Μικρό Λεξικό Βασικής Επικοινωνίας σε 8 γλώσσες

Το μικρό λεξικό βασικής επικοινωνίας είναι ένα εργαλείο για τη διευκόλυνση της καθημερινής επικοινωνίας μεταξύ των προσφύγων και των μεταναστών με άτομα που μιλούν Ελληνικά ή Αγγλικά. Η τρίτη έκδοση του Μικρού Λεξικού είναι διαθέσιμη σε 8 γλώσσες, στα Αραβικά, Φαρσί, Σορανί, Κουρμαντζί, Ουρντού, Τουρκικά, Γαλλικά και στα Ουκρανικά.

 

Προορίζεται για την ανταλλαγή γενικών πληροφοριών, καθώς και πληροφορίες για θέματα που αφορούν τις συνθήκες διαβίωσης, τη σίτιση, την υγεία, νομικές και άλλες υπηρεσίες και την προστασία. Περιλαμβάνονται ειδικά κεφάλαια για τις γυναίκες και τα ασυνόδευτα παιδιά. Επιπλέον, για την ενίσχυση της αυτονομίας και ένταξης των προσφύγων στο κοινωνικό ιστό, συμπεριλαμβάνεται λεξιλόγιο σχετικό με τις δημόσιες υπηρεσίες, την εκπαίδευση, τον τρόπο ζωής και κουλτούρα της Ελλάδας κ.α.

Για να καθίσταται ικανή η προφορική επικοινωνία, όλες οι λέξεις και φράσεις στα Ελληνικά στο μικρό λεξικό έχουν αποδοθεί φωνητικά στη γλώσσα επικοινωνίας των προσφύγων, δηλαδή στα Αραβικά, Φαρσί, Σορανί, Κουρμαντζί, Ουρντού, Τουρκικά, Γαλλικά και στα Ουκρανικά.

Τα μικρά λεξικά διανέμονται δωρεάν από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες καθώς και εταίρους και συνεργαζόμενους φορείς της Ύπατης Αρμοστείας στην Ελλάδα.

Φάκελοι με  αντίστοιχο περιεχόμενο και αντίστροφη φωνητική απόδοση διατίθενται στις αρχές, σε υπεύθυνους διοίκησης σε κέντρα υποδοχής και διαμονής αιτούντων άσυλο και προσφύγων, σε παρόχους υπηρεσιών και σε άλλους φορείς που αλληλεπιδρούν με τους εν λόγω πληθυσμούς σε όλη τη χώρα.

Το Μικρό Λεξικό αποτελεί κοινό έργο της Ύπατης Αρμοστείας με την ΜΕΤΑδραση, ΕΑΔΑΠ, και την Πρεσβεία της Ελβετίας στην Ελλάδα. Η πρώτη έκδοση του Μικρού Λεξικού (2016) υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση της Πρεσβείας της Ελβετίας στην Ελλάδα, η επανέκδοση (2017) και η δεύτερη έκδοση (2018) υλοποιήθηκε από την Ύπατη Αρμοστεία με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η επικαιροποιημένη τρίτη έκδοση (2022) υλοποιήθηκε από την Ύπατη Αρμοστεία με ιδίους πόρους.


Κατεβάστε τα μικρά λεξικά (για πρόσφυγες-αιτούντες άσυλο)