'
;

Χτίζουμε ένα καλύτερο μέλλον μέσω της ένταξης

  • Η στήριξη της ένταξης των προσφύγων στην Ελλάδα αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ύπατης Αρμοστείας. Συνεργαζόμαστε με την ελληνική πολιτεία για να έχουν οι πρόσφυγες πρόσβαση σε δικαιώματα και σε απαραίτητα έγγραφα που θα τους βοηθήσουν να ενταχθούν και να ζουν με αξιοπρέπεια, συμβάλλοντας στην τοπική οικονομία και κοινωνία.
  • Σε ευθυγράμμιση με την Εθνική Στρατηγική Ένταξης, στηρίζουμε διάφορα προγράμματα ένταξης, που αφορούν μεταξύ άλλων την εύρεση εργασίας, την εκμάθηση γλώσσας για ενήλικους και τη βιοποριστική αυτονόμηση.
  • Στηρίζουμε τις πόλεις και τους δήμους σε όλη τη χώρα που έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ένταξη των προσφύγων.
  • Στηρίζουμε τις προσφυγικές κοινότητες στη δημιουργία και ενίσχυση δικτύων υποστήριξης, σε τομείς όπως η αντιμετώπιση θεμάτων ψυχικής υγείας και η εκπαίδευση νέων ατόμων ώστε να μπορούν να βοηθούν συνομηλίκους τους.
  • Στηρίζουμε τη μετεγκατάσταση ασυνόδευτων παιδιών και άλλων ευάλωτων ομάδων από την Ελλάδα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
  • Υλοποιούμε δράσεις για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας υποδοχής, προάγοντας την κατανόηση και την αλληλεγγύη με τους πρόσφυγες, ενώ καλλιεργούμε συνεργασίες για την κινητοποίηση ευρύτερης στήριξης.

Δείτε σχετικά: