Noodhulp Jemen

In Jemen voltrekt zich de één van de grootste humanitaire crisissen ter wereld.

Miljoenen mensen worstelen om te overleven. Er is een gebrek aan eten, medische hulp, onderdak en veiligheid.

Het is een race tegen de klok. Jouw hulp is nodig!

Doneer nu

8 jaar

oorlog in Jemen.


Meer dan 23 miljoen

mensen hebben humanitaire hulp nodig om te overleven. Dat is 70% van de totale bevolking.


Meer dan 4 miljoen

mensen zijn op de vlucht in eigen land.


Meer dan 71 000

vluchtelingen en asielzoekers bevinden zich in Jemen, voornamelijk afkomstig uit de Hoorn van Afrika.

Laatste update juni 2023 − bezoek het dataportaal en situatiepagina voor meer statistieken.

 

Wat gebeurt er in Jemen?

De oorlog tussen de overheid van Jemen en gewapende groeperingen duurt al 8 jaar en wordt omschreven als één van de ergste humanitaire crisissen ter wereld. Sinds april 2022 is er een wapenstilstand tussen de strijdende partijen, maar de situatie is nog steeds nijpend: meer dan 23 miljoen mensen (70% van de bevolking) zijn afhankelijk van humanitaire hulp om te overleven en 4 miljoen mensen zijn op de vlucht in eigen land. Het land heeft daarmee de vierde grootste bevolking van intern ontheemden wereldwijd. De economie van Jemen is ingestort, slechts de helft van de gezondheidszorgfaciliteiten is nog operationeel en meer dan 80% van de bevolking leeft onder de armoedegrens (april 2022).

De gevechten hebben in 2021 zo’n 286.000 mensen op de vlucht doen slaan en reeds 40.000 in 2022. In januari 2022 maakte het conflict bijna elk uur een burgerslachtoffer (juni 2022). De wapenstilstand brengt een hoognodige adempauze voor de uitgeputte bevolking. Maar een politieke regeling, die via onderhandelingen tot stand komt, is de enige weg naar een alomvattende en duurzame oplossing van het conflict.

“We hebben honger, we hebben het koud, we zijn ziek en we hebben hulp nodig. We zijn afhankelijk van wat mensen aan ons geven.

– Razaz Ali, vader van zeven kinderen –

Wist je dat… zeven op de tien Jemenieten zonder humanitaire hulp niet kan overleven?

 

HELP NU

In 2020 waren niet minder dan 24 miljoen inwoners van Jemen afhankelijk van humanitaire hulp.

Miljoenen mensen op de vlucht in Jemen staan aan de rand van een hongersnood. Honderdduizenden kinderen zijn ernstig ondervoed en lopen meer gevaar om aan ziekten te overlijden. In 2022 kampen zo’n 17,4 miljoen mensen in Jemen met acute voedselonzekerheid. 2,2 miljoen kinderen zijn reeds ondervoed (maart 2022).

Meer dan een derde van alle onderwijsinstellingen in Jemen blijven gesloten (cijfers van 2021), veel scholen werden het slachtoffer van aanvallen en leerkrachten worden slechts sporadisch betaald. Miljoenen kinderen gaan niet meer naar school. Jongens lopen het risico om gerekruteerd te worden als kindsoldaat, terwijl veel meisjes gedwongen worden te trouwen.

In weinig landen ter wereld is proper water zo schaars als in Jemen. Het voorzien van degelijke sanitaire en hygiënische voorzieningen is tevens een grote uitdaging.

Tussen april 2020 en eind 2021 werden zo’n 11.000 gevallen van COVID-19 besmettingen vastgesteld in Jemen, waarvan bijna 2.000 fataal waren. Gezien de erbarmelijke en vaak overbevolkte levensomstandigheden in de 2.300 kampen voor intern ontheemden, lopen ontheemden, vluchtelingen en de gemeenschappen die hen opvangen, een verhoogd risico. De officiële cijfers van COVID-19 besmettingen onderschatten hoogstwaarschijnlijk de werkelijke omvang van het virus in Jemen. In december 2021 was slechts 3% van de bevolking gevaccineerd (april 2022). In de zomer van 2022 kreeg het land ook hevige regens en overstromingen te verduren, wat de kans op het verspreiden van besmettelijke ziekten zoals cholera verhoogt.

Welke hulp biedt UNHCR?

Hoewel de operationele omgeving in Jemen wordt gekenmerkt door een voortdurende onveiligheid, logistieke belemmeringen en een beperkte toegang, is UNHCR tot nu toe in staat geweest om er te blijven en bescherming en bijstand te blijven bieden doorheen het land.

We zorgen voor noodopvang, matrassen, dekens, kookgerei en andere spullen die mensen op de vlucht nodig hebben. Families kunnen hun huizen repareren met UNHCR-materiaal zoals dekzeilen. We knappen openbare gebouwen op zodat we hier mensen op de vlucht onderdak kunnen bieden.

Door de oorlog zijn in Jemen niet enkel veel gezondheidsinstellingen, maar bijvoorbeeld ook rioleringen en waterleidingen (deels) verwoest. Hierdoor kunnen ziektes zich razendsnel verspreiden. We proberen te helpen met acute medische zorg voor vluchtelingen, asielzoekers en Jemenieten die door het conflict zijn getroffen. Ook zorgen we voor hoognodige psychologische hulp en juridische bijstand voor mensen op de vlucht, en voor onderwijs voor kinderen.

UNHCR zet alle middelen in om een verdere verspreiding van COVID-19 te voorkomen en de weerstand van individuen en gemeenschappen in geval van een mogelijke uitbraak van COVID-19 te versterken. UNHCR ontplooide preventiemaatregelen, waaronder het uitdelen van hygiënekits en het informeren van vluchtelingen over een veilige en menselijke aanpak van verdachte gevallen. Daarnaast verhoogde UNHCR cash bijstand programma’s om de meest kwetsbaren in staat te stellen zelfvoorzienend te zijn. In 2021 bereikte onze cash bijstand meer dan 1,4 miljoen vluchtelingen en intern ontheemden in Jemen (juni 2022).

De kans blijft bestaan dat UNHCR noodgedwongen een deel van de hulpverlening moet stopzetten door het huidige financieringstekort. Slechts 46% van het vereiste budget voor 2022 was eind november 2022 gefinancierd (bron). Jouw hulp is dringend nodig.

Jouw steun kan ervoor zorgen dat Jemenieten die hun thuis moeten achterlaten toch onderdak en veiligheid vinden.

HELP NU

Nieuwsbrief

    

€ 25

voor een keukenset voor een huishouden van vijf personen, met kookpot, pan, borden en bestek.


€ 40

voor pakketten met hygiënische artikelen voor vier meisjes of vrouwen op de vlucht.


€ 80

voor versterkte, waterdichte plastiek zeilen voor vijf gezinnen als noodonderdak.

Vluchtelingenkinderen met noodhulp van UNHCR in Hudaydah, Jemen.

Wat gebeurt er in Jemen?

De oorlog tussen de overheid van Jemen en gewapende groeperingen duurt al 8 jaar en wordt omschreven als één van de ergste humanitaire crisissen ter wereld. Sinds april 2022 is er een wapenstilstand tussen de strijdende partijen, maar de situatie is nog steeds nijpend: meer dan 23 miljoen mensen (70% van de bevolking) zijn afhankelijk van humanitaire hulp om te overleven en 4 miljoen mensen zijn op de vlucht in eigen land. Het land heeft daarmee de vierde grootste bevolking van intern ontheemden wereldwijd. De economie van Jemen is ingestort, slechts de helft van de gezondheidszorgfaciliteiten is nog operationeel en meer dan 80% van de bevolking leeft onder de armoedegrens (april 2022).

De gevechten hebben in 2021 zo’n 286.000 mensen op de vlucht doen slaan en reeds 40.000 in 2022. In januari 2022 maakte het conflict bijna elk uur een burgerslachtoffer (juni 2022). De wapenstilstand brengt een hoognodige adempauze voor de uitgeputte bevolking. Maar een politieke regeling, die via onderhandelingen tot stand komt, is de enige weg naar een alomvattende en duurzame oplossing van het conflict.

“We hebben honger, we hebben het koud, we zijn ziek en we hebben hulp nodig. We zijn afhankelijk van wat mensen aan ons geven.

– Razaz Ali, vader van zeven kinderen –

Wist je dat… zeven op de tien Jemenieten zonder humanitaire hulp niet kunnen overleven?

 

HELP NU

In 2020 waren niet minder dan 24 miljoen inwoners van Jemen afhankelijk van humanitaire hulp.

