Πληροφορίες σχετικά με τον κορωνοϊό σε οκτώ γλώσσες

H ιστοσελίδα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες help.unhcr.org/greece, η οποία παρέχει ενημέρωση σε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο σε οκτώ γλώσσες, περιλαμβάνει τακτικές ενημερώσεις με τις κρατικές ανακοινώσεις για τα μέτρα που λαμβάνουν οι ελληνικές Αρχές για την πρόληψη και αντιμετώπιση του κορωνοϊού. Δείτε αναλυτικότερα εδώ: Αγγλικά: https://help.unhcr.org/greece/coronavirus/ Αραβικά: https://help.unhcr.org/greece/ar/about-coronavirus/ Ελληνικά: https://help.unhcr.org/greece/el/shetika-me-ton-koronoio/ Γαλλικά: https://help.unhcr.org/greece/fr/a-propos-du-coronavirus/ […]

UNHCR

H ιστοσελίδα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες help.unhcr.org/greece, η οποία παρέχει ενημέρωση σε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο σε οκτώ γλώσσες, περιλαμβάνει τακτικές ενημερώσεις με τις κρατικές ανακοινώσεις για τα μέτρα που λαμβάνουν οι ελληνικές Αρχές για την πρόληψη και αντιμετώπιση του κορωνοϊού.

Δείτε αναλυτικότερα εδώ: