Noodhulp Jemen

In Jemen voltrekt zich een van de grootste humanitaire crises ter wereld.

Mensen worstelen om te overleven. Er is gebrek aan eten, medische hulp, onderdak en veiligheid.

Het is een race tegen de klok. Jouw hulp is nodig!

Doneer nu

5 jaar
oorlog in Jemen


15 miljoen mensen
in acute nood


4 miljoen mensen
zijn afhankelijk van humanitaire hulp om te overleven

De crisis in Jemen: context

De oorlog in Jemen is ondertussen zijn zesde jaar ingegaan en wordt ombeschreven als de ‘ergste humanitaire crisis ter wereld’. Terwijl 80 procent (meer dan 24 miljoen) van de Jemenitische bevolking humanitaire hulp nodig heeft, zijn nu zo’n vier miljoen ontheemden, 1,28 miljoen repatrianten en 281.000 vluchtelingen en asielzoekers afhankelijk van humanitaire hulp om te overleven. Meer cijfers vindt u hier.

De economie van Jemen is met bijna 50% gekrompen en staat op het punt in te storten. Slechts de helft van de gezondheidszorgfaciliteiten van het land is nog steeds operationeel, meer dan een kwart van de kinderen gaat momenteel niet naar school en meer dan 80% van de bevolking leeft nu onder de armoedegrens. Burgers zijn de dupe van deze crisis.

Terwijl de problemen in Jemen zich opstapelen, moet UNHCR misschien noodgewongen een deel van de hulpverlening stopzetten door het huidige financieringstekort. Uw hulp is dringend nodig.

 

Huidige problemen

Terwijl het conflict de laatste maanden opnieuw duizenden mensen heeft gedwongen om hun huizen te ontvluchten, wordt het land nu ook geconfronteerd met een ernstige dreiging van het coronavirus en de gevolgen van de recente hevige regen en overstromingen.

Het voortdurende conflict

De huidige gevechten hebben sinds januari van dit jaar ten minste 60.000 mensen op de vlucht doen slaan, waardoor het vooruitzicht op vrede wordt bedreigd. Een via onderhandelingen tot stand gekomen politieke regeling is de enige weg naar een alomvattende en duurzame oplossing van het conflict.

Beperkte humanitaire toegang

Hoewel de operationele omgeving in Jemen wordt gekenmerkt door een voortdurende onveiligheid en een beperkte toegang door de autoriteiten, is UNHCR tot nu toe in staat geweest om er te blijven en bescherming en bijstand te bieden.

Hevige regen en overstromingen

Nu het regenseizoen van start is gegaan, wordt Jemen zwaar getroffen door de hevige regenval en plotselinge overstromingen, waarvoor UNHCR en partners snelle evaluaties moeten uitvoeren en hulp trachten te mobiliseren.

COVID-19

Op 10 april werd het eerste geval van het coronavirus in Jemen bevestigd. Ondertussen zijn er net geen 500 mensen gedetecteerd met het virus. 112 personen verloren jammer genoeg de strijd (cijfers van 6/06/20). Gezien de toch al precaire situatie in heel Jemen en de erbarmelijke levens- en sanitaire omstandigheden, lopen de ontheemden, vluchtelingen en de gemeenschappen die hen opvangen, een verhoogd risico.

UNHCR werkt non-stop door aan het voorkomen van en reageren op deze ‘noodsituatie binnen de noodsituatie‘, samen met de lokale autoriteiten en andere partners, en aan het in stand houden van de levensreddende bescherming en bijstand aan intern ontheemden, vluchtelingen, repatrianten en gastgemeenschappen. Ondanks alle onveiligheid en de dagelijkse risico’s, is UNHCR erin geslaagd om te blijven en bescherming en bijstand te bieden. Maar we kunnen dit niet alleen!

Geef hoop en steun deze mensen

 

                      “We hebben honger, we hebben het koud, we zijn ziek en we hebben hulp nodig. We zijn
                           afhankelijk van wat mensen aan ons geven
.” Razaz Ali, vader van zeven kinderen.

 

Hulpverlening door UNHCR

UNHCR biedt levensreddende hulp aan Jemenieten op de vlucht.

Noodhulpgoederen

We zorgen voor noodopvang, matrassen, dekens, kookgerei en andere spullen die mensen op de vlucht nodig hebben. Onze hulp bereikt mensen in alle 20 provincies die zijn getroffen door het conflict.

Onderdak voor ontheemden

Families kunnen hun huizen repareren met UNHCR-materiaal zoals dekzeilen. We knappen openbare gebouwen op zodat we hier mensen op de vlucht onderdak kunnen bieden.

Medische en psychologische hulp

Door de oorlog zijn in Jemen niet enkel veel gezondheidsinstellingen, maar bijvoorbeeld ook rioleringen en waterleidingen (deels) verwoest. Hierdoor kunnen ziektes zich razensnel verspreiden. We proberen te helpen met acute medische zorg voor vluchtelingen, asielzoekers en Jemenieten die door het conflict zijn getroffen. Ook zorgen we voor hoognodige psychologische hulp aan mensen op de vlucht.

COVID-19

UNHCR zet alle middelen in om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen en de weerstand van individuen en gemeenschappen in geval van een mogelijke uitbraak van COVID-19 te versterken.

Hoe werkt UNHCR in Jemen in tijden van COVID-19?

Een mogelijke uitbraak zal hoogstwaarschijnlijk leiden tot een verergering van de reeds kwetsbare situatie van vluchtelingen, met inbegrip van een toename van discriminatie, vreemdelingenhaat en uitsluiting.

De aanpak van het coronavirus moet zich voornamelijk richten op het beschermen van de zwaksten onder ons. Mensen op de vlucht lopen namelijk een groter risico omdat zij vaak geen toegang hebben tot adequate medische zorg. Daarom, met momenteel meer dan 70 miljoen mensen op de vlucht in de wereld, zet UNHCR alle zeilen bij om hen te beschermen tegen dit virus. UNHCR werkt actief aan de preventie van een uitbraak, maar staat ook klaar om in te grijpen moest het virus vluchtelingen bereiken.

UNHCR heeft enkele preventiemaatregelen ontplooid, waaronder hygiënekits uitdelen en vluchtelingen informeren over een veilige en menselijke aanpak van verdachte gevallen. Daarnaast heeft UNHCR zijn Cash Bijstand verhoogd om de meest kwetsbaren in staat te stellen de komende maanden zelfvoorzienend te zijn.

Help deze mensen in nood

Dringend meer hulp nodig

Nog steeds wordt de bevolking van Jemen geteisterd door geweld, honger en ziekte. UNHCR heeft dringend meer financiële steun nodig om alle mensen in nood te kunnen helpen. Het huidige financieringstekort is een regelrechte ramp voor miljoenen Jemenieten. Jij maakt een verschil. Al vanaf €10 per maand zorg je dat families schoon water drinken of een maand kunnen eten.

Lees hier hoe uw donatie het leven van families in Jemen helpt.

Doneer vandaag nog