Εκπαιδευτικό Υλικό για τις ηλικίες 6-9 ετών

Οι δραστηριότητες του υλικού για παιδιά ηλικίας 6-9 ετών, εστιάζουν κυρίως στην ανάπτυξη των κοινωνικών και συναισθηματικών τους δεξιοτήτων μέσα στην τάξη.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός ειρηνικού κλίματος μέσα στην τάξη από κοινού από εκπαιδευτικούς και μαθητές, αναδεικνύοντας και τιμώντας τη διαφορετικότητα.

Οι παρακάτω δραστηριότητες βασίζονται κυρίως στις εμπειρίες και τα βιώματα των ίδιων των παιδιών.

Το οπτικοακουστικό υλικό που συνοδεύει τις δραστηριότητες εστιάζει στην ιστορία ενός παιδιού πρόσφυγα με αντίστοιχη ηλικία με αυτή των μαθητών της τάξης και επικεντρώνεται σε θέματα που είναι κοινά στην καθημερινότητα των παιδιών.

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει δραστηριότητες για υλοποίηση μέσα στην τάξη, χρήσιμες συμβουλές και έναν οδηγό για τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται με παιδιά ηλικίας 6-9 ετών.


Οδηγός για την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Ο οδηγός αυτός απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται με παιδιά ηλικίας 6-9 ετών και εστιάζει στην ανάπτυξη των κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων τους, στη διαμόρφωση των σχέσεων μεταξύ των παιδιών στην τάξη και την ανάδειξη της διαφορετικότητας. Περιέχει επίσης δραστηριότητες για την κατανόηση της κατάστασης που βιώνουν οι μαθητές που μόλις έχουν φθάσει στο σχολείο και για τη δημιουργία ενός κλίματος ηρεμίας στην τάξη.


Οδηγός για τους εκπαιδευτικούς

Αυτός ο οδηγός περιέχει συμβουλές και ιδέες για την εισαγωγή του θέματος στην τάξη με διαφορετικούς τρόπους.


Δραστηριότητες για παιδιά 6-9 ετών

Οι δραστηριότητες είναι σχεδιασμένες για να μπορούν να υλοποιηθούν μέσα στην τάξη.


Δραστηριότητα με υλικό βίντεο

Η ιστορία της Rahf

H 7χρονη Rahf από τη Συρία έχει ένα ξεχωριστό χόμπι: το καράτε!

Αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη χώρα της μαζί με την μητέρα της, τον πατέρα της και τα πέντε αδέρφια της. Η οικογένεια διέφυγε αρχικά στην Ιορδανία και στη συνέχεια μετεγκαταστάθηκαν στο Λουξεμβούργο, όπου η Rahf πηγαίνει σχολείο και μαθαίνει ξένες γλώσσες.