Miljoenen mensen op de vlucht in Jemen staan aan de rand van een hongersnood. Honderdduizenden kinderen zijn ernstig ondervoed en lopen meer gevaar om aan ziekten te overlijden. In 2022 kampen zo’n 17,4 miljoen mensen in Jemen met acute voedselonzekerheid. 2,2 miljoen kinderen zijn reeds ondervoed (maart 2022).

Meer dan een derde van alle onderwijsinstellingen in Jemen blijven gesloten (cijfers van 2021), veel scholen werden het slachtoffer van aanvallen en leerkrachten worden slechts sporadisch betaald. Miljoenen kinderen gaan niet meer naar school. Jongens lopen het risico om gerekruteerd te worden als kindsoldaat, terwijl veel meisjes gedwongen worden te trouwen.

In weinig landen ter wereld is proper water zo schaars als in Jemen. Het voorzien van degelijke sanitaire en hygiënische voorzieningen is tevens een grote uitdaging.

Tussen april 2020 en eind 2021 werden zo’n 11.000 gevallen van COVID-19 besmettingen vastgesteld in Jemen, waarvan bijna 2.000 fataal waren. Gezien de erbarmelijke en vaak overbevolkte levensomstandigheden in de 2.300 kampen voor intern ontheemden, lopen ontheemden, vluchtelingen en de gemeenschappen die hen opvangen, een verhoogd risico. De officiële cijfers van COVID-19 besmettingen onderschatten hoogstwaarschijnlijk de werkelijke omvang van het virus in Jemen. In december 2021 was slechts 3% van de bevolking gevaccineerd (april 2022). In de zomer van 2022 kreeg het land ook hevige regens en overstromingen te verduren, wat de kans op het verspreiden van besmettelijke ziekten zoals cholera verhoogt.

Welke hulp biedt UNHCR?

Hoewel de operationele omgeving in Jemen wordt gekenmerkt door een voortdurende onveiligheid, logistieke belemmeringen en een beperkte toegang, is UNHCR tot nu toe in staat geweest om er te blijven en bescherming en bijstand te blijven bieden doorheen het land.

We zorgen voor noodopvang, matrassen, dekens, kookgerei en andere spullen die mensen op de vlucht nodig hebben. Families kunnen hun huizen repareren met UNHCR-materiaal zoals dekzeilen. We knappen openbare gebouwen op zodat we hier mensen op de vlucht onderdak kunnen bieden.

Door de oorlog zijn in Jemen niet enkel veel gezondheidsinstellingen, maar bijvoorbeeld ook rioleringen en waterleidingen (deels) verwoest. Hierdoor kunnen ziektes zich razendsnel verspreiden. We proberen te helpen met acute medische zorg voor vluchtelingen, asielzoekers en Jemenieten die door het conflict zijn getroffen. Ook zorgen we voor hoognodige psychologische hulp en juridische bijstand voor mensen op de vlucht, en voor onderwijs voor kinderen.

UNHCR zet alle middelen in om een verdere verspreiding van COVID-19 te voorkomen en de weerstand van individuen en gemeenschappen in geval van een mogelijke uitbraak van COVID-19 te versterken. UNHCR ontplooide preventiemaatregelen, waaronder het uitdelen van hygiënekits en het informeren van vluchtelingen over een veilige en menselijke aanpak van verdachte gevallen. Daarnaast verhoogde UNHCR cash bijstand programma’s om de meest kwetsbaren in staat te stellen zelfvoorzienend te zijn. In 2021 bereikte onze cash bijstand meer dan 1,4 miljoen vluchtelingen en intern ontheemden in Jemen (juni 2022).

De kans blijft bestaan dat UNHCR noodgedwongen een deel van de hulpverlening moet stopzetten door het huidige financieringstekort. Slechts 46% van het vereiste budget voor 2022 was eind november 2022 gefinancierd (bron). Jouw hulp is dringend nodig.

Jouw steun kan ervoor zorgen dat Jemenieten die hun thuis moeten achterlaten toch onderdak en veiligheid vinden.

HELP NU

 

Nieuwsbrief

 

    

 

€ 25

voor een keukenset voor een huishouden van vijf personen, met kookpot, pan, borden en bestek.


€ 40

voor pakketten met hygiënische artikelen voor vier meisjes of vrouwen op de vlucht.


€ 80

voor versterkte, waterdichte plastiek zeilen voor vijf gezinnen als noodonderdak.

Vluchtelingenkinderen met noodhulp van UNHCR in Hudaydah, Jemen.

Nieuws over deze noodsituatie

Oekraïne NL