Noodhulp Jemen

In Jemen voltrekt zich de grootste humanitaire crisis ter wereld.

Miljoenen mensen worstelen om te overleven. Er is een gebrek aan eten, medische hulp, onderdak en veiligheid. 

Het is een race tegen de klok. Jouw hulp is nodig!

Doneer nu

6 jaar
oorlog in Jemen


20 miljoen mensen
in gevaar door hongersnood


80% van de bevolking
is afhankelijk van humanitaire hulp

De crisis in Jemen: context

De oorlog in Jemen duurt intussen al zes jaar en wordt omschreven als de ergste humanitaire crisis ter wereld. De situatie is nijpend: meer dan 24 miljoen mensen (80% van de bevolking) zijn afhankelijk van humanitaire hulp en 14 miljoen mensen hebben dringend ondersteuning nodig.

De economie in Jemen is ingestort, slechts de helft van de gezondheidszorgfaciliteiten is nog operationeel, meer dan een kwart van de kinderen gaat momenteel niet naar school en meer dan 80% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. De burgers zijn de dupe van deze crisis.

Terwijl de problemen in Jemen zich opstapelen, bestaat de kans dat UNHCR noodgedwongen een deel van de hulpverlening moet stopzetten door het huidige financieringstekort. Uw hulp is dringend nodig.

Huidige problemen

› Het voortdurende conflict

De huidige gevechten hebben sinds januari van dit jaar ca. 55.000 mensen op de vlucht doen slaan (cijfers van september 2021). Het totaal aantal intern ontheemden sinds maart 2015 komt zo op vier miljoen te staan. Door het aanhoudende conflict wordt het vooruitzicht op vrede enorm bedreigd. Een politieke regeling, die via onderhandelingen tot stand is gekomen, is de enige weg naar een alomvattende en duurzame oplossing van het conflict.

Beperkte humanitaire toegang

Hoewel de operationele omgeving in Jemen wordt gekenmerkt door een voortdurende onveiligheid, logistieke belemmeringen en een beperkte toegang door de autoriteiten, is UNHCR tot nu toe in staat geweest om er te blijven en bescherming en bijstand te bieden.

Hongersnood

Door het conflict staan miljoenen mensen op de vlucht aan de rand van een hongersnood. Sinds april 2020 nam de voedselonzekerheid en honger met maar liefst 60% toe. Honderdduizenden kinderen zijn ernstig ondervoed en lopen meer gevaar om aan ziekten te overlijden. Elke tien minuten sterft er in Jemen een kind onder de vijf jaar aan ziekten die te voorkomen zijn.

Op dit ogenblik kampen zo’n 16,2 miljoen mensen in Jemen, waarvan meer dan 7 miljoen kinderen, met acute voedseltekorten. Van die miljoenen kinderen lopen er 21.000 een groot risico op hongersnood.

› COVID-19

Op 10 april 2020 werd het eerste geval van het coronavirus in Jemen bevestigd. Ondertussen zijn er duizenden mensen gedetecteerd met het virus. 1.619 personen verloren jammer genoeg de strijd (cijfers van september 2021). Gezien de toch al precaire situatie in heel Jemen en de erbarmelijke levens- en sanitaire omstandigheden, lopen de ontheemden, vluchtelingen en de gemeenschappen die hen opvangen, een verhoogd risico.

Ondanks alle onveiligheid en de dagelijkse risico’s, blijft UNHCR ter plaatse om bescherming en bijstand te bieden. Maar dat kunnen we niet alleen!

Geef hoop en steun deze mensen

Covid-19 Update (september 2021)

De officiële cijfers over COVID-19 onderschatten hoogstwaarschijnlijk de werkelijke omvang van het virus in Jemen. Omdat het immuunsysteem van de Jemenieten al ernstig verzwakt is na jaren van oorlog en ontbering, vormt COVID-19 nog steeds een ernstige bedreiging. Ongeveer 25% van de bevestigde COVID-19 gevallen in Jemen is eraan overleden, wat een veel hoger percentage is dan het wereldwijde gemiddelde (2,2%).

Daarbij wordt Jemen momenteel geconfronteerd met een aanzienlijke toename van COVID-19-infecties in wat naar verwachting een derde coronagolf zal worden. Ondanks een beperkt testbeleid en toezicht op de cijfers, neemt het aantal besmettingen dagelijks toe in de gouvernementen van het zuiden van het land. In augustus 2021 was naar schatting slechts 1% van de bevolking van Jemen gevaccineerd. UNHCR blijft een aantal klinieken steunen met testen, beschermingsmateriaal, medicijnen en ziekenwagens, en leidt bewustmakingsactiviteiten omtrent COVID-19.

 

“We hebben honger, we hebben het koud, we zijn ziek en we hebben hulp nodig. We zijn afhankelijk van wat mensen aan ons geven.” 

Razaz Ali, vader van zeven kinderen.

Hulpverlening door UNHCR

UNHCR biedt levensreddende hulp aan Jemenieten op de vlucht.

› Noodhulpgoederen

We zorgen voor noodopvang, matrassen, dekens, kookgerei en andere spullen die mensen op de vlucht nodig hebben. Onze hulp bereikt mensen in alle 20 provincies die zijn getroffen door het conflict.

› Onderdak voor ontheemden

Families kunnen hun huizen repareren met UNHCR-materiaal zoals dekzeilen. We knappen openbare gebouwen op zodat we hier mensen op de vlucht onderdak kunnen bieden.

› Medische en psychologische hulp

Door de oorlog zijn in Jemen niet enkel veel gezondheidsinstellingen, maar bijvoorbeeld ook rioleringen en waterleidingen (deels) verwoest. Hierdoor kunnen ziektes zich razensnel verspreiden. We proberen te helpen met acute medische zorg voor vluchtelingen, asielzoekers en Jemenieten die door het conflict zijn getroffen. Ook zorgen we voor hoognodige psychologische hulp aan mensen op de vlucht.

› COVID-19

UNHCR zet alle middelen in om een verdere verspreiding van COVID-19 te voorkomen en de weerstand van individuen en gemeenschappen in geval van een mogelijke uitbraak van COVID-19 te versterken. UNHCR ontplooide enkele preventiemaatregelen, waaronder hygiënekits uitdelen en vluchtelingen informeren over een veilige en menselijke aanpak van verdachte gevallen. Daarnaast verhoogde UNHCR zijn Cash Bijstand om de meest kwetsbaren in staat te stellen de komende maanden zelfvoorzienend te zijn. UNHCR zet zich in om zoveel mogelijk mensen te beschermen tegen COVID-19, maar dat kunnen we niet alleen!

Hoe werkt UNHCR in Jemen in tijden van COVID-19?

Een nieuwe uitbraak zal hoogstwaarschijnlijk leiden tot een verergering van de reeds kwetsbare situatie van vluchtelingen, met inbegrip van een toename van discriminatie, vreemdelingenhaat en uitsluiting.

Help deze mensen in nood

Dringend meer hulp nodig

Nog steeds wordt de bevolking van Jemen geteisterd door geweld, honger en ziekte. UNHCR heeft dringend meer financiële steun nodig om alle mensen in nood te kunnen helpen. Het huidige financieringstekort is een regelrechte ramp voor miljoenen Jemenieten. Jij maakt een verschil. Al vanaf €10 per maand zorg je dat families schoon water drinken of een maand kunnen eten.

Lees hier hoe uw donatie het leven van families in Jemen helpt.

Doneer vandaag nog