H Y.A. αυξάνει τα μέτρα ετοιμότητας, πρόληψης και ανταπόκρισης απέναντι στον COVID-19

Ένα κορίτσι φοράει προστατευτική μάσκα στην Ντάκα του Μπαγκλαντές. © Ritzau Scanpix

Η παγκόσμια ανταπόκριση στην κρίση του κορωνοϊού COVID-19, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και να εστιάζει σε όλους τους πληθυσμούς, ανάμεσά τους και σε όσους ανθρώπους έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Οι ηλικιωμένοι άνθρωποι μεταξύ των αναγκαστικά εκτοπισμένων πληθυσμών παγκοσμίως είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι, προειδοποιεί η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.) με αφορμή την πρώτη της έκκληση για τον COVID-19.

Η Υ.Α. αναζητά επειγόντως μια πρώτη χρηματοδότηση ύψους 33 εκατομμυρίων δολαρίων για να ενισχύσει τη δράση της ως προς την ετοιμότητα, την πρόληψη και την ανταπόκριση στις άμεσες ανάγκες των προσφύγων σε σχέση με τη δημόσια υγεία που προκύπτουν από τον COVID-19.

«Μέχρι σήμερα και βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, δεν έχουν υπάρξει αναφορές για κρούσματα του COVID-19 μεταξύ των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο. Ωστόσο, ο ιός μπορεί να επηρεάσει οποιονδήποτε και είναι ευθύνη όλων μας, σε συλλογικό επίπεδο, να διασφαλίσουμε ότι η παγκόσμια ανταπόκριση θα περιλαμβάνει όλους τους ανθρώπους», δήλωσε ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Filippo Grandi. «Ο καλύτερος τρόπος να προστατευθούμε όλοι μας είναι να διασφαλίσουμε πλήρη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, μεταξύ άλλων και για τα πιο περιθωριοποιημένα μέλη της κοινότητας. Όλοι οι άνθρωποι σε αυτόν τον πλανήτη – ανάμεσά τους και οι  πρόσφυγες, οι αιτούντες άσυλο και οι εσωτερικά εκτοπισμένοι – θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε κέντρα και υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης», τόνισε.

Περισσότεροι από 70 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως έχουν τραπεί σε φυγή από τις εστίες τους λόγω διώξεων, συγκρούσεων, βίας και παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Από αυτούς, πάνω από 20 εκατομμύρια είναι πρόσφυγες, το 84% των οποίων φιλοξενούνται από κράτη χαμηλού ή μεσαίου εισοδήματος με συχνά πιο αδύναμα συστήματα υγείας, ύδρευσης και αποχέτευσης.

Η Υ.Α. ενισχύει αυτή τη στιγμή τα συνολικά μέτρα που λαμβάνει για τη γενικότερη ετοιμότητα, πρόληψη και ανταπόκριση απέναντι στον COVID-19 σε όλο τον κόσμο. Η υγεία και η ευημερία των προσφύγων, καθώς και του προσωπικού στον ανθρωπιστικό τομέα που εργάζεται για αυτό το σκοπό σε περισσότερες από 130 χώρες παγκοσμίως, είναι καίριας σημασίας στις προσπάθειες αυτές.

Η έξαρση της επιδημίας είναι μια παγκόσμια πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσω της διεθνούς αλληλεγγύης και συνεργασίας. Μαζί με άλλους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών και εταίρους, η Υ.Α. παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και εργάζεται σε παγκόσμιο επίπεδο και σε επίπεδο κρατών σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες για τον COVID-19 του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Η ανταπόκριση της Υ.Α. στον κορωνοϊό βασίζεται στην προηγούμενη εμπειρία της από την αντιμετώπιση της επιδημίας του SARS, του Ebola και της γρίπης. Τα μέτρα ετοιμότητας έχουν στόχο να προστατεύσουν τους πρόσφυγες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από τέτοιες παγκόσμιες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Υ.Α. υποστηρίζει ότι οι πρόσφυγες, οι αιτούντες άσυλο και οι εσωτερικά εκτοπισμένοι θα πρέπει να περιλαμβάνονται στα εθνικά σχέδια και μέτρα παρακολούθησης, ετοιμότητας και ανταπόκρισης. Πιο συγκεκριμένα, η Υ.Α. καλεί τα κράτη να διασφαλίσουν ότι τα δικαιώματά τους θα είναι εξίσου σεβαστά εάν επιβληθούν περιορισμοί στην είσοδο, στα ταξίδια και στην ελευθερία μετακίνησης.

Μέχρι σήμερα, πάνω από 100 χώρες αναφέρουν περιστατικά τοπικής μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Οι 34 χώρες από αυτές έχουν προσφυγικούς πληθυσμούς που ξεπερνούν τους 20.000 ανθρώπους, οι οποίοι δεν έχουν προς το παρόν προσβληθεί από τον ιό. Στις περιπτώσεις αυτές, η πρόληψη, η ετοιμότητα και η επικοινωνία είναι πρωταρχικής σημασίας. Επειδή οι πρόσφυγες και οι εσωτερικά εκτοπισμένοι βρίσκονται συχνά σε περιοχές όπου υπάρχει υπερσυνωστισμός ή όπου η παροχή υπηρεσιών δημόσιας υγείας και άλλων υπηρεσιών είναι ήδη στα όριά της ή ανεπαρκής, όλα τα γραφεία της Υ.Α. έχουν λάβει συστάσεις να θέσουν σε εφαρμογή σχέδια και μηχανισμούς έκτακτης ανάγκης σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις και άλλους εταίρους. Στόχος είναι να υπάρξει στενή παρακολούθηση, σχετικές αναφορές, καθώς και μείωση και αντιμετώπιση των κινδύνων σχετικά με την προστασία και δημόσια υγεία των αναγκαστικά εκτοπισμένων.

Όπου υπάρχει ανάγκη για πρόσθετη στήριξη στην κρατική ανταπόκριση και αυτό είναι εφικτό, η Υ.Α. θα συμβάλλει στην επιδημιολογική παρακολούθηση, τη σύνταξη αναφορών, την ιχνηλάτηση επαφών και τη διερεύνηση ύποπτων περιστατικών, σε συνεργασία με τα υπουργεία υγείας, τον Π.Ο.Υ. αλλά και εταίρους, μεταξύ άλλων στα σημεία εισόδου όσο και στις προσφυγικές δομές. Επιπλέον, τα γραφεία της Υ.Α. συμβάλλουν ενεργά στις συνολικές προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών και την εξέταση της δυνατότητας των εταίρων δημόσιας υγείας να ανταποκριθούν σε περίπτωση επιδημίας σε καταυλισμούς ή δομές προσφύγων και εσωτερικά εκτοπισμένων.

Όλα τα γραφεία καλούνται να ελέγξουν τα αποθέματά τους σε ιατρικές προμήθειες ή προμήθειες προϊόντων υγιεινής, σε εξοπλισμό και σε προϊόντα ατομικής προστασίας.

Γνωρίζοντας την αξία της έγκαιρης, έγκυρης και σχετικής πληροφόρησης, η Υ.Α. ενισχύει την επικοινωνία με τις κοινότητες προσφύγων και εσωτερικά εκτοπισμένων, ιδίως όσον αφορά τα μέτρα υγιεινής και καθαριότητας. Το υλικό και η στήριξη που απαιτούνται για αυτόν τον σκοπό βρίσκονται σε στάδιο προσαρμογής ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις τοπικές γλωσσικές και πολιτισμικές ανάγκες.

Η Υ.Α. εξετάζει επίσης ζητήματα όπως η επαρκής πρόσβαση σε καθαρό νερό και σαπούνι και η αποκομιδή των απορριμμάτων σε δομές υγείας, ομαδικά καταλύματα και στην ευρύτερη κοινότητα, καθώς και η εκπαίδευση του προσωπικού, προκειμένου να διασφαλιστεί ο έλεγχος της μετάδοσης στα κέντρα υγείας.


English