miljoen mensen op de vlucht COVID-19-bijstand kregen, waaronder toegang tot bescherming, onderdak, gezondheidszorg en onderwijs;
 • 33 miljoen maskers uitgedeeld werden om de verspreiding van het virus tegen te gaan;
 • 15,34 miljoen vluchtelingen en intern ontheemden toegang kregen tot beschermingsdiensten, waaronder hulp bij gendergerelateerd geweld;
 • 9,4 miljoen ontheemden medische bijstand kregen;
 • 2 miljoen vrouwen en meisjes ondersteuning kregen via hulplijnen voor slachtoffers van seksueel geweld;
 • meer dan 907.000 ontheemde kinderen ondersteund werden bij afstands- of thuisonderwijs;
 • 606.000 mensen toegang kregen tot psychosociale hulp.

Maar we kunnen dit niet alleen… 

Om over de hele wereld mensen op de vlucht en opvanglanden bij te staan bij de preventie en behandeling van het coronavirus, heeft UNHCR dit jaar 924 miljoen dollar (omgerekend 754 miljoen euro) nodig.

Alle informatie over de financiering die UNHCR dringend nodig heeft om vluchtelingen te beschermen tegen dit virus vind je hier.

Ik steun

 

Meer nuttige informatie: