Διεθνής Ημέρα Εξαφανισμένων Παιδιών: Σημείωμα για την αναφορά εξαφανισμένων παιδιών προσφύγων και μεταναστών

Το Χαμόγελο του Παιδιού ως εθνικός χειριστής των δράσεων για τα εξαφανισμένα παιδιά, σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές και την Αντιπροσωπεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα (Υ.Α.) δημοσιεύουν, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Εξαφανισμένων Παιδιών που τιμάται στις 25 Μαΐου, ένα Σημείωμα με κατευθυντήριες οδηγίες για την αναφορά περιστατικών εξαφάνισης παιδιών προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την απόφαση 2324/2020 για τα Εξαφανισμένα παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες στην Ευρώπη που υιοθετήθηκε από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης τον Φεβρουάριο του 2020, τα παιδιά χρειάζονται ειδική προστασία ενάντια στους πολλαπλούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν στη διάρκεια του ταξιδιού τους, όπως  βία, σεξουαλική κακοποίηση, εμπορία ανθρώπων και εκμετάλλευση.

Παρά το γεγονός ότι ένας μεγάλος αριθμός ασυνόδευτων παιδιών εξαφανίζονται από δομές υποδοχής και φροντίδας στην Ελλάδα, όπως επισημαίνεται από τις αρμόδιες αρχές και τους επαγγελματίες στο χώρο της παιδικής προστασίας, μόνο ένας μικρός αριθμός από αυτά τα περιστατικά αναφέρεται επίσημα.

Στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Υ.Α. και του Χαμόγελου του Παιδιού, οι δύο φορείς συνεργάστηκαν προκειμένου να προωθήσουν την αξιοποίηση των εθνικών μηχανισμών αναφοράς για τα εξαφανισμένα παιδιά από όλους τους φορείς και τις αρχές που δουλεύουν με παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες. Το Σημείωμα κατευθυντήριων οδηγιών είναι αποτέλεσμα της Στρογγυλής Τράπεζας για τα Εξαφανισμένα Παιδιά Πρόσφυγες και Μετανάστες που διοργάνωσε τον Νοέμβριο του 2019 η Ομάδα Εργασίας για την Παιδική Προστασία, η Υ.Α. και το Χαμόγελο του Παιδιού με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων αρχών. Το περιεχόμενο του Σημειώματος έχουν επεξεργαστεί όλα τα αρμόδια τμήματα της Ελληνικής Αστυνομίας. Η περαιτέρω αξιοποίηση των εθνικών μηχανισμών αναφοράς θα επιδιωχθεί με τη σχετική εκπαίδευση των στελεχών που δουλεύουν στην πρώτη γραμμή στα σημεία εισόδου και στην ενδοχώρα τόσο σχετικά με τη χρήση των μηχανισμών όσο και με τα μέτρα πρόληψης της εξαφάνισης παιδιών και της ψυχοκοινωνικής τους στήριξης όταν εντοπιστούν.

Διαβάστε το Σημείωμα εδώ