Η Υ.Α. χαιρετίζει την έκθεση της UNESCO για την εκπαίδευση των προσφύγων και τονίζει ότι πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο σε αυτή

Μαθητές πρόσφυγες από τη Συρία παρακολουθούν μαθήματα σε σχολείο στην κοιλάδα Bekaa του Λιβάνου, Ιούνιος 2018. ©UNHCR/Houssam Hariri

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.) χαιρετίζει τη δημοσίευση μιας πολύ σημαντικής παγκόσμιας έκθεσης για την εκπαίδευση της UNESCO και ειδικότερα το γεγονός ότι εστιάζει στην μετανάστευση και τον εκτοπισμό. Καθώς πάνω από τα μισά από τα 7,4 εκατομμύρια παιδιά πρόσφυγες σε όλο τον κόσμο στερούνται την  εκπαίδευση, ο Βοηθός Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες σε θέματα Προστασίας, Volker Türk, δήλωσε ότι η έκθεση έρχεται την κατάλληλη στιγμή. Ώστε να υπενθυμίσει ότι η δέσμευση στο πλαίσιο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ να μην μένει κανείς πίσω πρέπει να ισχύει και για τις οικογένειες και τα παιδιά που τρέπονται σε φυγή λόγω των διώξεων και του πολέμου.

Η έκθεση τονίζει τη σημασία της ένταξης των μεταναστών και των παιδιών και νέων, που έχουν εκτοπιστεί αναγκαστικά, στα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα, καθώς είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλίσουμε ελεύθερη και ισότιμη εκπαίδευση για όλους και να συμβάλουμε σε σταθερές και παραγωγικές κοινωνίες, σύμφωνα με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Ο Volker Türk, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην παρουσίαση της έκθεσης στο Βερολίνο, ανέφερε ότι όσο εκατομμύρια πρόσφυγες είναι αναγκασμένοι να ζουν στην εξορία για πολλά χρόνια – συχνά για πολύ περισσότερο απ’ όσο διαρκεί η παιδική ηλικία – η εκπαίδευση είναι ένας από τους σημαντικότερους τρόπους για να επιλυθούν οι παγκόσμιες κρίσεις, αλλά και θεμελιώδους σημασίας για μια αποτελεσματική ανταπόκριση σε οποιαδήποτε προσφυγική κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Η δημοσίευση της έκθεσης είναι πολύ επίκαιρη και συμπίπτει με την ανάπτυξη δύο παγκόσμιων συμφώνων, ενός που αφορά τη μετανάστευση και ενός σχετικά με τους πρόσφυγες», πρόσθεσε. «Ανάμεσα στα τελευταία αυτά στοιχεία, υπάρχει μία στατιστική για τους πρόσφυγες που ξεχωρίζει: σήμερα υπάρχουν 4 εκατομμύρια παιδιά πρόσφυγες εκτός σχολείου… Πρέπει να κάνουμε πολλά περισσότερα.»

Η Παγκόσμια Έκθεση Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης της UNESCO αναφέρει ότι όλο και περισσότερες κυβερνήσεις αναλαμβάνουν ευθύνες για την εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων στα εθνικά εκπαιδευτικά τους συστήματα. Υπογραμμίζει όμως και τα συνεχιζόμενα εμπόδια, όπως η κράτηση των παιδιών προσφύγων όσο εκκρεμεί η επεξεργασία του αιτήματος ασύλου τους, η συγκέντρωση προσφύγων σε απομακρυσμένους καταυλισμούς, η έλλειψη χρηματοδότησης, η στέρηση της διαβίωσης σε γειτονιές, οι ιδιαίτερες ανάγκες που έχουν πολλά παιδιά πρόσφυγες, καθώς και οι γλωσσικές δυσκολίες.

Τα ευρήματα της Υ.Α. σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων παρουσιάζουν μια παρομοίως ανησυχητική εικόνα. Στην έκθεση που δημοσιεύθηκε στα τέλη του Αυγούστου με τίτλο Η εκπαίδευση των προσφύγων σε κρίση (Refugee Education in Crisis), η Υ.Α. αναφέρει ότι λιγότερα από τα δύο τρίτα των παιδιών προσφύγων είναι σε θέση να φοιτήσουν στο δημοτικό σχολείο, κάτω από το ένα τέταρτο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και μετά βίας ένας στους εκατό στην ανώτερη εκπαίδευση.

Ο κ. Türk δήλωσε ότι η υιοθέτηση το 2016 της Διακήρυξης της Νέας Υόρκης για τους Πρόσφυγες και τους Μετανάστες και του επικείμενου Παγκόσμιου Συμφώνου για τους Πρόσφυγες, που βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία δύο χρόνια και αναμένεται να συζητηθεί στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στα μέσα Δεκεμβρίου, παρέχουν τη δυνατότητα για να αλλάξει ουσιαστικά η ζωή των προσφύγων και των κοινοτήτων υποδοχής τους προωθώντας τη συνύπαρξη και την ένταξη, μεταξύ άλλων και στα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα.

«Χρειάζεται να εστιάσουμε σε τρεις βασικούς τομείς: πρώτον στην συστηματική ένταξη των προσφύγων στα εθνικά συστήματα εκπαίδευσης και τον σχετικό σχεδιασμό, δεύτερον στην χρηματοδότηση των αρχών και των κοινοτήτων υποδοχής για να στηρίξουν την εκπαίδευση των προσφύγων και τρίτον στο να εξασφαλίσουμε ότι τα παιδιά και οι νέοι έχουν πρόσβαση στη μάθηση», είπε. «Η εκπαίδευση των προσφύγων είναι θέμα που μας αφορά όλους. Ο ιδιωτικός τομέας, οι ανθρωπιστικές και αναπτυξιακές οργανώσεις καθώς και οι κυβερνήσεις πρέπει να συνεργαστούν για να αυξήσουν τη χρηματοδότηση για την εκπαίδευση, να σχεδιάσουν πιο πρωτοποριακές, ευέλικτες και βιώσιμες λύσεις για τη στήριξη της εκπαίδευσης των προσφύγων και να εξασφαλίσουν ποιοτική μάθηση για όλα τα παιδιά.»English