Noodhulp Jemen

In Jemen voltrekt zich de grootste humanitaire crisis ter wereld.

Miljoenen mensen worstelen om te overleven. Er is een gebrek aan eten, medische hulp, onderdak en veiligheid. 

Het is een race tegen de klok. Jouw hulp is nodig!

Doneer nu

6 jaar
oorlog in Jemen


20 miljoen mensen
in gevaar door hongersnood


80% van de bevolking
is afhankelijk van humanitaire hulp

De crisis in Jemen: context

De oorlog in Jemen duurt intussen al zes jaar en wordt omschreven als de ergste humanitaire crisis ter wereld. De situatie is nijpend: meer dan 24 miljoen mensen (80% van de bevolking) zijn afhankelijk van humanitaire hulp en 14 miljoen mensen hebben dringend ondersteuning nodig.

De economie in Jemen is ingestort, slechts de helft van de gezondheidszorgfaciliteiten is nog operationeel, meer dan een kwart van de kinderen gaat momenteel niet naar school en meer dan 80% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. De burgers zijn de dupe van deze crisis.

Terwijl de problemen in Jemen zich opstapelen, bestaat de kans dat UNHCR noodgedwongen een deel van de hulpverlening moet stopzetten door het huidige financieringstekort. Uw hulp is dringend nodig.

Huidige problemen

› Het voortdurende conflict

De huidige gevechten hebben sinds januari van dit jaar 15.000 mensen op de vlucht doen slaan (cijfers van 22/02/21). Het totaal aantal ontheemden sinds maart 2015 komt zo op vier miljoen te staan. Door het aanhoudende conflict wordt het vooruitzicht op vrede enorm bedreigd. Een politieke regeling, die via onderhandelingen tot stand is gekomen, is de enige weg naar een alomvattende en duurzame oplossing van het conflict.

Beperkte humanitaire toegang

Hoewel de operationele omgeving in Jemen wordt gekenmerkt door een voortdurende onveiligheid, logistieke belemmeringen en een beperkte toegang door de autoriteiten, is UNHCR tot nu toe in staat geweest om er te blijven en bescherming en bijstand te bieden.

Hongersnood

Door het conflict staan miljoenen mensen op de vlucht aan de rand van een hongersnood. Sinds april 2020 nam de voedselonzekerheid en honger met maar liefst 60% toe. Honderdduizenden kinderen zijn ernstig ondervoed en lopen meer gevaar om aan ziekten te overlijden. Elke tien minuten sterft er in Jemen een kind onder de vijf jaar aan ziekten die te voorkomen zijn.

In de eerste helft van 2021 zullen naar schatting 16,2 miljoen mensen in Jemen, waarvan meer dan 7 miljoen kinderen, met acute voedseltekorten kampen. Van die miljoenen kinderen lopen er 21.000 een groot risico op hongersnood. Dat blijkt uit een VN-rapport.

› COVID-19

Op 10 april 2020 werd het eerste geval van het coronavirus in Jemen bevestigd. Ondertussen zijn er meer dan 6.500 mensen gedetecteerd met het virus. 1.295 personen verloren jammer genoeg de strijd (cijfers van 19/05/21). Gezien de toch al precaire situatie in heel Jemen en de erbarmelijke levens- en sanitaire omstandigheden, lopen de ontheemden, vluchtelingen en de gemeenschappen die hen opvangen, een verhoogd risico.

Ondanks alle onveiligheid en de dagelijkse risico’s, is UNHCR erin geslaagd om te blijven en bescherming en bijstand te bieden. Maar we kunnen dit niet alleen!

Geef hoop en steun deze mensen

 

“We hebben honger, we hebben het koud, we zijn ziek en we hebben hulp nodig. We zijn afhankelijk van wat mensen aan ons geven.” 

Razaz Ali, vader van zeven kinderen.

Hulpverlening door UNHCR

UNHCR biedt levensreddende hulp aan Jemenieten op de vlucht.

› Noodhulpgoederen

We zorgen voor noodopvang, matrassen, dekens, kookgerei en andere spullen die mensen op de vlucht nodig hebben. Onze hulp bereikt mensen in alle 20 provincies die zijn getroffen door het conflict.

› Onderdak voor ontheemden

Families kunnen hun huizen repareren met UNHCR-materiaal zoals dekzeilen. We knappen openbare gebouwen op zodat we hier mensen op de vlucht onderdak kunnen bieden.

› Medische en psychologische hulp

Door de oorlog zijn in Jemen niet enkel veel gezondheidsinstellingen, maar bijvoorbeeld ook rioleringen en waterleidingen (deels) verwoest. Hierdoor kunnen ziektes zich razensnel verspreiden. We proberen te helpen met acute medische zorg voor vluchtelingen, asielzoekers en Jemenieten die door het conflict zijn getroffen. Ook zorgen we voor hoognodige psychologische hulp aan mensen op de vlucht.

› COVID-19

UNHCR zet alle middelen in om een verdere verspreiding van COVID-19 te voorkomen en de weerstand van individuen en gemeenschappen in geval van een mogelijke uitbraak van COVID-19 te versterken. UNHCR ontplooide enkele preventiemaatregelen, waaronder hygiënekits uitdelen en vluchtelingen informeren over een veilige en menselijke aanpak van verdachte gevallen. Daarnaast verhoogde UNHCR zijn Cash Bijstand om de meest kwetsbaren in staat te stellen de komende maanden zelfvoorzienend te zijn.

Hoe werkt UNHCR in Jemen in tijden van COVID-19?

Een mogelijke uitbraak zal hoogstwaarschijnlijk leiden tot een verergering van de reeds kwetsbare situatie van vluchtelingen, met inbegrip van een toename van discriminatie, vreemdelingenhaat en uitsluiting.

Help deze mensen in nood

Dringend meer hulp nodig

Nog steeds wordt de bevolking van Jemen geteisterd door geweld, honger en ziekte. UNHCR heeft dringend meer financiële steun nodig om alle mensen in nood te kunnen helpen. Het huidige financieringstekort is een regelrechte ramp voor miljoenen Jemenieten. Jij maakt een verschil. Al vanaf €10 per maand zorg je dat families schoon water drinken of een maand kunnen eten.

Lees hier hoe uw donatie het leven van families in Jemen helpt.

Doneer vandaag nog