Noodhulp Jemen

In Jemen voltrekt zich een van de grootste humanitaire crises ter wereld.

Mensen worstelen om te overleven. Er is gebrek aan eten, medische hulp, onderdak en veiligheid.

Doneer nu

Met jouw bijdrage zorgen wij voor noodhulp aan mensen op de vlucht.

5 jaar
oorlog in Jemen


14 miljoen mensen
hebben onmiddellijk levensreddende hulp nodig


2,3 miljoen
Jemenieten zijn op de vlucht in eigen land*

* IOM statistieken

De crisis in Jemen

Reeds voor de uitbraak van de huidige conflicten was Jemen een van de armste landen in het Midden-Oosten. Vandaag de dag is de situatie ten gevolge van het verslechterende geweld helemaal geëscaleerd, met miljoenen slachtoffers en ontheemden tot gevolg. Burgers zijn de dupe van de crisis, met 24 miljoen Jemenieten die humanitaire hulp nodig hebben. Degenen die gedwongen worden hun huizen te ontvluchten, lopen een groot risico. 2 miljoen mensen kwijnen nu weg in wanhopige omstandigheden, ver weg van huis en zonder basisbehoeften. De situatie is zo nijpend dat bijna 1 miljoen ontheemde Jemenieten de hoop hebben verloren en hebben geprobeerd naar huis terug te keren, ook al is het helemaal nog niet veilig. Jemen wordt geconfronteerd met een humanitaire catastrofe. Zonder hulp zullen veel meer levens verloren gaan aan geweld, behandelbare ziekten of gebrek aan voedsel, water en onderdak.

 

“We hebben honger, we hebben het koud, we zijn ziek en we hebben hulp nodig. We zijn afhankelijk van wat mensen aan ons geven.”

Razaz Ali, vader van zeven kinderen.

 

Vluchtelingen uit de Hoorn van Afrika

Naast de ontheemde Jemenieten, leven er ook ruim 280 600 vluchtelingen en asielzoekers uit de Hoorn van Afrika (Ethiopië, Somalië, Eritrea en Djibouti) in Jemen. Zij zijn naar het land gevlucht in de veronderstelling dat zij daar veilig zouden zijn. Vaak weten mensen niet hoe gevaarlijk en uitzichtloos de situatie in het land is. De groep vluchtelingen uit de Hoorn van Afrika is erg kwetsbaar. Daarom gaat een deel van onze aandacht in Jemen uit naar deze specifieke groep. Bovendien is UNHCR de campagne ‘Dangerous Crossings’ gestart om te voorkomen dat meer vluchtelingen en migranten in Djibouti, Ethiopië, Kenia en Somalië de oversteek naar Jemen zullen maken.

Hulpverlening door UNHCR

UNHCR biedt levensreddende hulp aan Jemenieten op de vlucht.

Noodhulpgoederen

We zorgen voor noodopvang, matrassen, dekens, kookgerei en andere spullen die mensen op de vlucht nodig hebben. Onze hulp bereikt mensen in alle 20 provincies die zijn getroffen door het conflict.

Onderdak voor ontheemden

Families kunnen hun huizen repareren met UNHCR-materiaal zoals dekzeilen. We knappen openbare gebouwen op zodat we hier mensen op de vlucht onderdak kunnen bieden.

Medische en psychologische hulp

Door de oorlog zijn in Jemen niet enkel veel gezondheidsinstellingen, maar bijvoorbeeld ook rioleringen en waterleidingen (deels) verwoest. Hierdoor kunnen ziektes zich razensnel verspreiden. Vorig jaar kampte Jemen met de ergste cholera-uitbraak uit de recente geschiedenis. We proberen de uitbraak van cholera te stoppen en helpen met acute medische zorg voor vluchtelingen, asielzoekers en Jemenieten die door het conflict zijn getroffen. Ook zorgen we voor hoognodige psychologische hulp aan mensen op de vlucht.

Help deze mensen in nood

Meest recente update

Het familiecentrum in Sana’a in Jemen, dat wordt beheerd door onze partner SDF, voorziet in de bescherming van vluchtelingen en asielzoekers door het verlenen van de volgende diensten. Kinderen nemen hier deel aan onderwijsprogramma’s (reken-, taal- en computerlessen) en krijgen psychosociale ondersteuning. Ouders van kinderen met een beperking krijgen hier ook psychosociale begeleiding. Er worden huisbezoeken uitgevoerd voor kinderen die bij pleeggezinnen wonen, voor risicokinderen en bij kinderen met een beperking. Het centrum probeert kinderen ook van officiële documentatie te voorzien om hun integratie en toegang tot bepaalde overheidsdiensten te vergemakkelijken.

Dringend meer hulp nodig

Nog steeds wordt de bevolking van Jemen geteisterd door geweld, honger en ziekte. UNHCR heeft dringend meer financiële steun nodig om alle mensen in nood te kunnen helpen. Jij maakt een verschil. Al vanaf €10 per maand zorg je dat families schoon water drinken of een maand kunnen eten.

Doneer vandaag nog

Meer informatie (Engels):